Followers

Google+ Followers

woensdag 10 oktober 2012

10-10-2012

SaLuSa, 10 oktober 2012


Het gaat allemaal van een leien dakje, hoewel er nog moeilijke perioden zullen komen. Die gaan echter snel voorbij en zullen zo weinig mogelijk ongemakken met zich meebrengen. Onze bondgenoten realiseren zich hoe dicht ze bij het bereiken van hun doelen zijn en we zullen ze altijd steunen. De fysieke veranderingen op aarde zijn niet zo catastrofaal gebleken zoals werd geprofeteerd. 

Sommigen wijzen op de kernramp van Fukushima, maar dat was een operatie onder valse vlag. Hoewel het normaal is dat er aardbevingen plaatsvinden, hebben ze normaal gezien geen serieuze consequenties. Dergelijke gebeurtenissen houden we altijd scherp in de gaten en we minimaliseren de gevolgen.

We zijn nog altijd nauw betrokken bij Disclosure en dit jaar hebben jullie meer bewijs gezien van onze aanwezigheid dan voorheen. Het maakt de weg vrij voor volledige Disclosure, die gepland staat voor het einde van het jaar. 

Daardoor zal het collectieve bewustzijn dusdanig veranderen dat jullie in het Nieuwe Tijdperk worden gekatapulteerd. We hebben veel met jullie te delen en het zal voor ons allen een spannende tijd worden. De illusies waar jullie in hebben geleefd zullen komen te vervallen. Door de verschillende contacten die we de afgelopen 60 jaar met jullie mensen hebben gehad zijn jullie je steeds meer bewust van ons geworden. Onze aanwezigheid is nu alom bekend en er zijn nog weinig mensen die niet hebben gehoord over onze schepen die de aarde bezoeken.

Wanneer men accepteert dat we in vrede komen om jullie te helpen zullen de laatste obstakels zijn verwijderd. De angstaanjagende afbeeldingen van ons zullen niet langer het gewenste effect hebben en geen kracht meer dragen. 

We weten al welke wereldleiders kunnen worden vertrouwd en Barack Obama zal de weg wijzen. Hij is een spirituele ziel die wacht op zijn kans om aan zijn echte missie te beginnen. Hij zal de wereld verenigen in vrede en de weg vrijmaken voor onze komst. De twijfelaars zullen spoedig zien dat het waar is wat wij zeggen. Wanneer we jullie eenmaal kunnen toespreken zullen jullie dromen uitkomen. Dualiteit zal tot het verleden behoren en een nieuw leven vol vrede en harmonie zal voor jullie beginnen.

De verwachtingen zullen uitkomen zoals beloofd. Jullie huidige regeringen houden nog vast aan het oude beleid dat ontkent wat jullie al weten en de media volgt nog braaf. Daar komt verandering in zodat de waarheid naar buiten kan komen. Velen houden vast aan hun baan en doen wat ze wordt gezegd. Jullie zouden in staat moeten zijn om je in alle vrijheid uit te kunnen drukken en niet hoeven te verantwoorden aan oneerlijke wetten die jullie de mond snoeren. In de nabije toekomst worden jullie wetten aangepast en worden ongewenste regels geschrapt.

Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn overal op voorbereid. Jullie zullen nauw betrokken raken bij onze gezamenlijke activiteiten en we weten wie we kunnen vragen om te helpen. Wanneer de oude garde is verwijderd kan het werk ongehinderd doorgaan. Verschillende talen vormen voor ons geen belemmering omdat we jullie telepathisch kunnen lezen. Dat is hoe we communiceren met onze eigen mensen. Mettertijd behoort telepathisch contact ook voor jullie tot de mogelijkheden en zal de gesproken taal komen te vervallen. We laten zien dat we jullie vragen al weten en hebben beantwoord voordat jullie ze stellen omdat ze in jullie gedachten worden gevormd.

Jullie worden galactische wezens die niet moe worden omdat jullie in de hogere trillingen zullen leven. Wij kunnen onszelf echter verjongen wanneer we dat wensen. We hebben ook drankjes die dienen als bron van energie, hoewel we ook energie halen uit de omgeving. Met een lichter lichaam hoef je geen zwaar voedsel te nuttigen. We hebben ook fruitdrankjes die erg voedzaam zijn, maar geen alcohol. We zien het als vergif en jullie vinden het niet op ons bestaansniveau. Ook eten we zeker geen dode dieren.

In de hogere dimensies geniet je van een perfecte staat van gezondheid en zul je begrijpen dat je geen drugs of medicijnen nodig hebt. Operaties zijn ook overbodig omdat onze methoden veel geavanceerder zijn dan die van jullie. We gebruiken kleur en geluid om te helen. Dat is veel effectiever en gaat gepaard met veel minder bijwerkingen. Wacht tot de lichtsteden verschijnen op aarde en jullie zullen zelf ervaren wat we hebben omschreven. We zullen onze technologieën met jullie delen en het leven zal enorm gaan verschillen met wat jullie nu gewend zijn.

We zouden liever veel verder zijn geweest dan nu het geval is. Op aarde hebben jullie vaak last van stress vanwege de verplichtingen die aan jullie worden opgedrongen. Dat zal veranderen omdat het niet bestaat in trillingen die vrede en harmonie brengen. Er zijn geen ‘banen’ zoals jullie ze kennen, maar iedereen doet wat hij of zij leuk vindt om bij te dragen aan het grote geheel. Jullie zullen ontdekken dat jullie nog meer vrijheid hebben om te beslissen wat je met je leven wilt doen en vanwege jullie hogere bewustzijnsniveau zullen jullie een verantwoorde keuze maken.

Ik ben SaLuSa en spreek namens alle leden van de Galactische Federatie van Licht als ik jullie een vreugdevolle overgang en een mooie ervaring tijdens het Ascentieproces wens. Het hele universum kijkt mee en stuurt veel liefde om jullie op je reis te helpen. Op den duur zullen jullie je vrienden en familie van ver weer ontmoeten voor een grootse reünie.

Dank je SaLuSa,

Mike Quinsey


Vertaling: Robin
  


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean for SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 31 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS