Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 september 2009

11-SEPTEMBER-2009 SALUSA

We kijken naar jullie, onze dierbare vrienden op Aarde, om het idee over ons bestaan te promoten en om waar het geaccepteerd is, mensen rustig voor te bereiden op onze komst. Die tijd is niet zo ver weg en hoe meer men bewust is van wat er voor jullie is gepland...
We kijken naar jullie, onze dierbare vrienden op Aarde, om het idee over ons bestaan te promoten en om waar het geaccepteerd is, mensen rustig voor te bereiden op onze komst. Die tijd is niet zo ver weg en hoe meer men bewust is van wat er voor jullie is gepland, hoe gemakkelijker wij ons aan jullie kunnen voorstellen. Vanwege de onthullingen die op het punt staan bekend te worden gemaakt met betrekking tot onze vloot en eerder contact met jullie, zal een atmosfeer van acceptatie overheersen. Met de zegeningen en verwelkoming van ons door jullie leiders, zien wij snel een verbintenis tot stand komen die ervoor zorgt dat de uit te voeren taken vrij snel doorgang krijgen. Wij verwachten in een mum van tijd de volledige ondersteuning van bijna iedereen te krijgen omdat gezien zal worden dat wij komen om jullie reis naar Ascentie te versnellen. Wij brengen de oplossingen voor jullie voortgaande ecologische problemen en zij zullen in een versneld tempo worden overwonnen, simpelweg omdat wij technisch tot veel meer in staat zijn dan jullie. Tijd is van wezenlijk belang maar schrik niet, want alle zaken die verband houden met jullie behoeften zijn veilig in onze handen.Lange tijd mochten wij de effecten van geheime operaties verminderen, die op jullie gericht waren met een totaal gebrek aan respect voor jullie levens. Er zit waarheid in de beweringen dat de Duisteren altijd van plan zijn geweest om de bevolkingsaantallen drastisch te verminderen maar ze zijn ernstig gehinderd door onze acties. Het is duidelijk dat we niet jullie leven kunnen leiden in plaats van jullie maar vanwege een beschaving die aan het ontwaken is, kregen wij de verantwoordelijkheid er voor te zorgen dat dit niet werd opgehouden. De Duisteren lijken misschien vrij te zijn om te doen wat te willen, en binnen bepaalde grenzen is dat waar, maar op dezelfde wijze hebben degenen van het Licht recht op bescherming. Door de Wet van Aantrekkingskracht is er een lijn getrokken omdat hierin tussenbeide komen jullie vrijheid van keuze zou aantasten.Het probleem op Aarde is geweest dat doordat de Illuminatie zo’n krachtig controlesysteem hebben opgezet, jullie geen enkele keus hierin hebben gehad. Met behulp van oneerlijke of valse middelen hebben ze herhaaldelijk over de hele wereld heen verkiezingen gemanipuleerd en zich ontdaan van mensen die hen in de weg stonden. Zij dienen niet te worden onderschat maar op hetzelfde moment kennen we hun plannen en kunnen we zaken leiden om de impact daarvan te verminderen. Het zijn vreselijke Wezens die van jullie angst leven maar de rollen zijn omgedraaid en nu zijn zij het die angst hebben voor de consequenties van hun daden. Niemand is zo groots of slim dat hij gerechtigheid kan vermijden en vanuit noodzaak zullen sommige verdachten verhoord worden voor de rechtbank zodat de waarheid naar buiten kan komen. Uiteindelijk zal iedere ziel voor het Licht staan en slechts de waarheid kan daar verblijven.Wat jullie op Aarde gerechtigheid noemen is vaak zeer draconisch maar wanneer jullie liefde in jullie hart vinden en het Licht herkennen dat iedere ziel met zich mee draagt, zullen jullie meelevender worden en zorgzamer. Het is het Licht dat de donkere schaduwen laat verdwijnen die jullie vibraties verlaagt en wanneer jullie meer Licht op de Aarde verankeren, helpen jullie ze te laten verdwijnen. Hoe verder jullie je naar het Licht verplaatsen, des te minder invloed kunnen de lagere vibraties op jullie hebben. Jullie zullen je veilig en zeker voelen en genieten van blije en vreedzame ervaringen. Er zijn duidelijk gevaren om jullie heen maar jullie pad zal er niet naar toe leiden tenzij er een karmische reden voor bestaat. Het Licht vormt jullie bescherming en zal jullie goed van dienst zijn als jullie een visualisatie oefening gebruiken om het veilig op zijn plaats te houden om je lichaam heen.Alles gaat over de energie van Licht omdat er anders niets zou bestaan. Wanneer jullie je ontwikkelen, groeit het exponentieel zoals jullie zullen zien wanneer jullie middels Ascentie naar de hogere vibraties gaan. Jullie kunnen een stap naar achteren zetten of opzij maar uiteindelijk zullen jullie verdergaan omdat niets permanent statisch blijft. Jullie zullen in feite altijd de drang hebben om de hogere dimensies te zoeken omdat er een aangeboren wens is die jullie voor altijd verder voert naar de Bron van Al Dat Is. Wat jullie nu ervaren is een dieptepunt dat jullie in de dualiteit heeft gebracht. Jullie wisten wat je kon verwachten en wanneer jullie dit experiment hebben beëindigd zullen jullie als een veel grotere ziel verrijzen dan toen jullie eraan begonnen. Het zal jullie keuze zijn waar je vanaf dat moment naar toe gaat en er is geen reden terug te gaan naar de lagere vibraties tenzij je anderen wil dienen die erin verblijven. Dienstbaarheid aan anderen is een natuurlijk pad om te volgen en jullie zullen zien dat anderen, die jullie zijn voorgegaan, altijd bereid zijn anderen vooruit te helpen.Liefde en Licht doordringen de Aarde doordat vele bronnen van buiten jullie zonnestelsel hogere energieën naar jullie toe stralen en zij doen dit als onderdeel van het plan van de Schepper voor de Mensheid. Er bestaat interesse in jullie ontwikkeling omdat het belangrijk is voor de toekomst van jullie Universum, hetgeen de reden is dat er zoveel aandacht aan jullie wordt gegeven. Het Plan voor jullie Ascentie kan niet falen maar het heeft de aandacht van vele beschavingen die banden hebben met jullie. Zij staan al in de voorste rij bij de plannen om First Contact tot stand te brengen en het zal een reünie zijn die jullie allemaal vreugde zal brengen. Ieder van jullie heeft banden met andere beschavingen omdat jullie uiteindelijk net zo zeer Ruimte Wezens zijn als degenen die staan te wachten om contact met jullie te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en van de Galactische Federatie die slechts één van de vele organisaties is die bij het hele proces van Ascentie zijn betrokken.

Alles dat naar jullie toekomt, is voor jullie verheffing en plezier, jullie terugkeer naar sferen die meer in harmonie zijn met jullie aspiraties om door te gaan naar de hogere vibraties. Wanneer we in staat zijn om openlijk met jullie te praten, zullen vele aspecten van de veranderingen volledig worden uitgelegd. Onze gecombineerde inspanningen zullen vele mensen de kans geven hun vaardigheden te gebruiken in combinatie met geavanceerde technieken. Het zal een grootse tijd worden van verbindingen maken tussen ons allemaal en met geloof en vertrouwen in de toekomst zal er een snelle vooruitgang zijn. We hebben een tijdstabel om ons te leiden en hebben absoluut geen twijfel dat alles zoals bedoeld, wordt afgemaakt.Er zijn spirituele overwegingen die maken dat de waarheid over jullie verleden naar buiten moet komen omdat de toekomstige periode geen geloof kan hechten aan valse leringen die moeten worden verwijderd. We hebben geen verlangen jullie je geloof te onthouden maar zonder de waarheid zal het bewijzen een struikelblok te zijn voor jullie ontwikkeling. Er bestaat slechts de Ene Waarheid en dat zal mensen samenbrengen en die verschillen elimineren die zoveel verdeeldheid en conflicten veroorzaken op dit moment.Weet dat alles zich goed blijft ontwikkelen en we kunnen nu openlijker de veranderingen bespreken die zich aan het manifesteren zijn. Er is altijd veel werk gaande waar het onze bondgenoten aangaat, en zij staan klaar om in actie te komen. Doe je werk met heel je hart en deel zoals altijd je liefde met anderen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
* http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS