Followers

Google+ Followers

maandag 7 september 2009

07-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Dierbaren, in de context van hoe jullie tijd ervaren, begint het met betrekking tot jullie intentie krap tijd te worden. Als jullie ernaar streven voor het einde van de cyclus in 2012 te ascenderen, is het nodig jullie bewustzijn te verhogen tot een niveau waarop je bevrijd bent van de lagere vibraties. Dit zou op vrij natuurlijke wijze moeten gebeuren wanneer je meer Licht tot jezelf aantrekt en jullie verbindingen in het leven verfijnder worden. Op vele manieren zal datgene wat je in het verleden van dienst was, je niet meer bevredigen en jullie zoektocht naar voldoening brengt jullie naar hogere vibraties die je harmonie en vrede brengen. Het is een keuze die jullie al of niet bewust ieder moeten maken. Het oude paradigma wordt in elk geval afgebroken en dat zal de wens voeden van de duisteren om chaos te creëren totdat ze hun macht kwijt zijn. Laat de oude manieren mensen dienen zoals hun goeddunkt en vertrouw erop dat ook zij zich kunnen gaan realiseren dat de tijd gekomen is om hun evolutionaire patroon te veranderen.Door jullie te focussen op de veranderingen, help je ze te manifesteren en als resultaat doemen ze groots op. Zoals we jullie vaak hebben laten weten, kunnen jullie hen je energie onthouden en hun macht verzwakken door te weigeren mee te gaan in angsttechnieken, die gebruikt worden om jullie te controleren. Zij kennen het spel goed maar jullie worden nu wijzer en dat baart hen grote zorgen. Zij raken ontwapend door het verliezen van controle over jullie en vrezen de robotrebellie, zoals dat ook wel wordt genoemd. In geringe mate weten mensen hoe ze tot slaaf zijn gemaakt doordat de duisteren sluw jullie vrijheid hebben beknot door jullie door God gegeven rechten weg te nemen. Mensen zijn echter aan het wakker worden voor het te laat is en geven hun energie aan degenen die voorop lopen bij acties om dit te herstellen. Het zal niet gemakkelijk zijn maar het gecreëerde Licht is zeer krachtig en zal de middelen voortbrengen om een vreedzame omzetting te bereiken. Wij zullen daar deel van uitmaken en die dierbare zielen steunen die naar de Aarde zijn gekomen met louter het doel jullie te assisteren bij jullie overwinning van het duister.Het merendeel van onze aandacht is op de Verenigde Staten gericht omdat het van hieruit is dat er leiding moet worden gegeven aan de rest van de wereld. We zien een President met een groot potentieel, die spiritueel oprecht is maar die nog niet in staat is geweest om de macht uit te oefenen die zijn voorrecht is. Hij zal zijn tijd afwachten tot omstandigheden hem toelaten uit te halen en wij zullen hem beschermen tegen aanvallen op hem als persoon. Het leiden van het Licht vormt een uitdaging die de duistere machten vrezen omdat het mensen bij elkaar brengt als nooit tevoren en zij zullen bevrijding uit hun greep eisen. Als individuen die een nieuw holografisch beeld op de Aarde projecteren, doen jullie zoveel mogelijk om te assisteren bij de veranderingen. Er bestaat in het geheel geen twijfel dat jullie de strijd zullen winnen, het is alleen een kwestie van hóe de laatste periode zal aanbreken. Er liggen een aantal acties voor ons en elke daarvan zou de beweging in gang kunnen zetten die het begin van het einde voor de dualiteit inluidt.De Galactische Federatie komt dichter bij jullie dan ooit maar kan zich niet altijd onthullen wanneer ze heel dicht bij de Aarde is. We gaan echter door met het geven van veelvoudige vertoningen aan jullie van onze vloot in jullie atmosfeer. De dagen van geheimhouding zijn voorbij en slechts sceptici en mensen met een vooringenomenheid tegen ons weigeren onze aanwezigheid te erkennen. Er is zoveel bewijs over ons bestaan; het is nogal verbazingwekkend voor ons dat sommige mensen weigeren te zien wat hen in het gezicht staart. De Mens heeft geneigd zoveel bewijs te wensen voor ze feiten accepteren die verband houden met onze aanwezigheid en contact met jullie. Gelukkig kunnen we het peilen wanneer een contact angst heeft voor ons en onder dergelijke omstandigheden trekken we ons snel terug. Normaal gesproken zijn zulke problemen echter zeldzaam omdat contacten van te voren worden geselecteerd doordat we weten hoe ze zullen reageren.Ofschoon individuele Ascentie op elk moment mogelijk is, is het een ongebruikelijke gebeurtenis die slechts door grotere Wezens wordt bereikt die zich hebben toegewijd aan het zich verheffen naar het Licht. Toch zijn jullie hier op Aarde in een tijd waarin Ascentie voor iedereen open staat en veel ondersteuning wordt er gegeven aan hen die uitkijken naar het aangrijpen van de kans. Het is echt een unieke gelegenheid die goddelijk is voorgeschreven voor jullie eindtijd zodat jullie je met de rest van het Universum kunnen verheffen. Toch wordt er geen druk op jullie uitgeoefend en jullie keuze uit vrije wil wordt gerespecteerd. Wie zou echter een dergelijke kans afwijzen, wetende dat het prachtige proces van Ascentie dat wordt aangeboden, jullie toegang is tot de hogere dimensies en alles wat dat omvat.De Aarde is niet jullie ware thuis, het is er één die speciaal voor jullie is voorbereid voor jullie tijd in de dualiteit. Het heeft schoonheid ondanks de nalatigheid van de Mens om er voor te zorgen maar het is slechts een klein voorbeeld van de uitgebreide schoonheid en wonderen van de hogere dimensies. Het kan jullie niet meer bieden dan jullie op dit moment hebben terwijl het in de lagere vibraties verkeert maar het is de bedoeling samen met jullie te ascenderen als een nieuwe Aarde met de net geascendeerde Mensen. Wij van de Galactische Federatie zijn jullie toekomstige zelf en in ons zien jullie de te behalen niveaus die voor jullie open liggen. Jullie hebben absoluut alles te winnen en niets te verliezen en als jullie je iets afvragen over de zielen die je ‘achterlaat’, wees er dan van verzekerd dat hun leven doorgaat met volle ondersteuning en liefdevolle aandacht. De Schepper voedt en zorgt liefdevol voor al het leven en liefde is in overvloed aanwezig waar de Schepper is - Al Dat Is.Houd jullie blik altijd gericht op jullie verheffing en weet dat wat om jullie heen is, weinig effect zal hebben tenzij je het toelaat. De wereld verschuift naar twee realiteiten en de opdeling zal plaatsvinden in overeenstemming met de Wet van Aantrekkingskracht. Wees ervan overtuigd dat iedereen op enig moment in het verleden de gelegenheid heeft gehad om zijn eigen beslissing te nemen over bij welke realiteit hij of zij zich aansluit. Jullie zijn niet plotseling met dergelijke zaken geconfronteerd en aangezien spirituele ontwikkeling normaal gesproken langzaam gaat, hebben jullie vele levens gehad die naar deze periode hebben geleid. Zij zijn met jullie intentie in gedachten gepland en jullie mochten kiezen hoe weinig of hoe veel vooruitgang jullie dachten te kunnen hanteren.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kijk met liefdevolle ogen naar jullie omdat We Allen Eén Zijn, en ik zie moedige zielen die het Licht achter zich hebben gelaten om de dualiteit te ervaren. Onze wens is jullie terug naar het Licht te brengen en jullie te helpen met het herwinnen van volledig bewustzijn. Wij zijn, zolang als het duurt, jullie mentoren maar jullie zullen spoedig naast ons staan en samen zullen we de sferen voorbij ons onderzoeken. Wij wandelen nu in liefde met jullie en jullie zien ons niet, maar zelfs dat zal te zijner tijd veranderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS