Followers

Google+ Followers

maandag 15 oktober 2012

15-10-2012


SaLuSa, 15 oktober 2012

Terwijl we jullie wereld onderzoeken merken we dat jullie op individueel niveau steeds verder ontwaken en dat mensen meer over Ascentie durven te spreken. Het is soms moeilijk om exact over te brengen wat het voor ieder individu gaat betekenen, maar in ieder geval is het zaadje van kennis geplant. Er zijn plannen om op grote schaal informatie vrij te geven zodat mensen begrijpen wat voor wonderlijke kans er wordt geboden aan iedere ziel. Er zal nog steeds ongeloof en angst zijn onder mensen die voor het eerst over Ascentie horen, maar wanneer ze zien hoe anderen het nieuws met open armen ontvangen zullen ze zich zekerder voelen over hun toekomst. Mensen neigen er vaak naar om groepen te vormen en jullie instinct zegt je dat jullie samen sterk staan.

De grootste problemen vinden waarschijnlijk plaats binnen gezinnen omdat nauw verbonden gezinsleden graag bij elkaar willen blijven. Het is mogelijk dat ze de keuze hebben gemaakt om samen de toekomst in te gaan. Er zijn ook gevallen waarbij een gezinslid zijn of haar eigen weg wil gaan en andere opvattingen heeft dan de rest. In die omstandigheden moeten jullie de vrije keuze van die persoon respecteren. Iedere ziel weet instinctief wat goed is voor hem of haar en dergelijke personen voelen zich kennelijk goed bij hun beslissing. In het algemeen gaan gezinnen met jonge kinderen verder als een eenheid.
De liefdesband tussen familieleden of vrienden zorgt dat er altijd een verbinding blijft. Vrees dus niet wanneer iemand kiest voor een ander pad want in de hogere trillingen kun je elkaar door middel van gedachten opsporen. Op een bepaald moment zullen jullie zelfs in staat zijn om overal in een oogwenk naartoe te reizen. Terwijl jullie jezelf verheffen zijn jullie geneigd betrokken te raken bij groepsactiviteiten en als een groepsbewustzijn te opereren. Omdat er op die niveaus geen donkere energieën zijn begrijpen jullie dat iedere ziel die jullie ontmoeten veel liefde heeft voor iedere andere ziel. Er is dan sprake van acceptatie, vertrouwen en harmonie tussen jullie en alles wat afkomstig van de Bron.
Op aarde voelt het vaak dat je moet ‘strijden’ om jezelf te bewijzen en jullie weten niet zeker wie jullie echte vrienden zijn. Door alle hebzucht en corruptie om jullie heen is het moeilijk om te bepalen wie je kunt vertrouwen. Dat zal spoedig tot het verleden behoren en mensen van het licht scheiden zich al af van de mensen die niet van het licht zijn. De wet van aantrekking speelt er belangrijke rol bij en het is een natuurlijke reactie. Wanneer je incarneert en voor het licht werkt, zul je je collega’s gemakkelijk vinden. Jullie zullen je meer thuis ‘voelen’ bij bepaalde mensen omdat je met hen meer gemeen hebt dan met anderen. Jullie ontmoeten bepaalde zielen die ook onderdeel vormen van jullie levensplan. Dat geldt zelfs voor degene waarmee je in het huwelijksbootje stapt en het gebeurt niet bij toeval.
In de hogere rijken kunnen jullie gemakkelijker zien wie jullie echte broers en zussen zijn. Vaak komt het omdat je van dezelfde sterrenfamilie afkomstig bent en dient in één van de Galactische Federaties of Broederschappen van Licht. Er zijn ook zielen die graag willen samenwerken met mensen die werken aan hun wetenschappelijke kennis en zij worden vaak gevonden in de verschillende raden die betrokken zijn bij dat aspect van evolutie. Alle kennis wordt gedeeld en is beschikbaar voor iedere ziel, in tegenstelling tot de aarde waar het wordt gebruikt om macht over jullie uit te oefenen. Dat is het grote verschil wanneer jullie ascenderen omdat dan alles voor iedereen beschikbaar is.
Jullie zijn te vaak bezorgd terwijl jullie veel helpers om jullie heen hebben die zorgen dat jullie leven wordt afgerond zoals jullie het hadden gepland. Jullie zoeken mogelijk naar meer, maar jullie levensplan is met het oog op de evolutie alles wat telt. Jullie huidige leven is het meest belangrijk omdat jullie hebben aangegeven wat jullie nodig hebben om je tijd in de dualiteit af te ronden. Het komt mogelijk niet op de manier zoals je hebt gewenst, maar neem het zoals het komt. In de eindtijden laten jullie ook alles los wat verbonden is met de lagere trillingen. Wanneer jullie uiteindelijk ascenderen staat er als het goed is nog een minimum aan karma uit en dat zal worden weggestreept.
In deze laatste dagen doe je er goed aan om je meer op je persoonlijke reis te richten. Weet dat voor al het andere wordt gezorgd. Mensen verwachten grote veranderingen en Disclosure komt alsmaar dichterbij. De veranderingen in de financiële sector staan hoog op ons verlanglijstje, maar het is een gigantische uitdaging om het allemaal te coördineren en chaos op de geldmarkten te vermijden. De malaise in het bankwezen wordt steeds groter en terwijl ze er bovenop proberen te komen worden ze geconfronteerd met een onvermijdelijke ineenstorting. Dat zal het signaal zijn voor de introductie van de nieuwe systemen die al klaar zijn.
Jullie Ascentie is het belangrijkst en je kunt het beste zorgen dat je er klaar voor bent en je best doen om het nieuwe tijdperk om je heen te creëren. Na Ascentie is het leven zoals jullie je hebben voorgesteld. Zie alle andere zielen alsof ze één met je zijn. Jullie hoeven niet hun hoeders te zijn, maar door jullie vriendelijkheid en liefde voor jullie medezielen brengen jullie meer licht naar de aarde. In korte tijd hebben jullie een heldere bol van licht gecreëerd die vanuit het hele universum kan worden gezien. Er zijn tijden geweest waarin het leek alsof jullie het niet zouden redden, maar toch bevinden jullie je op het punt van Ascentie.
Ik ben SaLuSa van Sirius en feliciteer jullie allen voor jullie aandeel in dit succesverhaal. We hebben jullie lief en staan trots aan jullie zij, wij zijn één.

Dank je SaLuSa,


Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS