Followers

Google+ Followers

maandag 30 januari 2012

30.1.2012


SaLuSa, January 30, 2012Heb geen angst, want er kan veel van de ene op de ander week gebeuren en het plan voor jullie bevrijding van de duistere kliek verloopt heel goed. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rond de wereld, zoals we jullie eerder hebben aangeraden, want jullie wensen voor verandering zijn aan het uitkomen. Het is een kwestie van het vinden van betrouwbare nieuwsbronnen waardoor jullie een gevoel kunnen krijgen van wat er gaande is. Jullie weten dat de tijd voorbij snelt en dat is welkom omdat jullie lang hebben gewacht voor het op gang komen van de eindtijden. Geloof ons dat ze precies zijn zoals wij ze zouden willen hebben, waarbij onze bondgenoten erin slagen de voorwaarden te creëren waardoor wij dichter bij jullie kunnen komen. Alles dat aan jullie is beloofd, komt naar jullie toe, zelfs als het niet helemaal is zoals jullie het je hadden voorgesteld en eigenlijk zal het in sommige opzichten waarschijnlijk veel spannender blijken te zijn en veel meer voldoening geven.

Onthoud dat alles door Hogere Wezens wordt geleid die jullie pad naar Ascentie al vanaf het allereerste begin volgen, en dat is heel lang geleden. Jullie wisten het toen je eraan begon, maar door de degeneratie in jullie bewustzijnsniveau, raakten jullie afgescheiden van de Bron en van elkaar. Dat was echter te verwachten, al ontstond het doordat jullie de vrije wil misbruikten die jullie was gegeven. Jullie weten nu dat jullie Donkere Tijdperken hebben doorlopen, die hebben laten zien hoe diep je kan gaan als je het contact met je ware zelf verliest. De huidige cyclus is de meest beproevende sinds jullie aan fysieke incarnaties zijn begonnen en deze werd vooraf gegaan door levens in eerdere beschavingen waar jullie heel weinig van af weten. Jullie hebben er misschien heel weinig herinneringen aan maar wees ervan overtuigd dat elke afzonderlijke ervaring jullie uiteindelijk heeft gebracht waar je nu bent. Jullie zijn immens gegroeid in het begrijpen van natuurkunde en het heeft jullie evolutie ook in een versnelling gebracht.

Ascentie en wat daarna volgt, blijven geplande ervaringen onder leiding van jullie Gidsen en Hoger Zelf. Jullie zullen echter door je positie een grotere inbreng kunnen hebben over de invulling als jullie verder reizen als Galactisch Wezen. Zoals jullie zullen begrijpen, krijgt het leven een compleet ander aanzien en zal het weinig gelijkenis hebben met hoe jullie er nu naar kijken in jullie huidige dimensie. Jullie moeten nog gaan beseffen hoe het is om volledig vrij te zijn maar wanneer het gebeurt, zal het zijn nadat jullie naar een nieuw en hoger bewustzijnsniveau zijn gegaan wat ervoor zorgt dat jullie je volledig bewust zijn van jullie verantwoordelijkheden. De Wetten van het Universum zijn heel eenvoudig en vereisen dat jullie de soevereiniteit van alle andere zielen respecteren en de intentie hebben hen niet te schaden of je met hen te bemoeien. Jullie neiging zal inderdaad het delen van jullie Liefde en Licht zijn met alle levensvormen door de Eenheid van Al Dat Is te hebben begrepen en aanvaard. Alle leven bevindt zich op het pad van evolutie en heeft de krachtige drang om naar de Bron terug te keren, waar het eens vandaan kwam.

Het leven op Aarde kan heel eenzaam lijken en jullie ontmoeten allerlei soorten zielen op zeer uiteenlopende niveaus van vooruitgang en inzicht, hetgeen jullie ervaringen aanvult. Het is jullie uitdaging geweest de ervaringen meester te worden en te leren welke lessen ze voor je inhielden. Jullie van het Licht zijn erin geslaagd en zijn klaar om verder te gaan maar jullie zullen er altijd profijt van blijven houden omdat de lessen op onderbewust niveau bewaard blijven. Jullie hebben alle reden blij te zijn met jezelf omdat jullie de dualiteit hebben doorleefd en naar het Licht zijn gegaan. Jullie kunnen nu naar een bewustzijnsniveau terugkeren waar jullie echt vertrouwd mee zijn en ooit naar leefden in de hogere dimensies, om nooit meer naar de lagere dimensies te hoeven terugkeren.

In de hogere dimensies staan jullie nog steeds voor uitdagingen maar ze zijn beter te accepteren en kunnen het beste als missies worden beschouwd, waar vaak zielen bij zijn betrokken die kunnen profiteren van jouw ervaringen. Denk eraan dat jullie in dit stadium dienstbaarheid aan anderen op je zullen hebben genomen en vrijwel iedere geascendeerde volgt als van nature deze weg. Jullie zijn dan nog steeds aan het ascenderen maar de vooruitgang gaat veel trager omdat jullie zelden voor negatieve situaties komen te staan. Het hangt er natuurlijk van af waar je verkiest heen te gaan, want misschien ben jij wel iemand die naar de lagere dimensies wenst terug te keren. De snelheid waarop jullie je willen verheffen, is heel erg jullie eigen beslissing en niemand wordt gedwongen harder te gaan dan hij wenst. In jullie huidige dimensie zal zodoende ook niet iedere ziel zich gereed voelen om te ascenderen en zij zullen blijven waar zij zich meer op hun gemak voelen.

Het is in deze tijd dat karma heel snel komt en gaat, en voor sommige zal het lijken alsof dingen elkaar zonder enige onderbreking snel opvolgen. Dierbaren, het is afgestemd op jullie behoeften en op de noodzaak jullie karma op te lossen voordat jullie ascenderen. Een gedeelte ervan zal een erfenis uit het verleden zijn omdat het niet noodzakelijk is dat het in precies hetzelfde leven bij jullie terugkomt. Het komt vaak wanneer jullie dit het beste kunnen hanteren en succesvol kunnen oplossen. Bij de laatste weging kan er wat karma worden losgelaten in overeenstemming met de Wet van Genade.

Jullie kunnen begrijpen waarom jullie wordt afgeraden over een andere ziel te oordelen als we jullie vertellen dat jullie geenszins kennis hebben over wat tot hun ervaringen heeft geleid. En onthoud ook dat als iemand ogenschijnlijk wordt gestraft, het niet altijd is wat het lijkt te zijn. Soms accepteert een ziel het karma van een ander als een manier om de ander van dienst te zijn, en het gebeurt meestal als er al een sterke band of relatie tussen hen bestaat. Een van de grootste daden die je voor een ander kan doen, is jezelf voor hen op te offeren. Denk er ook aan dat er karma bestaat in de vorm van een beloning en dat het middels jullie liefde en dienstbaarheid aan anderen wordt verdiend. Jullie zijn het zelf die jullie pad en ervaringen creëren en je kan niemand de schuld geven als ze onwenselijk zijn, of in ieder geval niet zoals je ze zelf zou bedenken.

Leer je lessen grondig en je zal ze nooit meer over hoeven te doen, al zijn er gelegenheden waarin jullie opnieuw getest kunnen worden om er zeker van te zijn dat jullie je zelf niet laten terugvallen. Als jullie een ervaring hebben die duidelijk een les voor jullie inhoudt, denk er dan eerlijk en zonder vooringenomenheid over na en je zal zeker de reden ervoor begrijpen. Het verloopt allemaal goddelijk en eerlijk omdat, zoals we vaak hebben benadrukt, er geen bedoeling van straf bij is betrokken. God is geheel Liefde en heeft een oneindig geduld met zijn Goddelijke vonken die altijd met God verbonden zullen zijn en die in Gods Liefde worden omhuld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik sluit af met een liefdevolle wens voor jullie allemaal om jullie ware pad en je echte zelf te vinden. Blijf overal waar je heen gaat je Licht schijnen en jullie zullen onbewust anderen helpen dat van hen te vinden.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS