Followers

Google+ Followers

woensdag 9 september 2009

09-SEPTEMBER-2009 SALUSA

Hoogtepunten komen en gaan en het algemene effect brengt jullie dichter bij dat punt waarop een nieuwe doorbraak kan plaatsvinden. Vandaag is een dergelijke dag en de energieën worden naar iedere ziel aangetrokken die erop kan reageren...
Jullie hebben in relatief korte tijd een lange weg afgelegd en jullie toewijding en vastbeslotenheid zal het resultaat voortbrengen dat jullie zoeken. Ascentie is bestemd voor diegenen onder jullie die op het verlichte pad zijn gestapt dat jullie uit de lagere vibraties tilt. De wereld die jullie voor ogen hebben zal jullie verbeelding overtreffen en jullie bewustzijnsniveaus zullen snel toenemen. Velen zijn al in staat om vanuit jullie hartcentrum te denken en te handelen en jullie Licht straalt uit als bewijs van jullie verheffing. Dit verblijdt onze harten en vertelt ons met enige zekerheid dat de mens een pad uit de dualiteit heeft gecreëerd. Jullie zijn Wegwijzers geworden en hebben het voorbeeld gegeven dat anderen kunnen volgen.Op Aarde zijn jullie als gevolg van afscheiding die nabijheid en zorg voor elkaar kwijt geraakt. Het “systeem” heeft zich, ten koste van anderen, op individuele resultaten en successen geconcentreerd terwijl jullie van nature heel medelevend en zorgzaam zijn. Het heeft ellende en pijn voortgebracht en een ongebalanceerde samenleving gecreëerd die uitmunt in materiële, in plaats van spirituele rijkdom. Dat is nu echter aan het veranderen doordat mensen meer tot elkaar worden aangetrokken en eerlijkheid en gerechtigheid voor allen zoeken. Jullie beginnen te begrijpen dat jullie geen vooruitgang kunnen boeken tenzij het iedereen omvat. Jullie zijn uiteindelijk allemaal Broers en Zussen die ervaringen opdoen zoals jullie zelf hebben gekozen en niemand zou van jullie hulp moeten worden uitgesloten.Hoogtepunten komen en gaan en het algemene effect brengt jullie dichter bij dat punt waarop een nieuwe doorbraak kan plaatsvinden. Vandaag is een dergelijke dag en de energieën worden naar iedere ziel aangetrokken die erop kan reageren. Gestaag maken jullie golven die zich over de hele planeet verspreiden en het raster van de Aarde bekrachtigen. Deze energieën zijn niet bedoeld om jullie te overweldigen maar sommigen die onvoorbereid zijn, kunnen zich er niet mee verbinden. Het is daardoor selectietijd waarin ieder van jullie over zijn eigen toekomst kan beslissen. Alles dat jullie nodig hebben, komt tot jullie, als jullie doorgaan met jullie aspiraties om je spiritueel te ontwikkelen. Voor hen die hulp zoeken is er geen gebrek aan assistentie die jullie verder zal leiden. Vele, vele zielen zijn speciaal geïncarneerd om het sluiten van deze cyclus zo succesvol mogelijk te maken. De Witte Broederschap heeft vele Meesters gestuurd om de waarheid te verspreiden en presenteert jullie de feiten met betrekking tot Ascentie. Dierbaren, zoek en jullie zullen vinden wat met je resoneert.God heeft jullie niet verlaten om hulpeloos in de duisternis te strompelen die de Aarde heeft omringd. Er heeft inderdaad nooit een tijd bestaan waarin God niet met jullie is en jullie gebeden hoort en reageert op manieren die jullie zullen helpen. God hoef je niet te vrezen maar zou je integendeel kunnen bedanken voor de verzekering dat jullie niet door één of andere ramp zullen worden vernietigd. Er is verordend hoe deze cyclus zal eindigen en slechts God kan anders beslissen. Jullie kunnen daarom verder gaan met een absoluut vertrouwen en geloof in het Ascentieproces dat jullie tijd in de dualiteit zal beëindigen. Geen bedreigingen of voorvallen kunnen veranderen wat goddelijk is verordend.Er resteert voor jullie je blik op de finishlijn gericht te houden, wetende dat er nog maar zo’n korte tijd is voor die wordt bereikt. Tijd is zich nog steeds aan het versnellen en dit zal zo blijven totdat jullie op zekere dag in de toekomst “geen tijd” zullen ervaren omdat alles in het Nu zal zijn. Sommigen van jullie verplaatsen zich al vanuit de lineaire tijd en dat kan enige verwarring veroorzaken wanneer jullie dagen nog steeds onderhevig zijn aan tijdspannes. Dit zal zich voortzetten omdat alles in balans gaat komen en de extremen minder worden. In de toekomst zullen jullie twee manen hebben en zelfs dag en nacht zoals jullie nu ervaren, zal verdwijnen. Er is zoveel dat zal veranderen van wat jullie nu kennen en dit alles tot jullie voordeel door jullie bevrijding van de beperkingen die de derde dimensie jullie heeft opgelegd.Wij vertellen het jullie opnieuw: elke inspanning die je verricht om te ascenderen zal ruimschoots worden beloond. Jullie profijt zal veel groter zijn dan jullie verwachtingen. De Hemel is een woord dat beschrijft wat op jullie wacht maar het is een levende realiteit met kansen en opwindende avonturen. Jullie zullen zeker je tijd niet doorbrengen met uitrusten op wolken, omdat de hogere dimensies energetisch zijn en vol actie. Als een geascendeerd Wezen vormt de Kosmos jullie speelterrein en het strekt zich uit tot in Oneindigheid. Het einde bestaat niet en alles beweegt zich voortdurend verder van je weg. Jullie zijn in essentie tijdloos en het is slechts in de lagere dimensies dat jullie je fysieke lichaam aantrekken met een beperkte levensduur, en dat jullie de dood ervaren. En zelfs dat is een illusie omdat jullie onsterfelijk zijn.Angst is het wapen van de Duisteren en het is in alle aspecten van jullie leven gekropen. De bedreiging van de varkensgriep wordt grof overdreven en het vaccin kan net zo gevaarlijk zijn als de griep zelf. We zien een groot verzet ertegen en het opleggen van het verplichte gebruik ervan zal een grote tegenstroom met zich meebrengen vanuit het publiek. Net als een aantal eerdere griepen is het door mensen gemaakt en bedoeld om jullie in een toestand van paniek te houden. Dat jullie wakker zijn geworden voor hoe jullie worden gebruikt en misbruikt, heeft de voortgang van het plan van de Illuminatie, om jullie allen in hun greep te houden, tot stilstand gebracht. Wij hebben ook enige inbreng in dergelijk zaken en wij mogen de mate waarin zulke plannen succesvol zijn, beperken. Volledige inmenging is niet toegestaan omdat er een karmische situatie bestaat die moet worden afgemaakt.Jullie ontvangen veel boodschappen van meer bronnen dan ooit en ervan uitgaande dat jullie je wijsheid gebruiken en zorgvuldig alle feiten overwegen, zullen jullie vermijden dat je wordt misleidt. Houd je vast aan je verkozen inzicht tot je een grotere waarheid vindt om hem mee te vervangen. Geef ruimte aan anderen voor hun vrijheid van gedachte en houd in gedachten dat het niet aan jullie is de levensplannen van andere mensen te kennen. Zij kunnen zich wel of niet bij je aansluiten en soms kun je door oplettend te zijn, zelf een les leren. Het leven is zorgvuldig gepland en niemand kruist je pad tenzij daar een reden voor is.Ik ben SaLuSa van Sirius en namens de Galactische Federatie ben ik altijd verheugd mijn visies aan jullie over te brengen. Zij zijn beperkt voor jullie verlichting omdat we ons realiseren dat we niet ieder van jullie op jullie eigen niveau van inzicht kunnen voorzien. We geloven echter dat er altijd iets te winnen is uit het contact met jullie op deze manier. We spreken tot jullie met liefde in ons hart en onze energie reist mee met alleen al de woorden die we gebruiken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Site Original:
http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_...

http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

• http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
• http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
• http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
• http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
• http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
• http://gfinitaliano.blogspot.com/ - ITALIANO
• http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
• http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
* http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 - JAPANESE

1 comentários:

  1. you must never undermine the Darkness from wich you came. Do not diminish that wich has created you. It is your own fear that will be your downfall

    BeantwoordenVerwijderen

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS