Followers

Google+ Followers

maandag 28 september 2009

28- SEPTEMBER-2009 SALUSA

Ons contact gaat veel verder dan jullie je misschien verbeelden, want we staan regelmatig in verbinding met leden van jullie Regering...
De bewustzijnsniveaus op Aarde nemen zo snel toe dat de bewustwording zich op een hoger tempo versnelt. Dat is goed nieuws omdat het betekent dat jullie de veranderingen vanuit een hoger perspectief bezien. Het resultaat is dat jullie niet langer begrensd worden door de beteugeling die jullie bergafwaarts voerde langs het pad van destructie. Niet iedereen heeft een vast idee over waar ze naar toe gaan en hoe ze er moeten komen maar ze voelen wel de krachtige energie van verandering die de Mens uit de cyclus van dualiteit leidt. De toekomst is in handen van de Lichtwerkers die hun blik op Ascentie hebben gericht. Jullie werkelijkheid moet anders worden dan hij nu is en alleen een sterke visualisatie van alles dat goed is en dat jullie naar de hogere vibraties verheft, zal jullie succes verzekeren. Jullie zijn ten slotte de scheppers van jullie eigen realiteit.Er is op het moment werkelijk niets belangrijker dan jullie persoonlijke ontwikkeling maar door jezelf te stimuleren en Licht naar de Aarde te brengen, helpen jullie ook anderen. De Mensheid is door zoveel heen gegaan maar met de nooit-eindigende liefde van de Schepper wordt jullie de kans geboden om je te verheffen naar de Lichtsferen. Ik verzeker jullie dat niets de afsluiting van deze cyclus, zoals verordend, kan verhinderen maar het is aan jullie als individuele ziel om te kiezen welk pad je neemt. Diegenen van jullie die zich voorbereiden om te ascenderen, zullen het niet moeilijk vinden dit te doen omdat er immense hulp wordt gegeven om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk zielen dit doen. Wij van de Galactische Federatie hebben verschillende rollen die allemaal verband houden met het herstel van jullie prachtige Aarde en het bewerkstelligen van een gemakkelijke overgang van alle levensvormen. Veel van onze leden die al duizenden jaren met jullie verbonden zijn, zijn ook over de hele wereld betrokken bij het leggen van contacten. Er wordt een groot plan tot het einde toe uitgewerkt dat al onze doelen zal bereiken en dat, Dierbaren, omvat jullie.Ons contact gaat veel verder dan jullie je misschien verbeelden, want we staan regelmatig in verbinding met leden van jullie Regering. We bedreigen niet maar adviseren simpelweg degenen die tegen de werkelijkheid inwerken met betrekking tot jullie voorbereiding op Ascentie. We maken echter vrij duidelijk dat het succesvol zal zijn en dat we de goddelijke autoriteit hebben om actie te ondernemen wanneer we dit passend vinden. De Duisteren weten dat wij onze bescherming geven aan hen die onze bondgenoten zijn maar ze proberen nog steeds degenen “af te maken” die moedig genoeg zijn om openlijk voor hun overtuiging uit te komen. Op een dag zullen jullie over jullie geschiedenis leren, die rood is van het bloed van onschuldige zielen die opstonden tegen de Duisteren. Jullie kunnen geloven dat de Democratie vele jaren heeft gewerkt maar dat is een illusie die aan jullie gepresenteerd wordt met juist het doel om jullie te misleiden. Corruptie en zwartmakerij heeft de laatste jaren endemische vormen aangenomen en dat is niet alleen van toepassing op jullie Regeringen maar ook op enkele van de grote instituten die een begrip vormen.Wij noemen dergelijke zaken omdat het soms nodig is dat jullie de moeilijke taak begrijpen waar onze teams op Aarde voor staan.Wees niet angstig, wat jullie nieuws je ook brengt, want op het moment richten de duistere energieën zich op de mensen middels de bedreiging van verplichte vaccinaties. Er staat altijd iets op de agenda van de Duisteren, wiens nederlaag hen in het gezicht staart maar die niet de bescheidenheid kennen om het toe te geven. Wanneer de tijd zeer spoedig komt waarin er positieve actie tegen hen wordt ondernomen, zullen ze geshockeerd zijn door de snelheid waarmee hun bestemming zal veranderen. Er is er niet één die zal ontsnappen en het net trekt zich alsmaar strakker rond hen aan. Uiteindelijk zal men gerechtigheid zien plaatsvinden maar op een manier die nogal verschilt van waar jullie aan gewend zijn. Jullie zullen zien dat er niet mee gespot kan worden of genegeerd door een slimme zet en de waarheid over elke gebeurtenis zal volledig bekend worden en niet onderworpen aan leugens of geheimhouding. We hebben Rechtbanken die anders zijn dan die van jullie en in handen van vele Hoge Wezens van Licht. Leugens en uitvluchten hebben er geen plaats omdat het geen zin heeft te ontkennen wat onomkeerbaar is en opgetekend in de levensether.Er is geen plaats in de hogere dimensies voor de lagere vibraties die jullie ervaren. Het Licht is zodanig dat niets behalve de waarheid er kan bestaan, en niet alleen dat, zelfs gedachten dienen zuiver te zijn omdat iedere ziel weet wat de ander denkt. Er bestaat echter privacy wanneer iemand binnen zijn persoonlijke dagdromen wenst te verblijven. Wanneer jullie je vibratie verhogen, wordt het leven vanuit waarheid vrij natuurlijk voor jullie en maakt het deel uit van de liefde die jullie voor alle zielen voelen. Geloof ons dat het niet moeilijk is om naar de hoogste expressie van jullie zelf te leven. Wij begrijpen jullie problemen op Aarde want jullie kunnen vaak benadeeld worden door de waarheid te vertellen of kunnen er iemand anders mee in problemen brengen. De belangrijkheid zit hem in hoe je van binnen denkt en in jullie intenties.Jullie hebben allemaal een idee over wie je streeft te worden en hoe verder jullie op het pad van Licht stappen, hoe gemakkelijker het zal worden dit te manifesteren. Sommigen van jullie hebben in relatief korte tijd al een opmerkelijke vooruitgang geboekt en jullie proberen nu naar jullie idealen te leven. Houd dit vast, zeggen we, en je zal vooruitgang boeken, want wanneer je eenmaal de intentie hebt geformuleerd ben je er al voor een deel. Jullie keren terug tot een positie die jullie hadden voordat je naar de Aarde kwam, dus onderbewust weten jullie dat je dit opnieuw kan. Aangezien jullie altijd je eigen soort zullen vinden, wordt het gemakkelijker hoe hoger je komt. De Wet van Aantrekkingskracht zal jullie altijd naar die zielen leiden die net als jij resoneren. Het gebeurt in een bepaalde mate nu ook op Aarde maar het is niet zo opmerkelijk omdat jullie weinig aandacht geven aan waarom je tot bepaalde mensen meer wordt aangetrokken dan tot anderen.Zelfs onder de gunstigste omstandigheden is er veel dat jullie bezighoudt maar met het plaatsvinden van de veranderingen is er meer druk dan gewoonlijk. Zit de rit uit en weet dat alles goed zal komen en dat jullie uiteindelijk niets tekort zullen komen. Overvloed is jullie recht en zal jullie niet veel langer worden onthouden. Het zal gelijkwaardigheid tussen jullie brengen zonder jullie individuele persoonlijkheid uit te wissen of de wens om jullie leven op een vrije manier uitdrukking te geven. Het geestdodende in het leven zal worden verwijderd en jullie zullen participeren in wat je zelf uitkiest. Met dit alles komt inzicht in jullie spirituele erfenis en mogelijkheden om je als verlichte ziel waar te maken.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie dat we elke dag dichterbij komen. Mag ons Licht ieder van jullie raken en jullie harten verwarmen en jullie vastbeslotenheid versterken om boven het trauma dat jullie ervaren te verrijzen.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS