Followers

Google+ Followers

vrijdag 19 oktober 2012

19-10-2012

SaLuSa, 19 oktober 2012

Jullie staan op het punt te beginnen aan een belangrijke episode in jullie reis door de dualiteit, waarin zij die klaar zijn om te ascenderen de huidige dimensie verlaten. Dit betekent niet dat alles gelijk zal veranderen, maar jullie worden opgetild naar een hogere dimensie waar jullie met gelijkgestemden zijn. Daar leven jullie in harmonie en hebben jullie vreugdevolle relaties met alle anderen. De hardheid en confrontaties die jullie ervaren zullen voorgoed verdwijnen omdat mensen die dergelijke problemen veroorzaken niet klaar zijn om te ascenderen. Ascentie is voor mensen die ontwaakt zijn naar wie ze werkelijk zijn en de intentie hebben om zichzelf te verheffen. Wanneer je kunt accepteren dat iedereen één is en in je leven onvoorwaardelijke liefde kunt geven, geef je het goede voorbeeld.


Als je er niet klaar voor bent, maar wel wilt ascenderen kun je toch je best doen om te slagen. Er wordt op dit moment veel energie naar de aarde gestuurd en je trekt het naar je toe. Je weet wanneer het gebeurt omdat slechts weinigen energie kunnen ontvangen zonder de effecten ervan te voelen. Het kan worden gevoeld als duizeligheid en ook kun je je licht gaan voelen. Er zijn andere aandoeningen die je mogelijk het idee geven dat je ziek begint te worden, maar ze gaan snel voorbij. Door je emoties te temmen kun je verstorende krachten beheersen. Op hetzelfde moment ben je een rolmodel voor anderen die voordeel halen uit je aanwezigheid.

Het licht blijft exponentieel groeien en bereikt op 21 december 2012 haar optimale niveau zodat de Ascentie van de aarde en alle zielen die er klaar voor zijn om met haar mee te gaan, kan plaatsvinden. Tegen die tijd weet je dat de mensen die een ander pad kiezen veilig zullen zijn omdat alles gebeurt volgens universele wetten. Geen ziel kan omhoog gaan tot hij of zij een bepaalde trilling heeft bereikt. Op het moment van Ascentie zal iedereen zich bewust zijn van wat er staat te gebeuren. Terwijl de cyclus afloopt zijn er natuurlijke veranderingen die de volgende fase van je reis inluiden. Er zijn altijd kansen voor iedereen.

Tot op een bepaalde hoogte gaat het leven gewoon door zoals voorheen, maar je ziet al tekenen van veranderingen die onvermijdelijk zijn. Hoeveel lijden er plaatsvindt hangt af van jullie overheden en hoe snel ze nieuwe methoden die worden aangeboden kunnen implementeren. Het leger kan de veranderingen niet vertragen, hoewel de Illuminati het tegen ons wil gebruiken als we proberen op jullie aarde te verschijnen. We zijn allemaal voor een snelle disclosure, maar het moet wel plaatsvinden onder vreedzame omstandigheden. Het gebeurt juist wanneer je het niet verwacht omdat er meerdere landen zullen zijn die een dergelijke aankondiging gaan steunen.

Wij zijn klaar voor de gebeurtenissen en vertrouwen op onze bondgenoten om de weg te plaveien voor onze aanwezigheid. Ga door zoals je gewend bent en neem alles zoals het komt. Op den duur zal in al je behoeften worden voorzien, ook al moeten sommigen meer ongemakken dragen dan anderen. We weten wat er waarschijnlijk staat te gebeuren en we laten de zaken niet uit de hand lopen. We hebben lange tijd naar jullie uitgekeken en jullie de weg gewezen en zijn nu meer aanwezig dan ooit tevoren. We kunnen nog niet meer van onze schepen laten zien tot de dreiging tegen ons is verwijderd.

In de begindagen van de ufowaarnemingen namen we doorgaans contact op met ‘doorsnee mensen’, hoewel hun ervaringen doelbewust zijn verzwegen. We namen ze mee op reis door jullie zonnestelsel om te bewijzen dat er andere planeten zijn waar intelligent leven is en nog altijd werden er pogingen gedaan om de details te verdoezelen. Met disclosure zal het bewijs onweerlegbaar zijn en maken jullie kennis met humanoïde wezen die niet alleen uit jullie stelsel, maar ook uit andere sterrenstelsels komen. We zijn te lang van jullie afgescheiden geweest en delen jullie opwinding bij de gedachte om elkaar te ontmoeten.

De Galactische Federatie van Licht is niet opgezet als een militair apparaat, maar in het universum zijn krachten actief waar we ons tegen moeten beschermen. Het gaat met name om de Reptielen, maar we moeten daarbij opmerken dat er ook anderen zijn met vreedzame bedoelingen. In jullie galactische geschiedenis zijn al vaak oorlogen gevoerd tussen beschavingen. Dat tijdperk is echter voorbij en de verschillende partijen hebben vrede gesloten. Het is onze taak om te zorgen dat ze hun afspraken nakomen. Op aarde is nog altijd bewijs van hun bezoek, maar het wordt vaak genegeerd omdat het niet past in jullie algemeen geaccepteerde versie van de geschiedenis. Jullie geschiedenis is grotendeels verzonnen en vertoont weinig overeenkomsten met de waarheid.

De oude garde kan haar wil niet langer aan jullie opdringen. Ze is niet meer dan een tandeloze tijger en moet onder de duim worden gehouden tot ze kan worden verwijderd. Velen van jullie weten net als ons wie de leiders zijn en we zorgen dat ze niet opnieuw aan de macht kunnen komen. Geld geeft ze nog steeds uitstel, maar ze kunnen nooit hun vrijheid afkopen en moeten zich uiteindelijk verantwoorden voor hun misdaden tegen jullie. Het is nooit te laat voor ze om te veranderen en het zou ze alleen maar goed doen als ze een ommezwaai zouden maken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zie dat het aftellen is begonnen. Houd vol, blijf kalm en weet dat geduldige mensen krijgen waar ze recht op hebben. De Bron zegent jullie allen.

Dank je SaLuSa,


Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS