Followers

Google+ Followers

donderdag 26 mei 2011

SaLuSa 25 Mei 2011


 
Kunnen jullie je de talloze mogelijkheden voorstellen die voor je liggen, want er is zeker geen limiet aan de avonturen die jullie kunnen ondernemen? Leven is overal om jullie heen in verschillende stadia van evolutie, en het is onze rol anderen te dienen die net als jullie nu hun weg banen door de verschillende dimensies. Het is spannend, lonend en wordt geenszins aan jullie opgelegd. Wij zijn tenslotte niet de enige organisatie die op ons niveau bestaat. Wel zijn wij van een omvang die jullie onvoorstelbaar zouden vinden, bestaande uit miljoenen aantallen. Ja, zij zijn allemaal geascendeerde Wezens en hadden zich anders ook niet bij ons aan mogen sluiten.

Wij houden van jullie, en van jullie grootse intentie om jullie tijd op Aarde af te sluiten met de overwinning op de duisteren.
SaLuSa 25 Mei 2011

Er zijn overal om jullie heen aanwijzingen die de nabijheid van Disclosure aangeven, en wanneer de laatste informatie gegeven moet worden, zullen er wegen in het publieke domein worden gevonden om dit te bereiken. Zelfs jullie duisteren lekken doelbewust geheimen wanneer ze het gevoel hebben dat dit in hun belang is, maar dat is soms puur met de bedoeling jullie alvast voor te bereiden op één van hun in scène gezette aanvallen. Onnodig om te zeggen dat ze vanzelfsprekend ook desinformatie verspreiden om mensen te verwarren die de waarheid zoeken. Vertrouw op jullie intuïtie want jullie zouden je inmiddels bewust moeten zijn van hun tactieken, en als jullie goed zijn geïnformeerd zal je een goed idee hebben over wat je terzijde kan schuiven. Disclosure is op dit moment klaar om te gebeuren, en onze bondgenoten zijn gereed om bij de eerste ideale gelegenheid van start te gaan. Dus na al het wachten staat de gebeurtenis waarmee “de boot het ruime sop op gaat” met onthullingen over ons, klaar om weg te varen. Er is al veel over ons bekend, maar bij de meerderheid van de mensen zal ons verhaal veel verbazing en ongeloof veroorzaken. De waarheid moet echter naar buiten en kan niet langer worden achtergehouden, de geheimhouding en ontkenning van ons heeft veel te lang geduurd. Hoe meer er over ons bekend is, des te gemakkelijker het zal zijn een algemene acceptatie van onze aanwezigheid te behalen. We kunnen dan de vele veranderingen organiseren die zonder verder oponthoud moeten plaatsvinden.

De energieën blijven jullie vanuit vele bronnen van buiten de Aarde bereiken, en helpen zowel jullie als Moeder Aarde om veel sneller dan ooit tevoren te verrijzen. Het doel van alles wat er gebeurt is altijd jullie op Ascentie gericht te houden, en er voor te zorgen dat de voorbereidingen overeenkomen met jullie behoeften. In dat opzicht zijn wij meer dan tevreden, omdat ondanks de vertragingstactieken van de duisteren alles op zijn plaats staat om volgens plan te voltooien. Het Licht heeft de leiding en laat zaken haar eigen weg vooruit vinden, maar altijd met de eindtijd in gedachten. Onze activiteiten zijn erop gericht succes te bereiken zonder de noodzaak enige vorm van confrontatie met de duisteren aan te hoeven gaan. Met onze maatstaven en onze vergevorderde technologieën is het niet nodig. We kunnen resoluut zijn en onze goddelijke bevoegdheid gebruiken wanneer de omstandigheden daar om vragen. Aanvaard dus alsjeblieft dat ongeacht welk scenario aan jullie wordt gepresenteerd, wij volledig bewust zijn van wat er gebeurt en de leiding hebben.

Jullie beschaving blijft zien hoe ineffectief de genomen maatregelen zijn om veranderingen van de Aarde tegen te gaan. Het schoonmaakproces kan niet worden gestopt omdat het absoluut noodzakelijk is, maar zoals we jullie bij veel gelegenheden hebben geïnformeerd, mogen we de invloed ervan op jullie verminderen. Recentelijk zijn we actief geweest bij de Olielek in de Golf, en ook bij de aardbeving en tsunami in Japan. De enige zielen die als gevolg van dergelijke gebeurtenissen het leven verlaten, zullen dit als onderdeel van hun levensplan hebben bepaald. We weten dat het idee haast niet te geloven is, maar de overgang is snel, en alle op dat moment ervaren angst wordt zodra zij in Nirwana aankomen meteen weggehaald. De dood is niet zoals velen het verbeelden en jullie worden snel met jullie geliefden herenigd.

Dus wat zouden jullie moeten doen in voorbereiding op, en in afwachting van de onvermijdelijke veranderingen. Wij zouden jullie adviseren je aandacht bij de aanstaande voordelen te houden en zeker op Ascentie te focussen. Er zullen een tijdje afleidingen zijn, maar wanneer wij voor jullie verschijnen zal jullie aandacht naar positieve veranderingen worden geleid, en zullen jullie in sommige opzichten kunnen participeren. Degenen onder jullie met kennis over ons zullen in staat zijn anderen te assisteren om aansluiting te krijgen bij wat er gebeurt. Inderdaad, er is geen reden waarom jullie dat nu niet zouden doen, want wij waarderen jullie hulp en moedigen jullie daarom aan open te zijn over kwesties. Ook al komt er een tijd waarin we de massa toespreken, dat persoonlijke contact zal zoveel meer betekenen. Het helpt als iedereen een open geesteshouding krijgt voor wat zij horen of zien, en niet meteen conclusies trekken. Er zijn nog steeds mensen met sterke overtuigingen zonder ruimte voor onze aanwezigheid, en zij zullen onze bedoelingen om naar jullie toe te komen, weigeren te geloven. Het zal zeker tijd kosten hun benadering te verzachten, en aanvaardbare antwoorden te creëren die hen zullen helpen zich naar ons toe gemakkelijker te voelen.

Jullie zullen zonder twijfel begrijpen waarom jullie vrije keuze zo zorgvuldig wordt gerespecteerd. Zelfs God legt Gods wil niet op, maar er zijn wetten die worden toegepast als het anderen zou kunnen schaden of zou kunnen interfereren met hun vrije wil. Toch zullen jullie leren, als jullie je ontwikkelen en je blik richten op het terugkeren naar de hogere dimensies, dat er een stadium komt waarop jullie met genoegen de Wil van God accepteren. Het wordt de meest natuurlijke en wenselijke vooruitgang, als jullie een Wezen van Licht worden. Jullie huidige zorg is echter de gouden kans te grijpen die wenkt om de dualiteit voorgoed te verlaten. Het is slechts een klein stapje vooruit in de context van tijd zoals jullie die begrijpen, maar een enorm belangrijke ervaring die veel zielen in de toekomst voordeel zal opleveren. Hier zijn jullie nu zo dicht bij een enorme sprong vooruit, waar jullie je al op voorbereiden vanaf het moment dat jullie de lange reis vanuit de duisternis zijn begonnen. Het is misschien maar goed dat jullie je niet de details herinneren van elk leven dat jullie vanaf die tijd hebben beleefd. Alles wat er nu toe doet zijn jullie directe inspanningen om je aandacht bij Ascentie te houden, omdat het jullie boven verwachting gaat veranderen.

Wij van de Galactische Federatie helpen jullie het gat te dichten tussen wat jullie nu zijn en worden, wanneer jullie volledig bewustzijn hebben verkregen. Hoe eerder we jullie als gelijkwaardige partners kunnen uitnodigen je bij ons aan te sluiten, des te sneller we door kunnen naar de volgende reis, die ons naar andere Sterrenstelsels en Universa mee zal nemen. Ze lijken nooit te eindigen, omdat er geen einde aan creatie is zoals wij dat zien. Kunnen jullie je de talloze mogelijkheden voorstellen die voor je liggen, want er is zeker geen limiet aan de avonturen die jullie kunnen ondernemen? Leven is overal om jullie heen in verschillende stadia van evolutie, en het is onze rol anderen te dienen die net als jullie nu hun weg banen door de verschillende dimensies. Het is spannend, lonend en wordt geenszins aan jullie opgelegd. Wij zijn tenslotte niet de enige organisatie die op ons niveau bestaat. Wel zijn wij van een omvang die jullie onvoorstelbaar zouden vinden, bestaande uit miljoenen aantallen. Ja, zij zijn allemaal geascendeerde Wezens en hadden zich anders ook niet bij ons aan mogen sluiten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij op te merken dat het Licht op Aarde toeneemt. Dat voorspelt veel goeds voor jullie laatste stappen richting Ascentie, en het is jullie garantie dat het volgens plan zal worden bereikt. Wij houden van jullie, en van jullie grootse intentie om jullie tijd op Aarde af te sluiten met de overwinning op de duisteren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW
http://gfkorean.blogspot.com// - KOREAN/Korean - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS