Followers

Google+ Followers

woensdag 16 september 2009

16-SEPTEMBER-2009 SALUSA

We kunnen niet meer doen dan zeggen dat het niet zo lang meer duurt maar de weg moet geruimd zijn voordat we openlijk contact met jullie kunnen hebben middels onze eerste officiële landingen op Aarde...De effecten van de wereldwijde recessie zijn behulpzaam bij het tot stand brengen van de veranderingen die zeker zullen stellen dat jullie niet volledig teruggaan naar de oude manieren. Zelfs op aards niveau is duidelijk dat jullie verder moeten vanuit de opgedane ervaringen. Op hetzelfde moment begint zich veel dat voor jullie toekomst is gepland, zich te manifesteren. Daardoor ervaren jullie vreemde tijden wanneer er verwarrende gebeurtenissen plaatsvinden maar jullie zullen zien dat daar de eerste aanwijzingen uit voortkomen van werkelijke veranderingen die gunstig zijn voor jullie allemaal. De huidige periode is gevuld met kansen en vele nieuwe benaderingen ontstaan van jullie oude problemen dankzij de activiteiten van kleine groepen. De Mens heeft nooit een tekort aan ideeën gehad en als het plan er niet was geweest van de duisteren om jullie onder hun controle te houden, dan waren jullie een heel stuk verder ontwikkeld dan nu het geval is. Zaken, zoals wij ze zien, geven beslist signalen af die aangeven welke kant jullie opgaan en zij die zich bewust zijn van hun betekenis zullen ervoor zorgen dat het onder de aandacht komt van het grote publiek.Wanneer we ons bedenken hoe gemakkelijk jullie leven had kunnen zijn met de juiste mensen op gezagsposities, dan zijn we bedroefd vanwege de gemiste kansen jullie zelf te verheffen. De Aarde heeft alles dat jullie nodig hebben voor een leven in overvloed maar het is geëxploiteerd ten gunste van een paar. In een spirituele samenleving wordt er goede nota genomen van de behoeften van iedereen en de gecreëerde rijkdom wordt door iedereen gedeeld. Het zal mettertijd veranderen en er zal geen plaats zijn voor degenen die hebzucht hebben vertoond en een gebrek aan zorg voor anderen. Onze aanwezigheid zal nodig zijn om die Dierbare zielen te ondersteunen die de weg zullen leiden omdat de oppositie tegen verandering sterk zal zijn. Het zal het plan voor jullie verheffing naar het Nieuwe Tijdperk echter niet ophouden. Onze komst is een belangrijke factor in jullie voorbereiding op Ascentie en dat is de reden waarom we een deadline hebben waarop we moeten zijn gestart. We kunnen niet meer doen dan zeggen dat het niet zo lang meer duurt maar de weg moet geruimd zijn voordat we openlijk contact met jullie kunnen hebben middels onze eerste officiële landingen op Aarde.We zouden heel opgewonden zijn als de opdracht om First Contact te verzorgen heel snel kwam. Voor velen van ons is het een weerzien van oude vrienden en sommige van jullie voelen al jullie verbinding met ons. Het is als met veel kwesties in jullie leven dat jullie ertoe worden aangetrokken door onder-bewuste herinneringen. Jullie vorige levens in landen die nu vreemd zijn voor jullie, oefenen vaak om die reden een aantrekkingskracht uit op jullie. Jullie persoonlijkheid verandert niet zo gemakkelijk van het ene naar het volgende leven en totdat jullie nieuwe groei je tot een nieuw patroon vormt, keren jullie terug tot je oude patroon. Door dergelijke feiten te kennen zou racisme verdwijnen doordat jullie gemakkelijker zouden accepteren dat jullie Allen Eén Zijn. Het Menselijke Ras is één grote familie die regelmatig zijn rollen verwisselt in de interactie met elkaar. Jullie leren ervan maar de Mens is echt traag in verandering en leert zonder uitzondering zijn leven op de harde manier.Verbeeld jullie alleen al hoe aangenaam het leven zou zijn als jullie geen barrières zouden plaatsen tussen elkaar en wanneer jullie ruimte zouden geven aan de verschillen die prachtig het aanpassingsvermogen van het Menselijk Ras laten zien. Kunst is één aspect dat zeer goed de culturele verschillen afbeeldt en het geeft jullie zoveel genoegen. Kijk gewoon naar jullie geschiedenis en je ziet hoe veel verschillende uitdrukkingen van de individualiteit van de Mens een diepe indruk bij jullie hebben achtergelaten. De School van het Leven kan een schitterende ervaring zijn en wat je er ook van leert, jullie dragen het met je mee als onderdeel van jullie evolutie.Jullie hebben met hulp de donkere sluier doorbroken en naderen met rasse schreden het verkrijgen van grote stappen vooruit in jullie spirituele vooruitgang. Het doel van de dualiteit is jullie snel terug op het spoor te krijgen naar de Lichtsferen. Het is de snelste manier van ontwikkelen al gaan sommige zielen gebukt onder de lagere vibraties. Het is moeilijk eruit los te breken wanneer je Licht door de duistere energieën is overschaduwd maar het is geen gevecht dat jullie in je eentje voeren. Wanneer jullie eenmaal aspiraties hebben door te gaan en geen verdere interesse hebben in de duistere activiteiten, hebben jullie signalen gegeven aan jullie Gidsen dat jullie klaar zijn om je te verheffen. Van hieruit worden je kansen gegeven om het Verlichte Pad te vinden.Geef nooit op te proberen je inzicht verder te ontwikkelen en onthoud dat jullie allemaal kennis van binnen hebben, als jullie je er alleen maar op aansluiten. Wees geïnspireerd en intuïtief waarbij je voldoende ruimte maakt voor de noodzakelijke rustige momenten waarin je zaken kan overpeinzen die belangrijk voor je zijn. Dit zijn ook gelegenheden waarbij jullie Gidsen dichterbij kunnen komen en reageren op jullie innerlijke vragen. Wees moedig en zoek je eigen antwoorden, want iemand anders zijn waarheid hoeft niet noodzakelijkerwijs die van jou te zijn. Dierbaren, jullie leefden niet zo lang geleden net als wij in de hogere dimensies en jullie hebben ze slechts tijdelijk verlaten om de extremen te ervaren die bij keuzevrijheid worden gevonden.Er wordt een prijs voor betaald omdat elke schade die bij anderen wordt veroorzaakt, moet worden begrepen en op een bepaalde manier worden terugbetaald, en dat wordt Karma genoemd. Het is geen bestraffing maar zelf-bewustwording van wat het betekent verantwoordelijk te zijn voor je daden, gedachten en handelingen.De hobbelige rit waar jullie in zitten, kent nog steeds wat ups en downs voordat het wat gelijkmatiger wordt. Het zal als de kalmte voor de storm zijn, zij het dat de plotselinge storm van veranderingen heel erg welkom zal zijn. Al die tijd werken onze bondgenoten hard door om gebeurtenissen vooruit te krijgen en onze inschatting over waar we zitten in de plannen voor jullie bevrijding, is heel bevredigend. We kunnen duidelijk niet te veel erover onthullen maar de komende maanden hebben volledig de potentie heel opwindend te zijn. Onze schepen omcirkelen de Aarde teneinde zeker te stellen dat er geen inmenging van buiten komt en we zijn ons goed bewust van de aanhoudende plannen van de Duisteren om een ongeval met onze vloot te creëren. We kunnen dit gemakkelijk vermijden en jullie kunnen de gedachte aan zoiets dergelijks gerust begraven.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik spreek meer als de collectieve stem vanuit onze groep, terwijl de Galactische Federatie ook vele individuen heeft die over de hele wereld heen contact maken. Wij werken ook met geascendeerde Spirituele Wezens wiens namen vaak goed bekend zijn bij jullie. Zij hebben gehandeld als jullie Broeders van het Licht, en soms gaat hun herkenning terug tot Atlantische tijden, waarbij ze de Mens laten zien dat er altijd goed voor jullie spirituele behoeften is gezorgd. Jullie zijn uiteindelijk meer Geest dan iets anders, zoals jullie uit de Lichtsferen afkomstig zijn. Onthoud wie jullie werkelijk zijn en draag jullie Liefde en Licht overal met jullie mee.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS