Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 september 2009

25-SEPTEMBER-2009 DIANE

De toekomst van jullie wereld ligt bij hem en er is steun en geen kritiek nodig. Jullie vertrouwen in hem zal niet worden geschonden maar houd rekening met de taak die voor hem ligt. Hij zal niet falen en wij vormen zijn verzekering om succesvol door deze periode te komen...
Ik ben terug, maar eigenlijk nooit weggeweest omdat SaLuSa de energie van onze groep vertegenwoordigt. Ik kom om vrouwelijke energieën te brengen naar een wereld die tot voor kort door de krachtige invloed van mannelijke energieën werd gedomineerd en die zijn vaak agressieve benadering van het leven reflecteerde. Eigenlijk zijn vrouwen geholpen, vanuit een doelbewust plan om een andere richting voor de mensheid te brengen, om hun plaats naast mannen in te nemen. In de geschiedenis zijn er tijden geweest waarin vrouwen heersten maar zij hadden meer mannelijke eigenschappen hetgeen betekende dat zij krijgers waren. In de loop van de tijd is er echter een balans gekomen en de mannelijke en vrouwelijke energieën zijn dichter bij elkaar gekomen. De rol van vaders en moeders is bijvoorbeeld niet langer strak gedefinieerd en verantwoordelijkheden voor het gezin worden gedeeld. Wanneer jullie Ascentie naderen, zullen jullie ieder een verzachting ervaren van de uitersten van een persoonlijkheid zoals die normaal gesproken door het geslacht worden bepaald. De zachtaardige benadering en zorg van de vrouw zal ook bij mannen worden aangetroffen en het geeft een afsluiting aan van deze periode van dualiteit tussen de seksen.
Jullie hebben tijdens vele levens ieder type menselijke relatie ervaren. Er ligt daarom in jullie onderbewustzijn een schat aan ervaringen die jullie in staat stelt om de meeste uitdagingen te kunnen hanteren die op persoonlijk vlak plaatsvinden. Jullie kunnen je afvragen waarom vrouwen in sommige landen nog steeds tweederangs burgers zijn. Als je naar hen kijkt als naar groepen die specifiek bij elkaar zijn gebracht om een dergelijk gebrek aan inzicht te overwinnen, begint de waarde van re-incarnatie duidelijk te worden. Mensen met extreme standpunten worden vaak samen uitgekozen en dit heeft in het bijzonder betrekking op religieuze overtuigingen. Alles wordt gepland om jullie ontwikkelingsproces te stimuleren en er is veel dat verwerkt moet worden om de waarheid te bereiken. Dat is een belangrijk aspect van onze komst naar de Aarde en aan het grote publiek zal elke kans worden gegeven om het te vinden. Het zal tijd kosten en natuurlijk worden sommige zielen zo beheerst door hun eigen overtuigingen dat ze rigide en onbuigzaam zijn geworden. Dergelijke kwesties worden niet geforceerd omdat we weten dat jullie uiteindelijk allemaal naar de Ene Waarheid toe werken, los van hoe lang het duurt. Sommige zielen zijn meer voorbereid dan anderen op een spectaculaire vooruitgang in hun bewustzijn en zij zullen geen problemen ondervinden bij het toenemen daarvan in het licht van de grotere waarheid.
Jullie toekomst ligt in een gebalanceerde benadering van wat je ook doet, tot er geen verschil meer lijkt te zijn tussen de één en de ander. Samenwerken wordt gemakkelijk en vrij natuurlijk en jullie behouden bovenal jullie eigen persoonlijkheid. Groepsbewustzijn zal zich bijgevolg ook ontwikkelen en dat is in de hogere dimensies een alledaags verschijnsel. Het veroorzaakt een vrede die op dit moment niet kan worden bereikt en een richtinggevende stroom die jullie voor altijd verder mee blijft voeren. De energie van het Licht naar jullie zelf toe halen, dient ervoor balans te brengen in het individu en jullie winnen er veel mee door je leven op die manier te leiden. Zoals we jullie vaak hebben geïnformeerd bestaat jullie ultieme doel uit het leven in Onvoorwaardelijke Liefde en als je ergens in de dualiteit het van nabij kan naderen, is dat een nogal opmerkelijk resultaat. De Aarde is als een school omschreven en het geeft inderdaad veel lessen en stelt jullie altijd op de proef. Dat is één van de redenen waarom jullie enthousiast zijn om in deze cyclus ervaringen op te doen omdat het een bijna unieke gelegenheid biedt om op een zeer snel tempo te ontwikkelen.
Oorlog en alle ornamenten van oorlog hebben vele eeuwen lang een vernietigende uitwerking gehad op jullie planeet en zijn inwoners, en het heeft gefaald duurzame vrede te brengen. Zelfs nu bewapenen jullie jezelf met ver ontwikkelde technologie die jullie wereld vele malen zou kunnen vernietigen, maar wie onder jullie spreekt in plaats daarvan over het tot stand brengen van vrede. Misschien hebben jullie de eerste tekenen van Licht opgemerkt die in de duisternis schijnen, en het zal met kleine beginpunten starten die over jullie hele planeet weerklinken. Mensen zijn verder ontwikkeld en eisen een nieuwe manier van leven en degenen die in hun weg staan, zullen terzijde worden geschoven. We hebben vaak over “mensenkracht” gesproken en het wordt krachtiger doordat het Licht naar de Aarde wordt gebracht en het zal het pad van oorlog laten veranderen in een zoeken naar vrede. Kijk naar jullie leiders en zie wie er op deze manier spreekt en aan het hoofd staat van de roep om verandering en voor het samenbrengen van naties. Zij wensen niet allemaal hun huidige paradigma te verlaten maar die kan niet langer de oude methoden, die aan het verbrokkelen zijn, ondersteunen. De feniks verrijst uit de chaos en zal de middelen en de kansen voortbrengen om naar een ander pad te gaan, één dat naar Ascentie leidt.

We weten dat sommige mensen zich afvragen waarom ze zulke onstuimige tijden beleven en ze hebben het gevoel dat als God bestaat, dit niet zou mogen gebeuren. Mijn Dierbaren, zoals velen van jullie nu weten, hebben jullie de vrije hand gekregen om, wat betreft jullie levens, ervan te maken wat jullie wensten. Wat jullie zaaien, oogsten jullie, en terwijl hogere beschavingen met volledige kennis en zonder moeilijkheden ascenderen, hebben jullie zo veel problemen gecreëerd en bewijst het pad erg hobbelig te zijn. Is ervaring niet het realiseren van de consequenties van jullie daden, en waar zou de winst voor jullie liggen als anderen jullie problemen ontwarden. Terwijl dit gebeurt, heeft de Schepper van Alle Liefde verordend dat de Aardbewoner hulp krijgt, maar eerst moeten de tekenen worden gezien dat er een oprechte wens is tot verandering. De zielen die zichzelf hebben verheven zullen zeker niet worden tegengehouden door degenen die nog steeds in de lagere vibraties wegkwijnen. Het is geen kwestie van op hen neerkijken maar ruimte geven aan hen die een ander pad kiezen om hun doel te bereiken. Allen worden als gekoesterde en zeer geliefde zielen beschouwd en het Licht is altijd om hen heen aanwezig als ze maar zouden reageren.
De grootste gebeurtenissen in jullie geschiedenis beginnen zich te ontvouwen en jullie, die hier zijn om ze te ervaren, zijn extreem bevoorrecht. Blijf niet stilstaan bij de huidige moeilijkheden want er volgen opwindende tijden en tekenen van de nieuwe richtinggevende impuls komen tevoorschijn. We weten dat er een koor is van weifelende mensen die hun geduld met President Obama al zijn kwijtgeraakt maar kijk naar de positieve tekenen en geef ruimte aan langzame vooruitgang tot hij het juiste team naar zich toe kan trekken. De toekomst van jullie wereld ligt bij hem en er is steun en geen kritiek nodig. Jullie vertrouwen in hem zal niet worden geschonden maar houd rekening met de taak die voor hem ligt. Hij zal niet falen en wij vormen zijn verzekering om succesvol door deze periode te komen.Ik ben Diane van Sirius en ik kan jullie vertellen dat er balans nodig is op veel gebieden in jullie leven, dus probeer het middenpad te nemen en niet de uitersten. Wees de liefdevolle zielen die jullie zijn en laat jullie Licht en Liefde aan allen zien en uitstralen.Dank je Diane.

Mike Quinsey.


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS