Followers

Google+ Followers

maandag 14 september 2009

14-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Zij hebben jullie levens niet voorgoed verlaten en zielengroepen zullen keer op keer bij elkaar komen. Zoals vaak gebeurt, kun je ze om je heen voelen en als je luistert, “spreken” ze soms tot je... .Na de verheffing van jullie energieën op de 9e september hebben we een belangrijke toename van het Licht op Aarde waargenomen. Dit is heel bemoedigend en misschien herkennen jullie je eigen veranderingen die geresulteerd hebben in een sterker gevoel van vredigheid. Dit zal zich exponentieel voortzetten omdat hoe meer jullie vibraties zich verhogen, hoe meer Licht jullie naar jezelf aantrekken. De schoonheid van het Licht is voor iedereen beschikbaar en zoals altijd blijft het jullie keuze of je het accepteert of niet. Misschien kunnen jullie nu zien hoe het pad van Ascentie jullie wegtrekt van de lagere vibraties. Er is geen veroordeling van degenen die er voor kiezen in de 3e vibratie te blijven omdat ze niet op een bepaalde manier gefaald hebben of minderwaardiger Wezens zijn dan een andere ziel. Hun keuzevrijheid zal niet worden belemmerd door hen die zich naar Liefde en Licht hebben verplaatst. De Duisteren schikken zich niet naar Universele Wetten en hebben geen gevoel of spijt dat ze die negeren maar ze worden desondanks verantwoordelijk gehouden voor elke schade die daar uit voort kan komen. Jullie beschaving komt nog maar net tevoorschijn uit de Donkere Tijden die jullie vele honderden jaren hebben ondergedompeld. Jullie staan nu op de drempel van Ascentie, dat jullie in staat stelt de cyclus van dualiteit te verlaten om naar de hogere dimensies te gaan waar vrede, geluk, vreugde en liefde heersen.Jullie bevinden je zo dicht bij jullie vervulling dat we jullie aanmoedigen positief te blijven en op geen enkele manier toe te staan dat gebeurtenissen op Aarde je storen bij je intentie om je te blijven ontwikkelen naar het Licht. Wanneer jullie je verder ontwikkelen, wordt het gemakkelijker en zullen jullie in staat zijn om de pogingen van de Duisteren te negeren om angst onder jullie te creëren. Van nature bestaan er gevaren doordat jullie simpelweg op Aarde verblijven maar begrijp dat jullie worden beschermd en geleid zodat jullie je er boven kunnen verheffen. Alleen karmische redenen zouden jullie van de koers kunnen wegtrekken en als het gebeurt, weet dan dat het deel uitmaakt van jullie levenscontract waar je al mee hebt ingestemd. Ieder van jullie heeft een specifieke levensduur waar opnieuw over kan worden onderhandeld, maar normaal gesproken ben je bereid terug te keren naar de hogere dimensies wanneer je tijd van voltooiing is bereikt. Houd dit in gedachten wanneer jullie geliefden of vrienden het aardse niveau verlaten en wees blij voor hen. Zij hebben jullie levens niet voorgoed verlaten en zielengroepen zullen keer op keer bij elkaar komen. Zoals vaak gebeurt, kun je ze om je heen voelen en als je luistert, “spreken” ze soms tot je. Gebrek aan geloof in dergelijke mogelijkheden blokkeert simpelweg de kans dat het gebeurt.De hogere dimensies trekken dichter naar jullie toe en paranormale ervaringen zullen gewoner worden. Dus twijfel niet aan dergelijke ervaringen en laat je niet bang maken want met jullie toenemende bewustzijnsniveaus krijgen jullie verloren geraakte krachten terug die eens deel uitmaakten van jullie psyche. Jullie keren terug tot jullie voormalige zelf als Wezen met onbeperkte scheppingskracht.

Jullie zullen er hoe dan ook niet door worden overweldigd en het zal vrij natuurlijk aanvoelen. Probeer ermee te werken en geloof ons wanneer we zeggen dat je er niet gek van wordt. Jullie zullen de tijd krijgen om je aan te passen aan de veranderingen en jullie zullen geholpen worden door hen die volledig begrijpen wat het inhoudt. De toekomst van de mensheid is door God verordend en jullie bevinden je in een periode van prachtige kansen voor iedere ziel die Ascentie kan accepteren.Het leven is een mengeling van het oude en het nieuwe dat vecht om jullie aandacht en de twee kunnen niet veel langer naast elkaar bestaan. Wij, van de Galactische Federatie, begrijpen het voortdurende bombardement van nieuws en informatie waar jullie mee worden bestookt. Op voorwaarde dat jullie onderscheid maken en je aandacht slechts laten leiden naar zaken die bedoeld zijn voor het welzijn van allen, zullen de lagere vibraties aan je voorbij gaan. Jullie zullen nu weten dat er een noodzakelijke en onvermijdelijke scheiding plaatsvindt om de cyclus te voltooien waar jullie je op dit moment in bevinden. Jullie hoeven maar te vragen om te ascenderen, zij het dat jullie er aan moeten werken om jullie bewustzijn naar hogere Lichtniveaus te verheffen. Het is geen geheim hoe je dat doet, leef gewoon naar je volledige potentieel als Wezen van Licht en leer niet-beoordelend te zijn. Het betekent niet dat je niet bewust zou moeten zijn van wat er om jullie heen gebeurt maar wees een observeerder zonder direct betrokken te raken. Jullie kunnen op elk moment en waar jullie je ook bevinden, jullie liefde uitzenden en het zal helpen situaties onschadelijk te maken en de duistere energieën transformeren. Vaak zal enkel jullie aanwezigheid al verheffend zijn voor degenen om jullie heen. Het klinkt simpel en dat is het ook, maar jullie focus moet ten alle tijden op het Licht gericht blijven.Er is terecht veel nadruk op wat je voor jezelf kan doen en jullie zullen hulp ontvangen wanneer jullie er voor kiezen naar het Licht te gaan, en jullie zullen je pad vinden dat je naar de juiste richting brengt. Jullie Gidsen zijn uitgekozen met juist het doel om dat te doen en wanneer jullie je doel veranderen, kan een andere Gids het prima overnemen. Iedere ziel heeft assistentie, zelfs als zij zich van het Licht verwijderen. Er bestaat niet zoiets als het opgeven van mensen en zelfs degenen die jullie als duivelse Wezens betitelen, worden geholpen door Licht Wezens. Jullie Goddelijke vonk, die in jullie hart is gecentreerd kan door de lagere vibraties zijn verminderd, maar hij zal altijd bestaan. Hoe ver jullie ook in duisternis vervallen, hij zal uitstralen en klaar zijn om opnieuw volledig te ontbranden.Het leven is een voortdurende uitdaging en zo is het ook bedoeld, want hoe anders zou je tegenslag overwinnen zonder het te ervaren. Dualiteit is zo dat je niet die ondefinieerbare vrede vindt die geen einde kent. Die is aanwezig in de hogere dimensies die nu naar jullie wenken, dus richt jullie blik op alles dat puur en heel is en jullie zullen het zelf aantrekken. Het meest prachtige en gelukkige bestaan is binnen jullie bereik en als jullie er maar een glimp op zouden kunnen werpen, zou je weten dat elke inspanning het meer dan waard is. Als jullie rustig zitten en de toekomst overpeinzen, kan je heel waarschijnlijk een gevoel krijgen van de harmonie en vreugde die het brengt. Dat komt doordat er ergens in jullie onder-bewuste geest nog steeds herinneringen aanwezig zijn over voorbije tijden toen jullie in de hogere dimensies verbleven. Jullie zullen ook voelen dat jullie ware thuis niet in de lagere vibraties is en jullie zullen het Licht zoeken dat jullie verheft.Ik ben SaLuSa van Sirius en het doel van ons contact met jullie is jullie geheugen op te frissen over levens waarin jullie meer op het Licht waren afgestemd. Er is absoluut geen reden om je schuldig te voelen afgedaald te zijn naar de lagere dimensies want dat maakte deel uit van jullie plan om de uitdagingen te ervaren die ze te bieden had. Wij feliciteren jullie met het uiteindelijk vinden van jullie ware zelf en bewonderen jullie sterke vastberadenheid om dit te doen. Jullie zijn in vele opzichten uitzonderlijk hetgeen de reden is waarom we van jullie allemaal houden en wij ons uitverkoren voelen dat jullie deel uitmaken van onze familie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS