Followers

Google+ Followers

vrijdag 13 mei 2011

SaLuSa 13 Mei 2011


 
Wij zullen ons hebben laten zien en iedereen raakt betrokken vanuit de noodzaak zowel jezelf als Moeder Aarde erop voor te bereiden. Jullie vreugde en opwinding zal nog groter worden doordat jullie voorouders van lang geleden vanuit de Inner Aarde naar buiten komen, omdat ook zij in de eindtijden een rol hebben te vervullen.

Het zal moeilijk zijn de snelle ontwikkelingen bij te houden, maar jullie zullen door onze bondgenoten en ons goed worden geïnformeerd. De nachtmerrie komt ten einde en de droom is zich aan het manifesteren, waarmee jullie voorgoed naar het Gouden Tijdperk worden gebracht.

Houd een positieve kijk en blijf te allen tijden gecentreerd, dan zullen jullie niet door de uiterlijke gebeurtenissen worden geraakt.


SaLuSa 13 Mei 2011Het is loffelijk om de lasten van andere mensen op te nemen, maar jullie moeten ook voldoende tijd besteden aan je eigen ontwikkeling. Het is heel belangrijk dat jullie bij deze laatste voorbereiding je aandacht vasthouden, wat betreft de hele bedoeling van wat jullie aan het ervaren zijn. Er is niet één ziel die kan falen in het leren van lessen uit de overgang van alles wat vertrouwd voor jullie is geworden, naar het binnenlaten van het nieuwe om het te vervangen. Als er verdriet is bij het vooruitzicht van sommige van de veranderingen, zelfs als je het resultaat niet kan zien, besef dan dat ze ruimte maken voor alles wat met de hogere trillingen resoneert. Jullie ervaren zelf subtiele veranderingen in je lichaam en bewustzijnsniveaus, en hieruit verrijst uiteindelijk de nieuwe jij, het Galactische Wezen. Laat datgene los wat duidelijk in het Nieuwe Tijdperk niet op zijn plaats is, en weet dat het in een aangepaste vorm in de hogere dimensies zal bestaan.Neem bijvoorbeeld de verschillende bronnen van de Aarde die dagelijks worden gebruikt om jullie wereld en bijbehorende behoeften te ondersteunen. In de hogere niveaus zal dat vrijwel overbodig worden omdat jullie weinig behoefte zullen hebben iets van de Aarde te gebruiken, wanneer jullie door middel van gedachtekracht kunnen creëren wat je nodig hebt. Op dezelfde manier is er geen verspilling of vervuiling als jullie je ontdoen van je creaties wanneer ze geen nut meer hebben, omdat alles aan het ongemanifesteerde wordt teruggegeven om opnieuw te worden gebruikt. Wanneer jullie dergelijke niveaus bereiken, zullen jullie de kennis en het vermogen hebben zulke zaken te hanteren, want jullie bewustzijn zal overeenkomen met wat van een Galactisch Wezen kan worden verwacht. Als jullie de veranderingen niet helemaal kunnen begrijpen, accepteer dan gewoon dat wat er gebeurt jullie tot een niveau moet optillen waar alles in harmonie en balans is. Op onderbewust niveau is alles vertrouwd voor jullie, omdat het jullie natuurlijke thuis is.We hebben gezegd dat jullie goed geïnformeerd worden over wat jullie te wachten staat. Maar we verwachten niet echt veel te kunnen doen totdat we openlijk bij jullie kunnen zijn. De weg voor deze gebeurtenissen is voorbereid, en zolang we niet verwachten dat iedereen meteen accepteert wat wij te zeggen zullen hebben, moeten we alle regelrechte pogingen om te verhinderen dat ze plaatsvinden, voorkomen. Jullie zullen het zeker bewust weten wanneer kwesties zo’n punt naderen, want er zal niet geheimzinnig worden gedaan over onze acties om de duisteren te verwijderen. Zij zijn degenen die groot-schalige ontwrichting plannen, zelfs in die mate dat zij mensen zonder enige aarzeling doden en verminken. Dat is niet bedoeld om jullie angstig te maken, juist het tegenovergestelde, want jullie zullen weten dat hun activiteiten worden beperkt en uiteindelijk gestopt.Er moet een periode van vrede komen, en de overbodige controles en beperkingen moeten worden opgeruimd zodat jullie soevereiniteit geleidelijk wordt hersteld. Wij van de Galactische Federatie respecteren jullie en willen dat jullie de vrijheid hebben waar jullie recht op hebben. Draconische wetten en alles wat jullie handelen onrechtmatig beperkt, zal worden verwijderd. Dat wordt natuurlijk de plicht van de nieuwe regering, die binnenkort zal worden aangesteld. Voor dat gebeurt, moeten er natuurlijk grote veranderingen plaatsvinden, en geen vertegenwoordiger die schuldig is geweest aan het schenden van zijn of haar eed, zal aanblijven. Jullie mogen zeker uitkijken naar een wereld-schokkend einde van dit jaar.Degenen onder jullie die berichten volgen die jullie betrouwbaar hebben bevonden en de energie van Liefde en Licht bevatten, zullen voorkennis hebben van wat er gebeurt. Jullie zullen dan in een positie zitten waarin je anderen kan helpen die misschien verward of geschokt zijn door wat ze horen. Het zal wat tijd kosten om de waarheid te laten bezinken, en zelfs dan zal er nog steeds wat onzekerheid bestaan over de toekomst. Dat is waar jullie grote persoonlijke hulp kunnen bieden, maar wees ervan overtuigd dat wij zo snel mogelijk een goed communicatiesysteem op willen zetten. We willen dat iedereen precies weet waarom we hier zijn en wat de toekomst voor jullie in petto heeft. Het tijdperk van geheimhouding zal niet langer werkzaam zijn, en de waarheid zal openlijk worden bediscussieerd. We komen niet om jullie te dicteren of domineren, maar om het goede nieuws dat wij brengen te delen en samen naar de eindtijden te werken. Wij zijn tenslotte Eén op de grote reis door de verschillende dimensies, aangezien we ons richten op de Bron en de her-eniging met de Allerhoogste Schepper.Jullie zijn een meester als het aankomt op ervaringen en honderden levens die jullie naar alle hoeken van de Aarde hebben gebracht. Jullie hebben net als iedere andere ziel je stempel achtergelaten op je beschaving, en jullie hebben jezelf collectief naar deze laatste dagen gebracht omdat jullie ze hebben gecreëerd. Dat is de reden waarom het voor ons niet gepast is, net als bij elke andere ervaring die jullie hebben voorbereid, ons ermee te bemoeien, anders zou het allemaal geen zin hebben. Wat belangrijk is, is dat jullie geleerd hebben hoe jullie je moeten gedragen, en dat jullie andere zielen als jezelf behandelen. Voor diegenen die dat niet hebben gedaan, zullen de lessen door blijven gaan en dat blijft zo tot zij klaar zijn voor een verheffing. Aangezien in werkelijkheid niet zoiets bestaat als tijd, hebben jullie alle “tijd” die jullie nodig hebben om op eigen snelheid vooruit te komen.De drang om vooruit te willen komen is heel natuurlijk, en jullie evolutie blijft doorgaan, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Ja, jullie kunnen net wat jullie willen terug gaan of vooruit, maar het nettoresultaat zal altijd, op wat kleine uitzonderingen na, een zekere vorm van vooruitgang zijn. Het is voor zielen mogelijk hun bron en Licht te ontkennen, totdat het het beste is dat zij naar de Bron terugkeren en helemaal opnieuw beginnen. We maken onze opmerkingen echter aan jullie, die zich niet alleen bewust zijn van hun Licht, maar ook al gekozen hebben om te ascenderen. Jullie voeten staan stevig op het pad vooruit en velen zijn zich bewust van de veranderingen in het Zelf, in het bijzonder degenen die de hogere trillingen invoeren waardoor hun lichaamscellen aan het veranderen zijn. We zien zo velen van jullie die zich nu vrijelijk kunnen bewegen zonder door de negatieve energieën te worden beïnvloed, en jullie zijn inderdaad in staat hun invloed te laten afnemen door de kracht van jullie Licht.We zijn heel blij met de in de loop der jaren gemaakte progressie om de waarheid naar buiten te brengen. Door goed geïnformeerd te zijn en intuïtief konden jullie je verheffen boven de lagere energieën. Ze kunnen jullie niet bang maken of bedreigen, tenzij jullie het zelf toelaten. Blijf kalm en zoals we zo vaak zeggen, met aandacht gericht op de schitterende toekomst die jullie wenkt. Jullie zullen je binnenkort bewust worden dat alles wat jullie is beloofd bijna jullie kant op komt, en jullie geduld was bewonderenswaardig in het licht van de tijd die het heeft gekost om dit punt te bereiken.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan jullie vertellen dat de Spirituele Hiërarchie ook dichterbij komt om getuige te zijn en deel te nemen aan de eindtijden. Jullie ontvangen van hen immense liefde en ondersteuning, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS