Followers

Google+ Followers

woensdag 4 mei 2011

4 mei 2011


Onze vloot blijft zichzelf bekend maken en de waarnemingen zijn zo duidelijk dat de oude verklaringen ervoor niet langer worden geaccepteerd. Het is tijd voor onthulling en onze bondgenoten werken hard aan de totstandkoming ervan. Wanneer het eenmaal plaatsvindt, zal informatie kunnen worden onthuld die verborgen werd gehouden.

Het zal ook een einde maken aan de desinformatie over ons, en ons contact bevestigen met hogere ambtenaren gedurende vele jaren. Het belangrijkste is dat wij de kans krijgen jullie toe te spreken, en jullie voor te bereiden op de resterende maanden die naar Ascentie leiden. Tegen die tijd moeten er wijzigingen zijn in jullie mondiale beleid, zodat er overeenstemming is over het terugtrekken van militair personeel uit het buitenland.

Het zal het voorspel zijn van wereldwijde vrede en het zal mogelijk maken dat jullie middelen voor positieve veranderingen worden aangewend, waar iedereen van zal profiteren.SaLuSa 4 Mei 2011


Dierbaren, al die tijd dat jullie oorlogsspelen voortduren, zal de wereld nooit een veilige plaats worden. Dit kan alleen gebeuren wanneer er echt vrede komt en de oorlogsmachine wordt ontmanteld. De Galactische Federatie heeft bij tal van gelegenheden, die tot heel ver terug in de tijd reiken, zonder succes geprobeerd vrede te stichten maar de duisteren weigerden hun macht op te geven. Door het uitoefenen van hun vrije wil en het negeren van die van jullie, gingen zij door met hun plan om jullie volledig tot slaaf te maken. Dat mislukte omdat jullie net op tijd wakker werden, en jullie hebben nu een ander alternatief pad te volgen. Deze keer ligt jullie toekomst in jullie eigen handen, en jullie hebben ervoor gekozen een nieuw paradigma te creëren dat alles omvat om een Gouden Tijdperk tot stand te brengen. Vanuit de wetenschap dat het inderdaad jullie bestemming is je te verheffen, hebben jullie je blik gericht op een vreedzame co-existentie waarin elke gedachte en handeling in het hoogste belang van alle zielen is. Egoïsme en hebzucht zullen jullie niet langer ontzeggen wat aan jullie toekomt, en in de onmiddellijke toekomst gaan jullie een geweldige tijd van Overvloed beleven. Het zal slechts één van de vele gebeurtenissen zijn die jullie naar het Licht gaan verheffen.


Neem geen genoegen met iets minder dan absoluut delen, want dat is jullie recht. Vergeet de duisteren die de Aarde gaan verlaten om hun eigen weg te gaan, waar ze doorgaan met het leren van hun lessen zodat zij evengoed op een dag ook naar het Licht kunnen terugkeren. De Schepper houdt van alle schepselen en verwelkomt iedere ziel die ernaar streeft zich uit de duisternis te verheffen die zij hebben gecreëerd. Er bestaat geen enkele ziel die voor altijd is verloren, ongeacht hoe diep zij in de donkere afgronden zijn afgegleden, waar het Licht bijna ontbreekt. Zolang er een glimpje Licht is, kunnen zij nog steeds alle obstakels overwinnen, en zoals met iedere ziel die de wens heeft dit te doen, wordt er immense hulp gegeven. De meeste gelukzaligheid ontstaat door het redden van een ziel zodat deze uiteindelijk naar de Bron kan terugkeren. Tijd doet er niet toe en speelt geen rol onder dergelijke omstandigheden, omdat elke ziel de hele eeuwigheid heeft om zich te verheffen.


Jullie zullen de dualiteit achter je laten nadat jullie het jezelf in zijn totaliteit hebben laten ervaren. En niet één van jullie heeft niet zijn of haar rol aan beide zijden vervuld. Het zal uiteraard een richting hebben gevolgd die jullie zelf creëerden, want niemand wordt gedwongen de duistere zijde te beleven. Sommige van jullie zijn naar diepere afgronden afgedaald dan anderen, en worden toegejuicht wanneer jullie je ware zelf ontdekken en terugkeren naar het Licht. Dat is waar de dualiteit volledig over gaat, en het is een uitdaging die jullie tot het uiterste op de proef stelt. Wanneer jullie je verheffen, beseffen jullie dat Alles Een Is, en wordt het gemakkelijker compassie in je hart te vinden voor degenen die zijn afgedwaald. Jullie hebben een gezegde dat zegt “ dankzij de genade Gods, ga ik ”, en dat is op jullie allemaal van toepassing, dus verhef jezelf alsjeblieft boven de positie van het hebben van oordelen en kritiek. Laat iedere ziel haar eigen pad vinden, en weet dat het voor sommige extreem moeilijk zal zijn. Het is niet aan jullie gegeven het levensplan van een andere ziel te kennen, dus jullie kunnen niet weten wat hen tot hun daden heeft gebracht, net zo min als zij jouw levensplan kennen.


Vanuit ons gunstig gezichtspunt zien wij jullie Licht, en we weten dat het sinds het Millennium buitengewoon krachtig is toegenomen. Het heeft jullie gebracht voorbij het punt van mogelijke terugkeer, en als gevolg daarvan staat jullie Ascentie vast. Moedig anderen aan met een open geest te zoeken want te veel mensen zijn terughoudend om een ander pad te zoeken. Als ze weigeren en zich aan oude manieren vastklampen, wordt dit geaccepteerd als zijnde hun keuze uit vrije wil. Het betekent dat zij in dezelfde dimensie doorgaan, tot ook zij op een dag zich voor de waarheid openstellen. De uitdrukking “ Laat los, laat het aan God over”, komt naar boven want geen ziel is zonder hulp of leiding. Laat je inspireren door je Goddelijke Zelf, of wat sommige misschien liever je Hoger Zelf noemen, dat in de hogere dimensie is gebleven terwijl jullie je verplaatsten naar de lagere trillingen. Onthoud ook dat jullie verschillende Gidsen hebben die opgetogen zouden zijn als jullie met hen je gedachten zouden delen. En niet op de laatste plaats zijn er zeker Engelachtige Wezens bij jullie, dus jullie zijn zelfs in jullie donkerste momenten nooit alleen.


Wij zijn nu drukker dan de afgelopen tijd omdat als Moeder Aarde verdergaat met haar schoonmaakproces, het onvermijdelijk een aantal van jullie zal raken. We kunnen ons niet met jullie karma bemoeien maar als omstandigheden het toestaan, zullen we jullie als het tegen jullie levensplan ingaat, redden van de dood of een verwonding. Zo-genaamde wonderen zijn vaak te wijten aan onze aanwezigheid of acties, die niet worden erkend voor wat ze zijn. Wij zoeken hierin geen eerbetoon maar vinden het heerlijk jullie te helpen, als onderdeel van onze dienstverlening aan de mensheid. Ook jullie zouden in de toekomst heel goed met ons mee kunnen doen, en het zal een tijd zijn waarin jullie tot volledig bewustzijn zijn gestegen. Jullie niveaus nemen nu zo snel toe dat jullie zelf bewust zouden moeten worden van zo’n expansie. Het zal jullie in staat stellen de chaotische omstandigheden te hanteren die jullie misschien raken, omdat jullie inzicht zo veel meer zal zijn afgestemd op wat er gebeurt.


Onze vloot blijft zichzelf bekend maken en de waarnemingen zijn zo duidelijk dat de oude verklaringen ervoor niet langer worden geaccepteerd. Het is tijd voor onthulling en onze bondgenoten werken hard aan de totstandkoming ervan. Wanneer het eenmaal plaatsvindt, zal informatie kunnen worden onthuld die verborgen werd gehouden. Het zal ook een einde maken aan de desinformatie over ons, en ons contact bevestigen met hogere ambtenaren gedurende vele jaren. Het belangrijkste is dat wij de kans krijgen jullie toe te spreken, en jullie voor te bereiden op de resterende maanden die naar Ascentie leiden. Tegen die tijd moeten er wijzigingen zijn in jullie mondiale beleid, zodat er overeenstemming is over het terugtrekken van militair personeel uit het buitenland. Het zal het voorspel zijn van wereldwijde vrede en het zal mogelijk maken dat jullie middelen voor positieve veranderingen worden aangewend, waar iedereen van zal profiteren.


Bij iedere week die verstrijkt, komen we dichter bij de laatste gebeurtenissen die de perceptie van mensen zal veranderen over de reden waarom ze hier zijn en de toekomst die hen te wachten staat. Het zal hen in staat stellen een laatste goed geïnformeerde keuze te maken of ze wel of niet wensen te ascenderen, en wat er voor hen nodig is om zich aan Ascentie te wagen, als dat hun keuze is. De tijd is kort, maar het is mogelijk met de juiste benadering en toewijding een verheffing te bereiken. In sommige opzichten zal het nooit gemakkelijker worden dan het nu is, omdat er zo’n immense hulp wordt gegeven aan iedereen die zijn voeten op het pad van Ascentie heeft geplaatst. De instromende energieën nemen toe en worden krachtiger met een te verwachten hoogtepunt aan het eind van het jaar.


Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals altijd zijn wij waakzaam en voorzichtig om ervoor te zorgen dat er geen activiteiten plaatsvinden die op wereldwijd niveau een bedreiging inhouden.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte
The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEWOriginals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS