Followers

Google+ Followers

maandag 21 september 2009

21-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Wees ervan verzekerd dat we exact weten welke tegenstand we kunnen ontmoeten wanneer we uiteindelijk naar de Aarde komen. We zijn echter volledig voorbereid en nadat we jullie media gebruiken om alle gekoesterde angsten te behandelen, hebben we het volste vertrouwen dat we jullie kunnen kalmeren...De veranderingen gaan onverminderd door en komen onder de aandacht van velen van jullie die zich bewust zijn van wat gaande is. Er bestaat zelfs een realisatie dat het bewustzijn van mensen zich ontwikkelt en sterker dan ooit beweegt men zich voorbij het oude paradigma. Het betekent dat zij de over hen uitgeoefende mate van controle doorzien en hoe ze zijn ingepalmd om de ambities van de Illuminatie te ondersteunen.Plotseling wordt het idee om voortdurend de oorlogsmachine in stand te houden, die zoveel dood en ellende op jullie planeet heeft veroorzaakt, verworpen. Vrede en de middelen om het te bereiken worden openlijk besproken en het opent de ogen van degenen die tot nu toe een dergelijk idee niet hebben overwogen. Geloof ons Dierbaren, jullie zijn opgewassen tegen de moeilijkheden en luiden de doodsklok voor de Duisteren, wiens macht snel wegglijdt.

Eén Wezen van Licht oefent veel meer macht uit dan iemand met duistere vibraties. De Duisteren zijn afhankelijk van steun van alle gelijkgestemden om hen heen, zodat wanneer je eenmaal in hun greep bent, je in de val zit. Het Licht is van nature krachtiger wanneer groepen hun Licht projecteren, maar toch kan ieder individu ook alleen werken en nog steeds het Licht exponentieel laten toenemen. Jullie moeten daarom jullie waarde, om het Licht naar de Aarde te brengen, niet onderschatten. Het is de reden waarom jullie allemaal helpen om de veranderingen, sneller dan ooit, voort te brengen. Nu jullie aan de winnende hand zijn is er geen gevecht meer te voeren behalve dat jullie je aandacht bij jullie werk voor het Licht moeten houden. Vergeet de bedreigingen en angsttactieken van de Duisteren omdat ze wanhopig hun plan willen afmaken maar dat raakt voortdurend steeds verder van ze verwijderd.

Niet zo lang geleden zag de toekomst er beroerd uit maar dankzij jullie vastbesloten inspanningen hebben jullie de situatie omgedraaid. Het pad naar Ascentie ligt uitgespreid voor jullie en niets zal nu de eindtijden verhinderen of ophouden. Met het stapsgewijze herstel van de Aarde en jullie soevereiniteit zullen jullie deze cyclus voltooien als Wezens met een hogere vibratie en een groter bewustzijnsniveau dan nu het geval is. Jullie zullen geen gevoelens van spijt hebben maar van verrukking dat jullie succesvol de uitdaging van het ervaren van de dualiteit hebben doorstaan. In werkelijkheid kan niemand echt falen omdat, al zijn er op dit moment velen niet klaar om te ascenderen, zij herhaaldelijk kansen zullen krijgen tot ze het ook doen.

Geniet van deze overblijvende jaren als je kan, en weet je te redden met de materiele veranderingen die enig ongemak zullen veroorzaken maar jullie zullen slechts tijdelijk erbij inschieten. De toekomst belooft alles waar jullie slechts van gedroomd kunnen hebben en zelfs nog meer. Het zal zoiets zijn als een plotselinge sprong vooruit doordat in relatief korte tijd de hele wereld zal worden geherstructureerd en jullie opnieuw de vrije Wezens zullen worden die jullie altijd waren. Er zal geen weg terug zijn naar de methoden van het oude regime en zij zullen uiteindelijk van hun machtsposities worden verwijderd. Kijk om jullie heen en jullie zullen enkele prachtige zielen opmerken die bekend raken door hun wijsheid en inzicht. Zij zijn op Aarde voor het specifieke doel om het van de Duisteren over te nemen. Hun invloed wordt gevoeld en zij spreken ten alle tijden vanuit hun hartcentrum. Plaats jullie President Obama in deze groep die het aandachtspunt is van de Duisteren en zij proberen zijn autoriteit te ondermijnen en zijn pogingen om wegen te vinden om jullie land naar het Licht te leiden. Er zullen altijd lasteraars zijn en oppositie die zich tot het uiterste inspant om fouten in zijn regering te vinden. Laat je door dergelijke inspanningen niet voor de gek houden want we herhalen dat Obama door de Spirit is gekozen om jullie naar het “beloofde land” te voeren.

Wanneer jullie met vooruitziendheid zijn gezegend, zullen jullie je geen zorgen maken over de onmiddellijke problemen. De antwoorden erop zijn al uitgewerkt en de resulterende chaos dient als een manier om het oude op te ruimen. De nieuwe golf van bewustzijn die nu bestaat, beïnvloedt mensen op alle niveau’s. Het resultaat is dat mensen hun eigen rol in het leven ter discussie stellen en of ze ten gunste van het geheel bijdragen. Er bestaat onrust en bezorgdheid in de legers die moordmachines zijn en het doel en de moraal van dergelijke daden wordt in twijfel getrokken. De tijd nadert waarin hun rol geheel anders zal zijn en verandert naar één die louter voor vredesactiviteiten zal zijn. Jullie zijn voor veel te lange tijd met een dieet van agressie en strijdlust gevoed als een manier van leven maar nu begint het een zorgzamere manier te reflecteren voor jullie medemens.

Dierbaren, we moedigen jullie bij elke gelegenheid aan omdat we weten dat jullie alleen aanmoediging nodig hebben om jullie ware zelf te laten zien. Breek uit de mal die jullie leven na leven in jullie greep heeft gehouden want nu hebben jullie alle ondersteuning van een veelvoud aan hemelse Wezens die dichter naar de Aarde trekken. Open jullie telepathische kanalen tijdens de vredige vibraties van een meditatie en luister naar jullie Hogere Zelf. Jullie zullen weten wat werkelijk van Licht en Liefde is en rustend in de vibratie ervan kun je de stressvolle omstandigheden vermijden waar je soms mee wordt geconfronteerd.

De Galactische Federatie neemt jullie welzijn ter harte en wij kijken ernaar uit om onze plannen voor jullie verheffing openbaar te maken. Er staan zoveel goede dingen gepland en veel draait om jullie levensstandaard die nog niet eerder op het hoogst mogelijke niveau is geweest. Toch had het zo anders kunnen zijn als jullie leiders het juiste team om zich heen hadden gehad. Spijtig genoeg zijn de duistere machten in de loop der jaren in veel organisaties geïnfiltreerd die alles dicteren en controleren wat jullie kwaliteit van leven beïnvloedt. Oorlogen zijn opzettelijk geconstrueerd om chaotische omstandigheden te creëren en jullie met van alles bezig te houden dat bedoeld is om jullie aandacht af te houden van jullie eigen toekomst. Jullie hadden een dergelijk bestaan moeten accepteren en verwachten maar gelukkig is dat niet langer het geval. Terecht willen jullie meer van het leven en jullie wensen worden vervuld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij jullie te vertellen dat jullie zullen zien dat de dromen die jullie koesterden over een vredig en gelukkig leven, op het punt staan in vervulling te gaan. Geduld is echter nodig omdat er veel moet worden gedaan voordat de voordelen worden gevoeld. Geen enkele taak is onuitvoerbaar omdat onze technologie alle antwoorden heeft. Wat we ook moeten doen om jullie Aarde te herstellen, het valt ruimschoots binnen onze capaciteiten. We hebben onbeperkte toegang tot de hulpmiddelen van onze leden en ons plan heeft goede notitie genomen van wat er is vereist. Wees ervan verzekerd dat we exact weten welke tegenstand we kunnen ontmoeten wanneer we uiteindelijk naar de Aarde komen. We zijn echter volledig voorbereid en nadat we jullie media gebruiken om alle gekoesterde angsten te behandelen, hebben we het volste vertrouwen dat we jullie kunnen kalmeren. We verlaten jullie zoals altijd met onze liefdevolle wensen en zegeningen voor jullie toekomst.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS