Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 september 2009

18-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Glimlachen zijn onmogelijk te negeren en je zal een glimlach bij je terug zien komen. Het is nog steeds beter om met iemand te lachen die opgevrolijkt moet worden en het is nog steeds het beste medicijn tegen zorgen en depressie...


Jullie prachtige Aarde bereidt zich voor op het opruimen van de vervuiling en de rotzooi die de Mens, als nalatenschap van zijn tijd erop, heeft achtergelaten. Het moet gebeuren omdat het Zonnestelsel dat deel uitmaakt van de Ascentie van het Universum, doorgaat naar de hogere vibraties. Niets kan of zal dit gebeuren verhinderen verder te gaan naar het laatste stadium van voltooiing. Jullie aandeel in het proces is je samen met de Aarde te verheffen en op voorwaarde dat jullie je vibraties overeenkomstig hebben verheven, zullen jullie ascenderen. In het Universum bestaat volstrekte orde en het past zich aan, aan elke verandering die plaatsvindt. Zij hebben verreikende consequenties en zijn door God voor-beschikt, die alles binnen de essentie van God omvat. Jullie moeten nog de grootsheid van de Godheid gaan begrijpen omdat van jullie beperkte geest niet kan worden verwacht dat die de betreffende concepten begrijpt. Maar met de komst van een boven-bewustzijn zal alles helder worden.Als een nietige ziel die nog steeds op zoek is naar verlichting, kunnen jullie je machteloos en onbetekenend voelen maar jullie potentie is onbeperkt. Er is een pad dat jullie mee terug zal nemen naar de Bron, wanneer jullie een God worden met jullie eigen rechten. Er is echter nog een lange weg te gaan en vele ervaringen op te doen voordat jullie het uiteindelijke doel bereiken. Jullie ontwaken nog maar net van jullie slaap in de duisternis van de dualiteit en nu is het Licht voor jullie als nooit te voren beschikbaar. Velen van jullie hebben de kans aangegrepen om het je eigen te maken en ervaren een snelle stijging in hun vibraties. Jullie kunnen het feit erkennen dat jullie op het nippertje in dit leven, plotseling bewust zijn geworden van jullie verbinding met het Licht en de verbondenheid met jullie Hoger Zelf. Als gevolg daarvan is jullie bewustzijn opmerkelijk gestegen en hebben jullie de drang gevonden om naar verdere verheffing te zoeken.Door de veranderingen in het Zelf ontstaat een wens om jullie banden met de lagere vibraties te verwijderen omdat ze zich op een ander niveau bevinden dan jullie nu zitten, en jullie blik is gericht op het verheffen van het bewustzijn richting Ascentie. Natuurlijk wisten jullie onder-bewust dat zo’n gelegenheid zich zou voordoen en het was vergroeid met jullie levensplan. Jullie wisten ten slotte vanaf het moment dat jullie neerdaalden in de dualiteit dat de weg eruit al was gepland. Jullie hadden van begin af aan de verzekering dat jullie geholpen zouden worden om opnieuw te verrijzen en dat jullie niet ploeterend of gevangen in de lagere energieën zouden worden achtergelaten. Jammer genoeg worden sommige zielen er nog helemaal door opgeslokt en moeten nog het verlangen vinden om eruit te breken. Dit wordt echter erkend en geaccepteerd als onderdeel van hun ervaring en als hun vrije keuze om dit te doen.Vrije wil is een geschenk van de Schepper dat heilig is en het wordt bewaakt door de Wet van Aantrekkingskracht. Mensen geven soms anderen of God de schuld van hun ervaringen maar in werkelijkheid worden die tot jullie aangetrokken door jullie eigen gedachten en daden. Hoe zou keuzevrijheid anders kunnen werken en jullie mogen je afvragen hoe dit temidden van miljoenen mensen mogelijk is. Dit komt doordat ieder aspect van jullie levens is gepland en jullie ieder deel uitmaken van een zielengroep die samenkomt met het doel om ervaringen op te doen. We horen wat vragen wanneer vrije wil in beeld komt, maar er zou geen plan bestaan als jullie dat voorafgaande aan een incarnatie niet hadden laten gelden. Vrije wil is nog steeds jullie voorrecht maar door akkoord te gaan met een plan voor jullie leven, worden jullie naar die mensen en ervaringen aangetrokken die behulpzaam zijn bij het vervullen ervan. Jullie Gidsen zijn ook heel actief door jullie op het spoor te houden maar het laatste woord is aan jullie.In deze periode, die het sluiten van de cyclus van dualiteit beslaat, vervullen jullie ieder een rol en velen van jullie hebben er specifiek voor gekozen om met het Licht te werken om de weg voor anderen te verlichten. Probeer jullie rol niet met anderen te vergelijken want niemand is belangrijker dan een ander omdat ieder bijdraagt aan het geheel en elke bijdrage is zowel noodzakelijk als belangrijk voor de voltooiing van de cyclus. Velen van jullie zijn afkomstig van andere planeten en brengen speciale bekwaamheden naar de Aarde, als jullie eigen wijze om de Mensheid te dienen. We hebben vaak het belang van de Aarde en de zielen erop genoemd en het heeft veel aandacht getrokken. Er is een massale inspanning aanwezig om een succesvolle afsluiting van deze periode veilig te stellen.Jullie zorgen en persoonlijke kwesties zijn belangrijk maar laat ze niet de noodzaak voor jullie verheffing overschaduwen. In de onmiddellijke toekomst zullen er veranderingen plaatsvinden van dergelijke afmetingen dat al jullie huidige problemen tot onbeduidendheid zullen verbleken. Richt jullie blik op het voltooien van jullie tijd in de dualiteit en weet dat alle andere zielen er baat bij hebben hetzelfde te doen. Het leven gaat verder tot in oneindigheid en er zullen altijd kansen zijn om omhoog naar de hogere dimensies te gaan. Verbeeld je het leven als één grote ervaring van harmonie en geluk omdat dát voor jullie ligt. Het maakt jullie onbelangrijk aards gekibbel zo betekenisloos omdat er veel meer in het leven zit dan jullie je realiseren. We zouden kunnen zeggen dat jullie nog niet geleefd hebben, maar dat zou jullie eerdere ervaringen over het hoofd zien die jullie nog gaan herinneren. In vergelijking met jullie huidige leven en los van hoe aangenaam het is gemaakt, zal het slechts een droom lijken en niet jullie echte realiteit wanneer jullie eenmaal zijn teruggekeerd naar de hogere dimensies.Dierbaren, zullen we zeggen dat jullie het leven niet te serieus moeten nemen omdat de ervaringen die jullie hebben gehad en die bij jullie ontsteltenis en pijn hebben veroorzaakt, slechts van tijdelijke duur zijn en die, eenmaal voorbij, zouden moeten worden vergeten. Er is geen punt of winst voor jullie om dergelijke herinneringen te koesteren of rancune te hebben tegen mensen die jullie leven zijn binnengekomen. Vergeef en vergeet en gebruik jullie energie voor meer vervullende doeleinden en accepteer dat alle ervaringen voor jullie ontwikkeling zijn. Leer ervan en je zal nooit meer opnieuw hetzelfde hoeven te ondergaan. Als je iemand bent die de blik op ascenderen heeft gezet, dan heb je niet lang meer te gaan in deze dimensie, dus geniet er ten volle van door stevig in je Licht te staan. Laat de wereld aan je voorbij gaan zoals wanneer je naar een film kijkt waarvan je weet dat die een einde heeft, waardoor je in staat bent om die ervaring af te sluiten.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb de sterke wens om jullie een beeld over te brengen dat jullie zal verheffen. Eén die jullie in staat stelt jullie dagelijkse “kluif” in perspectief te plaatsen door de prachtige en wondermooie toekomst te overpeinzen die zo dicht bij manifestatie zit. Focus je op wat zal zijn in plaats van op wat was, en jullie zullen op je beurt bijdragen om het Nieuwe Tijdperk in jullie realiteit te brengen. Deel jullie liefde waar het maar mogelijk is en help de dag van een andere ziel te verlichten door alleen al een glimlach. Glimlachen zijn onmogelijk te negeren en je zal een glimlach bij je terug zien komen. Het is nog steeds beter om met iemand te lachen die opgevrolijkt moet worden en het is nog steeds het beste medicijn tegen zorgen en depressie.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspo... ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS