Followers

Google+ Followers

woensdag 23 september 2009

23-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie je zullen realiseren kan het leven zowel vervullend als gelukkig makend zijn wanneer je het doel kent waarvoor je bent gekomen...De machtige raderen van het Universum blijven gestaag door draaien, zoals alles dat bestaat. Een majestueus voorbestemd pad wordt gevolgd want alle bewegingen brengen iedere Zon en zijn planeten in een cyclisch patroon dat zijn zonnestelsel eeuwig aandrijft op zijn reis door de Ruimte. Er zijn cycli binnen cycli en alles beweegt in perfecte harmonie wanneer het verder gaat naar het centrum van Al Dat Is. We vragen ons af hoe het kan dat met dergelijke kennis de achterliggende intelligentie kan worden genegeerd. Toch zijn sommigen niet in staat dergelijke scheppingsdaden en de bezieling van elke bestaande wereld, aan een intelligentie toe te schrijven. Geloof ons Dierbaren, er is overal leven waar je kijkt en niet alleen in de dimensies die voor jullie fysieke ogen toegankelijk zijn. Er bestaan dimensies buiten jullie berekening en nog steeds is daar in overvloed leven aanwezig. Het zou moeilijk zijn een dergelijke uitgestrektheid als een toevallig gebeuren te verklaren wanneer duidelijk is dat er een machtige intelligentie moet bestaan die alles omvat dat bestaat.

Het was niet de bedoeling dat de Mens zich op een of andere manier klein of minderwaardig zou voelen maar hij kon niet voor altijd blijven leven met de illusie dat hij het centrum van het Universum is. Met de wetenschap dat ook andere levensvormen binnen jullie zonnestelsel hebben bestaan, en in feite nog steeds bestaan, wordt het tijd te accepteren dat zij jullie duizenden en duizenden jaren hebben vergezeld. Zij hebben een plaats in jullie leven en jullie evolutie en zij maken in alle opzichten, net als jullie, deel uit van het grote experiment van de dualiteit. Zij zijn nooit hun hoog bewustzijnsniveau kwijtgeraakt en zijn zich volledig bewust van jullie gezamenlijke geschiedenis. Jullie accepteerden de sluiers die over jullie ogen werden getrokken toen jullie dieper afdaalden naar de lagere vibraties.Nu komen jullie opnieuw tevoorschijn en worden jullie herinnerd aan jullie ware zelf en jullie geschiedenis op Aarde. Jullie ontwaken niet allemaal tegelijkertijd waardoor er onvermijdelijk verschillen van mening bestaan. Dat zal echter snel veranderen aangezien de hogere vibraties die naar jullie toe worden gestraald, jullie bewustzijnsniveau’s verhogen. De waarheid waar jullie vandaag in geloven, kan morgen veranderen in het licht van iets nieuws dat jullie leren.

Wees altijd bereid grotere kennis te ontvangen en weersta de verleiding voet bij stuk te houden wanneer jullie overtuiging wordt betwist. Wees open naar nieuwe ideeën en mogelijkheden en jullie zullen op de golven van verandering gedragen worden die het oude al terzijde schuiven. Rigide overtuigingen zorgen voor een onvermogen om de fantastische kans te grijpen om te ascenderen zoals die aan elke ziel wordt aangeboden. Onthoud Dierbaren dat jullie je eigen toekomstige realiteit creëren en dat jullie elk pad dat jullie wensen, kunnen nemen, en de komende Ascentie is een verkorte weg naar de hogere dimensies die de kans van een leven vertegenwoordigt. Er is geen gebrek aan advies voor hen die verheffing zoeken en vele bronnen bestaan er ten bate van jullie. Gedurende zo’n 30 jaar bevindt het plan voor jullie verlichting zich in een versnelling en iedereen, behalve die zielen die vastzitten in de diepte van de duisternis, zal over de komende veranderingen gehoord of gelezen hebben. We kunnen diegenen niet helpen die niets willen weten en we laten aan hen de vrije keuze, exact zoals bij ieder ander.

Het is in zekere zin nooit te laat om de realisatie over de waarheid te krijgen die een bewustzijnsverandering teweegbrengt. De tijd spoedt zich echter voort en hoe eerder het gebeurt, hoe beter het is. Voor veel mensen zal er veel te begrijpen zijn wanneer de waarheid over jullie naar buiten komt. Jullie zijn veel groter dan jullie wellicht geloven en wij van de Galactische Federatie kijken naar jullie als dierbare en geliefde zielen en we zijn trots dat wij jullie terzijde staan. We mogen misschien technologisch meer ontwikkeld en spiritueel bewuster zijn maar jullie zullen ons allengs in volledig bewustzijn vergezellen als onze Broers en Zussen.

Onze taak wat jullie betreft is jullie te helpen volledig bewustzijn te bereiken en het is niet zo moeilijk als jullie je misschien verbeelden. Het zit ‘m niet in het onderwijzen van iets nieuws aan jullie maar in jullie opnieuw ontwaken zodat jullie je de sferen herinneren die jullie voorheen hadden bereikt. Dat is de reden waarom we jullie vragen om alles dat tot jullie komt, te toetsen aan jullie eigen intuïtie en om, als iets niet met je resoneert het voorlopig terzijde te leggen. Is jullie niet verteld dat jullie alle kennis van binnen bezitten, accepteer dus jullie potentie en vertrouw op jullie eigen wijsheid. Het is niet zo dat jullie nu alle waarheden naar boven kunnen krijgen maar wanneer jullie doorgaan te ontwaken zal de mate waarin jullie inzicht toeneemt, fenomenaal zijn. Denk mild en vriendelijk over jezelf want het is niet egoïstisch dit te doen wanneer jullie te maken hebben met jullie ware zelf.

Geloof dat jullie de capaciteit en de creatieve krachten bezitten om te creëren zoals jullie wensen, niet noodzakelijkerwijs instant, maar door de zaden te planten die naar jullie vervulling toe groeien. Voortdurend hebben jullie vanwege een aanzienlijk aantal levens keuzes gemaakt in de paden die jullie begaan hebben, al hebben jullie wijselijk advies en hulp aangenomen van zielen die jullie keuzes overzagen. Vrije wil zou niet werkzaam kunnen zijn als je geen zeggenschap had over je levensplan maar nadat jullie je door god gegeven recht hebben uitgeoefend, zijn jullie nog steeds onderworpen aan Universele Wetten.

Maar op voorwaarde dat jullie binnen het Licht blijven, zijn jullie levens gelukkige ervaringen die verre van ingewikkeld zijn gemaakt. Als jullie ervoor kiezen daar buiten ervaring op te doen, dan moet je ook duidelijk de consequenties accepteren. Dergelijke ervaringen worden niet als fouten beschouwd maar meer als omleidingen van het pad van Licht, in die zin dat jullie je weg ernaar terug moeten gaan door, zoals jullie kunnen zeggen “de fouten goed te maken”. Het is perfect eerlijk en redelijk dat jullie de rommel opruimen die je achterlaat en dat jullie daardoor je ervaringen afmaken zonder karmische consequenties. Als het onopgeruimd blijft, kun je het toch verder met je meedragen en vaak is het in jullie belang om te wachten op wat mag bewijzen een passender tijdstip te zijn. Karma omvat vaak andere zielen en hen in een andere groepservaring bijeen te brengen, is soms bevredigender.

Jullie levens zijn met vele andere mensen verstrengeld die in en uit jullie leven glippen waardoor ze hun aandeel van jouw levensplan vervullen. Jullie doen op jullie beurt hetzelfde bij anderen en het is goed mogelijk dat jullie je verbazing uitdrukken over hoe dergelijke gecompliceerde situaties worden uitgewerkt. Jullie kunnen dat overlaten aan jullie ongeziene helpers die met jullie toestemming zeker stellen dat jullie je, waar nodig, verbinden met anderen voor het uitwerken van jullie levensplan. Daarbuiten neemt de vrije wil het over maar onbewust zal je weten wat je op je hebt genomen om te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zoals jullie je zullen realiseren kan het leven zowel vervullend als gelukkig makend zijn wanneer je het doel kent waarvoor je bent gekomen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL

*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS