Followers

Google+ Followers

vrijdag 29 januari 2010

29-Januari-2010 SaLuSa

Het maakt niet uit of de Mens zich in diepe ondergrondse bunkers heeft verborgen, we “horen en zien” nog steeds wat er gebeurt.

Dat zou jullie opnieuw moeten geruststellen, dat jullie veilig zijn voor alle plannen die er tegen jullie worden gemaakt doordat jullie ons aan jullie zijde hebben.Dierbaren, we naderen de tijden die een einde maken aan veel wat jullie van je ware pad heeft afgehouden. Binnenkort zijn jullie vrij en dan kunnen jullie elke wens nastreven die uitdrukking geeft aan jullie goddelijkheid. Velen zoeken mogelijkheden om anderen te dienen maar kunnen geen uitlaatklep vinden voor hun passie. Jullie hebben allemaal een plan om de eindtijden door te komen en niet iedereen gaat een belangrijke rol vervullen. Toch gaat iedereen aan het geheel bijdragen en is iedereen even belangrijk. Onderschat nooit jullie eigen waarde en weet dat jullie in deze grootse tijd hier zijn omdat jullie iets hadden te bieden. Jullie zijn bevoorrecht om de laatste rit naar Ascentie te kunnen ervaren maar het is niet belangrijk of je er echt komt. Want jullie kunnen een dergelijke ervaring niet ondergaan zonder er spiritueel aan te winnen en dat zal jullie in jullie toekomstige levens van dienst zijn.Jullie zullen geruchten horen en erover lezen die zowel betrekking hebben op het duister als het Licht en als jullie opmerkzaam zijn, zullen jullie een idee krijgen over wat er werkelijk gebeurt. Waarheid en desinformatie strijden om jullie aandacht maar jullie zullen, als je intuïtief bent, wederom een “gevoel” krijgen over wat je accepteert of verwerpt. Dit zijn de meest veeleisende tijden en jullie geduld is van groot belang want we weten dat de menselijke tijdsspanne heel kort kan zijn. Jullie verwachting van disclosure, openbaarmaking, brengt opwinding maar er bestaat nog steeds een element angst of bezorgdheid. We weten dat sommige van de angsten niet vanwege ons zijn dat we openlijk naar de Aarde komen maar vanwege de veranderingen die het onvermijdelijk in jullie levens zal veroorzaken. Houd in gedachten dat alle acties die we gaan ondernemen voor jullie verheffing en geluk zijn en we zullen samenwerken met jullie leiders en niet hun plaats innemen. Er moeten natuurlijk veranderingen in die richting komen aangezien sommige regeringen niet echt de mensen vertegenwoordigen zoals ze zouden moeten doen. In de toekomst zullen degenen die jullie wensen te dienen een eed afleggen die ze ook in ere houden en zij zullen om die reden worden gekozen.Jullie zullen daarom begrijpen dat de plannen voor jullie terugkeer naar soevereiniteit de aanstelling inhouden van individuen die de veranderingen, inherent aan het nieuwe paradigma, reflecteren. Liefde, oprechtheid en waarheid zullen heersen waar jullie eens werden mishandeld, voorgelogen en er niet toe deden. Een prachtige tijd zal uit de as van de dualiteit tevoorschijn komen, die jullie vooruit zal brengen naar waar jullie nu hadden moeten zijn. Armoede en behoeftigheid zijn opzettelijk veroorzaakt maar zullen door overvoed en welvaart worden vervangen. Jullie zullen geleidelijk aan vertrouwd raken met futuristische technologieën in voorbereiding op jullie volgende ervaringen in de hogere dimensies. Jullie gaan onze niveau’s bereiken en het uiteindelijke resultaat zal komen wanneer jullie een staat van volledig bewustzijn hebben en echte Kosmische Wezens zijn geworden.We zien hoe jullie zwoegen en het vaak moeilijk vinden levensonderhoud bij elkaar te schrapen maar dat zal allemaal veranderen. Waar jullie ooit een leven lang voor werkten, zal jullie automatisch toekomen en jullie zullen kiezen hoe jullie je tijd invullen. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vrijetijdsbezigheden en jullie vaardigheden of kennis zullen ten bate van iedereen worden gebruikt. Het kan jullie nauwelijks ontgaan hoezeer dit alles jullie bij ons brengt en onze manier van leven. Wij zijn hier om het met jullie te delen en we weten wat voor verlichte zielen jullie worden. De bewustwording verspreidt zich, samen met de wens om tot een nieuw gevoel van richting te komen dat tot Liefde en Licht leidt. Jullie worden wat je altijd was, Wezens die goden zijn met eigen rechten, wat betekent met grote scheppingskracht.In tegenspoed hebben jullie kracht gevonden en een grote wilskracht die jullie ver zal brengen in jullie volgende leven. Jullie ruimen de wrakstukken op die zich in duizenden jaren hebben opgehoopt. Dit zijn jullie laatste handelingen om de weg vrij te maken naar een gouden toekomst. Er is niets te verliezen maar alles te winnen door verder te gaan op het pad naar Ascentie. Het zal letterlijk lijken op het bevrijd worden van een levenslange opsluiting, wat het daadwerkelijk ook is geweest. Zoveel vrijheid te hebben zal een geheel nieuw venster openen voor jullie plezier. Koester dus het geluk dat je nu vindt en weet dat jullie in de toekomst volledig geluk gaan ervaren.We weten vanuit reacties van bezoekers van de Aarde die onze schepen hebben bezocht, hoe wonderlijk en opwindend zij ze vinden. Hoe graag zouden we meer van jullie ermee kennis laten maken maar dat moet wachten op een passend tijdstip. Misschien dat een Moederschip van 1600 meter doorsnee op een stad in de ruimte lijkt maar hoe zouden jullie je voelen in een van 160 kilometer doorsnee? Dit geeft jullie een idee hoe wij vele jaren achter elkaar aan boord van een dergelijk vaartuig kunnen doorbrengen doordat het net als thuis is vanwege zijn voorzieningen. Alles kan gemakkelijk worden nagemaakt en jullie zouden absoluut niets tekortkomen. Als jullie niet anders zouden weten, zou je denken dat je op een andere planeet bent doordat de omgeving heel slim is ontworpen.De Galactische Federatie is een enorme organisatie maar dat het hoogst georganiseerd is, danken we op de eerste plaats aan onze computersystemen die zelf-gemachtigd zijn. Ze hebben een mate van bewustzijn die hen in staat stelt op een zeer hoog intelligentieniveau te denken. Hun intelligentie is groter dan die van de Mens op dit moment en ze zijn met meer informatie geprogrammeerd dan jullie aan zouden kunnen. Dit alles wetende, beginnen jullie te begrijpen hoe gemakkelijk we alles wat op Aarde gebeurt, kunnen monitoren. Het maakt niet uit of de Mens zich in diepe ondergrondse bunkers heeft verborgen, we “horen en zien” nog steeds wat er gebeurt. Dat zou jullie opnieuw moeten geruststellen, dat jullie veilig zijn voor alle plannen die er tegen jullie worden gemaakt doordat jullie ons aan jullie zijde hebben. We hebben echt jullie planeet onder controle maar moeten rekening houden met jullie beslissingen vanuit vrije wil en karma.Ik ben SaLuSa van Sirius, een zeer mooie en heldere ster die vanuit de hemel straalt om door iedereen te worden gezien. Licht komt overeen met de mate van liefde en wanneer het krachtig is, zal je ook een sterke liefdesvibratie aantreffen. Verbeeld Licht in anderen te zien als in jezelf en als jullie elkaar tegenkomen, wissel dan jullie energieën uit met een mooie glimlach of een vriendelijk woord. Kijk naar de reactie van kleine kinderen en je weet dat zij jullie Licht heel duidelijk zien. Deel jullie liefdesenergieën met hen die genezing nodig hebben, weet dat je geen schade kan aanrichten en dat je niet tegen iemand’s vrije wil in kan gaan als zij het niet accepteren. Healing, genezen, moet van twee kanten komen maar zelfs als dit het geval is, komt het aan op karma. Soms moet het vanwege een zielenovereenkomst worden verworpen maar de liefdevolle bedoeling wordt evengoed gewaardeerd.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS