Followers

Google+ Followers

woensdag 3 oktober 2012

03-10-2012SaLuSa, 3 oktober 2012
Zoals jullie ongetwijfeld niet ontgaan is verspreidt de onrust zich onder de wereldbevolking. Mensen willen niet langer het slachtoffer zijn van het geblunder van de bankiers, met ingrijpende bezuinigingen als gevolg. De regeringen zijn bang voor de macht van het volk en weten dat ze een andere oplossing voor alle problemen moeten vinden als de druk aanhoudt. Op de lange termijn is het kwijtschelden van de schulden een antwoord op de problemen, maar de tijd zal het leren of het wordt geaccepteerd. Jullie, het volk, werden bewust afhankelijk gehouden van de Illuminati. Zodoende konden ze exact bepalen hoe jullie je leven leidden.

Het machtsspel wordt nog steeds gespeeld, maar het volk wint aan kracht omdat steeds meer mensen ontdekken hoe ze zijn misleid en de oude garde de controle over hun leven gaven. Als soevereine mensen zouden jullie een veel betere levensstandaard moeten hebben en overheden hebben mogelijkheden genoeg gehad om daarvoor te zorgen. De rijken en machtigen hielden jullie tegen om hun positie in de maatschappij te behouden. Wanneer alle rijkdom opnieuw wordt verdeeld zullen jullie zien dat er meer dan genoeg is voor iedereen. De veranderingen die leiden tot de terugkeer van overvloed zijn aanstaande en wij van de Galactische Federatie van Licht spelen er een rol bij. De plannen zijn al voorbereid.

Net als jullie wachten we op bepaalde vorderingen zodat we kunnen verzekeren dat het pad naar Ascentie zich sneller opent. Met het naderen van de eindtijden willen we de kans hebben om naar de aarde te komen omdat onze technologie de communicatie een stuk efficiënter zal maken. Dan kunnen we de wereld toespreken en horen mensen in hun eigen taal wat we te zeggen hebben. Het is belangrijk dat ze weten wat Ascentie inhoudt en de kans hebben om er deel van uit te maken. Sommigen hebben er geen belang bij, maar ze kunnen niet zeggen dat ze er niet van wisten.

We zien de scheiding op aarde tussen mensen van het licht en zij die nog worden tegengehouden door de lagere energieën steeds groter worden. Steeds meer zielen beseffen zich dat ze in positieve zin veranderingen kunnen aanbrengen in hun leven. Het geloven in een god is niet nodig om te ascenderen. Het gaat erom hoe je van binnen bent en of je anderen net zo behandelt als jezelf. Jullie zijn allen één en als je dat kun accepteren bewegen jullie naar het licht vanwege jullie liefde voor alle wezens. Het is eenvoudig en niet gecompliceerd om jezelf te verheffen.

Twijfel niet aan het feit dat jullie krachtige zielen zijn en beperk jezelf niet in je mogelijkheden om een hoger bestaansniveau te bereiken. Jullie kunnen zijn wie of wat je maar wilt, maar je moet er wel voor werken. In de nabije toekomst ontdekken jullie je ware identiteit en merken jullie dat jullie veel voordeel hebben getrokken uit de ervaringen in de dualiteit. Daarna hebben jullie alleen nog maar ervaringen in de hogere dimensies, waar evolutie een stuk langzamer gaat. Daar worden jullie niet geconfronteerd met de dagelijkse beslommeringen waar jullie nu mee te maken hebben.

Na lange tijd in de lagere vibraties te hebben vertoeft is het een aangename verandering voor jullie om naar de vreedzame dimensies te gaan waar jullie kunnen gaan genieten. Er zijn zo veel niveaus waar jullie naartoe kunnen evolueren en elk niveau wordt gekenmerkt door een hogere trilling en meer licht. Uiteindelijk hebben jullie geen vorm meer nodig, maar kunnen jullie indien gewenst elke mogelijke vorm aannemen. De moeilijkheden die gepaard gaan met het leven in de derde dimensie zullen niet langer bestaan en alles zal een mooie en bevredigende ervaring zijn.

Blijf positief, ook al ben je ziek of invalide. Jullie lichaam verandert al en jullie trillingen zijn snel krachtig genoeg voor een omkering in positieve zin. De gedachte aan een perfect lichaam helpt het te creëren en datgene waar jullie je gedachten op richten zal realiteit worden. Daarom moedigen we jullie aan je aandacht op het licht te richten in plaats van de lagere energieën. Twijfel niet aan je mogelijkheden omdat je kunt creëren met je gedachten. Het collectief laat de kracht van gedachten exponentieel toenemen en brengt jullie vooruit richting Ascentie. Het proces wordt versterkt door het licht afkomstig van bronnen op en buiten de aarde.

Als spiritueel wezen is Barack Obama bestemd om de presidentsverkiezingen te winnen. Zijn positie lijkt zeker en dat betekent dat we kunnen wachten tot na de verkiezingen om betrokken te worden bij Disclosure. Dat brengt vele grote veranderingen met zich mee waardoor de oude garde eindelijk zal vallen. Ze zou al enige tijd geleden verwijderd moeten zijn, maar ze probeert nog altijd te ontkennen dat het licht heeft overwonnen. De apathie van mensen die niet inzien hoe hun vrijheid van ze is afgenomen heeft ook niet geholpen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en informeer jullie dat we duistere krachten die al lange tijd bases op jullie aarde gebruiken, blijven verwijderen. Ze mogen niet langer blijven en er is geen plaats voor ze in het Ascentieproces. Ze hebben hun bestaan te danken aan een nalatenschap enkele duizenden jaren geleden waarvan het bewijs nog altijd is terug te vinden in jullie geschiedenis. Zoals velen van jullie weten sloten de Greys in recente tijden een overeenkomst met de Amerikaanse regering zodat ze op jullie planeet mochten verblijven. Zij moeten de aarde echter ook verlaten.


Dank je SaLuSa,
Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS