Followers

Google+ Followers

vrijdag 12 oktober 2012

12-10-2012


SaLuSa, 12 oktober 2012Zolang we onze taken kunnen afronden zoals gepland vormen vertragingen niet echt een probleem. We kunnen ons gemakkelijk aanpassen aan de verschillende situaties waarmee we worden geconfronteerd, maar dat betekent meer frustratie voor jullie omdat we alleen in algemene zin kunnen vertellen wat er gaande is. We zien zo veel groepen die zich bevrijden en goed werk doen om het onvermijdelijke einde van de oude garde te bespoedigen. We zullen er zijn om ze het laatste duwtje te geven zodat ze niet langer een bedreiging vormen voor ons en voor jullie. Dat zal het teken zijn voor ons om in actie te komen. De instorting van het economische systeem is nabij en kan niet worden voorkomen. Jullie zien de laatste verwoede pogingen van de oude garde om vast te houden aan wat ze nog heeft, maar haar macht neemt snel af.

Sommige regeringen waar we contact mee hebben gehad, zijn bereid om mee te werken terwijl andere terughoudend zijn en vast willen houden aan het oude systeem. De veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, wat ze ook doen om het te voorkomen. Voor ieder land geldt dat verandering de enige mogelijkheid is. De oplossingen die we bieden voor jullie problemen zijn het enige antwoord en zullen snel resultaat boeken. Ze beperken jullie ongemakken tot een minimum.

Door de veranderingen zoeken mensen meer toenadering tot elkaar en wanneer oorlogen ophouden te bestaan zal er vrede op aarde zijn. Dat helpt de verschillende landen elkaar vertrouwen waardoor de barrières tussen sommige zullen worden verwijderd. De wapenindustrie zal worden ontmanteld, maar in de tussentijd worden de troepen om defensieve redenen vervangen door een vredesmacht. Op dit moment vormen de legerbases rond de wereld een bedreiging waar oorlog uit kan voortvloeien, maar daar komt ook een einde aan. In de toekomst zal geen enkel land buitenlandse troepen over de vloer krijgen en zullen mensen zeker weten dat vrede permanent is en door ons in stand wordt gehouden.

Door de plannen voor jullie vrijheid en de terugkeer naar jullie soevereiniteit hoeven jullie niet bezorgd te zijn over oorlogsdreiging. Bovendien wordt het gebruik van kernwapens niet toegestaan. De weg naar Ascentie trekt steeds meer zielen aan, die in ons en onze bondgenoten geloven en die ons vertrouwen. We doen wat het beste is voor iedereen zonder inbreuk te maken op de vrije wil van mensen.

Het is nooit onze intentie geweest om onze zienswijze aan jullie op te dringen. Het is onze taak om de mensen die wensen te ascenderen die kans te geven. De kansen voor een verheffing zijn doelbewust geweigerd door de Illuminati. Het accepteren van de veranderingen lijkt de normaalste zaak van de wereld omdat ze al onderdeel zouden zijn van je levenservaring. Slechts weinig zielen kunnen hun levensplan herinneren en het is dan ook het beste om alle uitdagingen maar op je af te laten komen. Soms proef je van helderziendheid wanneer situaties aan je worden uitgelegd. Die hulp wordt toegestaan, maar je moet zelf de uiteindelijke keuze maken. Op dezelfde manier kan niemand jouw karma uitwerken, hoewel sommige zielen met je samenwerken om je te helpen.

Sommige mensen kunnen moeilijk geloven dat ze vrijwillig ervaringen opdoen in de dualiteit. Ze zijn bedoeld om jullie evolutie te versnellen en kennis op te doen. Onbewust weten jullie dit allemaal, samen met de belofte dat jullie geholpen zouden worden door zij die jullie voortgang millennia in de gaten hebben gehouden. Ze dienen de Bron en jullie en voeren het plan voor jullie Ascentie uit. Het wordt niet toegestaan dat de oude garde jullie Ascentie succesvol kan voorkomen en dat is waarom jullie deze kans om samen met de aarde te ascenderen zouden moeten aangrijpen.

Er liggen nog moeilijke jaren in het vooruitzicht, maar jullie zullen ze overleven en nog steviger in het licht komen te staan. De tijd vliegt voorbij en de veranderingen komen steeds dichterbij. Het millennium begon bijna 13 jaar geleden en sindsdien zijn jullie bewustzijnsniveaus flink gestegen. De energie van licht en liefde heeft zich als een lopend vuurtje verspreid en de hoogst mogelijke expressie van de feniks staat op het punt te herrijzen uit zijn as. De feniks kan alle lagere energieën transmuteren, die niet op het niveau zullen bestaan waar jullie naartoe gaan.

Het ogenschijnlijke gebrek aan activiteit betekent niet dat er weinig gebeurt. We zijn druk met het tegenhouden van pogingen om voortgang te voorkomen. De oude garde is meester in het veroorzaken van problemen, maar we weten haar intenties en houden haar in bedwang. We kunnen anticiperen op haar stappen en voorkomen dat ze daadwerkelijk resultaat boekt. Haar tijd zit er op en ze zou er goed aan doen om zich terug te trekken zodat het spel verder kan worden uitgespeeld zoals gepland. Ze blijft echter proberen om haar uiteindelijke noodlot uit te stellen, maar moet zich uiteindelijk toch verantwoorden voor de misdaden die ze heeft begaan tegen de mensheid.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan jullie vertellen dat de Galactische Federatie van Licht klaar is om in actie te komen. Enkele weken gemeten in jullie tijd, is in onze beleving slechts enkele seconden. De eindtijd lijkt voor ons dus al zeer nabij en ook voor jullie versnelt de tijd.


Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS