Followers

Google+ Followers

woensdag 2 juni 2010

SaLuSa 2-Juni-2010

Jullie worden de bakens van Licht waar anderen toe worden aangetrokken en volgen, en jullie wijzen de weg naar huis.

Gezegend zijn jullie voor jullie toewijding aan de Liefde en het Licht dat jullie allemaal zijn, en mag jullie pad je naar het geluk leiden dat jullie zoeken.Jullie hebben meer gewelddadige gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden en we vragen of er ooit een dag is waarop vrede regeert. De Mens wordt nog steeds sterk beïnvloed door het imago van de krijger dat hij al duizenden jaren met zich mee voert. Wanneer leren jullie eens dat jullie oorlogszuchtige manieren zo zinloos zijn en jullie geen voordeel opleveren op de lange termijn? Alleen al om karmische redenen levert iedere geclaimde overwinning consequenties op die jullie vele levens met je meedragen. De geschiedenis laat zien dat jullie aannamen dat macht boven recht gaat, en jullie gebruikten het om degenen te vertrappen die jullie ambities in de weg stonden. De oude manieren laten een gevoel van wanhoop bij ons achter maar er is een toenemende ontwikkeling onder de bevolking die er genoeg van heeft. Het vloeit voort uit het verlangen naar vrede tussen alle mensen, en dit wordt elke dag sterker. Dit kan niet langer worden genegeerd en zij aan de macht die dit wel doen, zullen merken dat ze kunnen vertrekken. Wij, van de Galactische Federatie, plaatsen onze energieën bij de vredestichters en men zal zien dat dit succes oplevert.Regeringswijzigingen gaan bijna plaatsvinden en hiermee komen die dierbare zielen in beeld, die hun tijd voor een dergelijke gelegenheid hebben afgewacht. Jullie kennen enkele van hen heel goed en zij zullen de weg leiden naar het creëren van wereldvrede. Meningsverschillen zullen vriendschappelijk en eerlijk worden opgelost, en met de terugkeer van jullie rechten zal niemand onjuist worden behandeld of gevangen gezet. Een frisse wind zal de machtsportalen schoonvegen en zij die duistere bedoelingen verbergen, zullen worden vervangen. Wanneer de mensen beseffen wat er gebeurt, zullen zij naast de zielen staan die naar voren zijn gestapt. Door dit te doen zal er een aanvaarding zijn dat de oude methoden moeten worden opgegeven, voor een vreedzame samen-werking tussen alle landen. Jullie zijn één familie op Aarde, en de tijd is gekomen om alles terzijde te schuiven wat tussen jullie afscheiding heeft gecreëerd.Niets kan ons meer plezier doen dan te zien dat de Mens tot zijn goddelijkheid ontwaakt, en zijn Eenheid met al het leven beseft. Wanneer de Mens zijn volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van een ander bewust wordt, zal de wereld snel worden getransformeerd. Het Licht zal nog sterker toenemen, en de laatste overblijfselen van het plan voor jullie onderwerping zullen voor altijd verdwijnen. Vrijheid is niet iets wat jullie al volledig hebben ervaren, maar het zal er zijn voordat de eindtijd zich aan jullie opdringt. In de tussentijd vragen wij jullie je droom over vrede op Aarde krachtig te houden en op die manier helpen jullie de veranderingen te versnellen. Onthoud dat jullie een immense nog niet gebruikte kracht in je hebben, en jullie kunnen meer invloed op de toekomst uitoefenen dan jullie denken. Er bestaat natuurlijk een plan dat instaat voor een zegevierend einde van het Licht, maar jullie kunnen het door middel van jullie collectieve energie beïnvloeden.In een tijdsbestek van tien jaar hebben jullie zo veel ervaringen opgedaan, die jullie naar hoogte- en dieptepunten stuurden. Toch zijn jullie er met een positief beeld over jullie onmiddellijke toekomst uit tevoorschijn gekomen en hebben jullie niet volledig jullie soevereine rechten aan de duistere Wezens afgestaan. Zij worden samen met alles wat nodig is om jullie rechtmatige plaats op Aarde te herstellen, teruggegeven. Jullie zijn de opzichters ervan en Moeder Aarde kijkt ook naar jullie om te helpen haar in ere te herstellen, in de ongerepte staat die ze eens had. Er zullen veranderingen noodzakelijk zijn om het verderf op Aarde te verwijderen en veel reiniging zal plaatsvinden. Toen de cyclus duizenden jaren geleden begon, was zij echt een prachtige ster in jullie Zonnestelsel, letterlijk een juweel in het firmament. Wees ervan verzekerd dat zij, ongeacht de huidige toestand van de Aarde, binnenkort zal worden hersteld. Haar hand zal het roer doen schokken van het schip dat jullie Aarde noemen, maar jullie zullen zo veel mogelijk worden beschermd.Jullie ondervinden wat één van de grootste olievervuilingen zal zijn in jullie korte geschiedenis. Jullie vragen je af waarom wij, met het oog op de bedreigingen ervan voor de Golf van Mexico, niet te hulp schieten maar als we jullie het resultaat van jullie daden niet zouden laten zien, zou het alleen maar opnieuw worden herhaald. Het lijkt een vreemde reactie voor jullie wanneer je weet dat wij de technologie hebben om het snel op te lossen, maar het zou ook nog een interventie zijn zonder dat we een officieel verzoek hebben ontvangen om dit te doen. De Mens lijkt alleen te leren wanneer zaken ernstig worden en onze inmenging zou niet echt helpen de juiste beslissingen te nemen. We willen jullie verantwoordelijkheid zien nemen voor de schade die Moeder Aarde moedwillig is toegebracht, en stappen zien nemen om er voor te zorgen dat het niet opnieuw kan gebeuren. Ja, jullie beginnen beter je rotzooi op te ruimen, maar het is nog lang niet de ideale voogdij waar behoefte aan is.Wanneer jullie je oude geschiedenis overdenken, zul je beseffen dat het normaal is dat zich dramatische veranderingen voordoen wanneer een zonnecyclus eindigt. Zowel Lemuria als Atlantis zijn vrijwel zonder een spoor achter te laten verdwenen, in beide gevallen een nieuwe beschaving de ruimte gevend om vanuit de restanten te verrijzen. Deze tijd is vergelijkbaar, behalve dat jullie niet je ondergang gaan ervaren. In plaats daarvan gaan jullie ascenderen omdat jullie missie voltooid zal zijn en jullie de dualiteit achter je kunnen laten. Welke herinneringen jullie ook hebben van de oude Aarde, ze zullen naar de achtergrond verdwijnen wanneer jullie bewust worden van de nieuwe. Het zal perfect zijn voor de nieuwe Mens, en een zeer opwekkende en vreugdevolle ervaring wanneer alles op de energie van Liefde is gebaseerd.Jullie resterende tijd zal de kloof overbruggen tussen waar jullie nu zijn en waar jullie hadden gezeten als er geen acties van de Illuminatie waren geweest. Het is de reden waarom de veranderingen door zullen gaan, al vragen sommigen zich af waarom, aangezien er maar zo’n korte periode is tot aan Ascentie. Het is omdat er een grotere kans is dat meer zielen het Licht zullen zien, wanneer de huidige stress en problemen zijn verdwenen. Wanneer jullie ontspannen zijn, zijn jullie ontvankelijker voor de inkomende energieën, en zij vergroten jullie bewustzijnsniveau. Het belangrijkste doel van alles wat gebeurt, is jullie immers gereed te krijgen voor Ascentie, en alles wordt er aan gedaan om jullie te helpen. De Schepper wenst dat alle zielen hun reis terug maken naar de Bron, en de schepping heeft een pad voor jullie aangelegd dat jullie aandacht zal trekken. Jullie kunnen eigenlijk, al zou je willen, niet stil staan, en als jullie naar achteren zouden stappen, zou de drijfveer om te ontwikkelen jullie opnieuw vooruit brengen. Alle ervaring heeft waarde, en dat is de reden waarom jullie in de dualiteit allemaal je aandeel in levens hebt gehad in zowel het duister als het Licht.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie prachtige Aarde helderder worden dan ooit, omdat het Licht toeneemt met iedere ziel die het aanvaardt. Jullie worden de bakens van Licht waar anderen toe worden aangetrokken en volgen, en jullie wijzen de weg naar huis. Gezegend zijn jullie voor jullie toewijding aan de Liefde en het Licht dat jullie allemaal zijn, en mag jullie pad je naar het geluk leiden dat jullie zoeken.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8
日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS