Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 juni 2010

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.

Mike Quinsey

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.

Wij vragen uw aandacht voor en ondertekening van de volgende wereldwijde petitie:

Aan: Barack Obama en het Congres van de VS

Wereldwijde Massa Petitie voor een leven in VREDE en RIJKDOM.


Geachte President Barack Obama
Geachte Dames, Heren en Vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie,

De Eis:

Wij, de ondertekenaars, roepen u op om uw verantwoordelijkheid te nemen als vertegenwoordigers van de Amerikaanse Natie evenals voor het welzijn van het Amerikaanse volk en de gehele wereld, om als volgt te handelen:

- het volk te informeren over het Machtsspel van de Duisteren

- te stoppen met geheime gesprekken over het contact met buitenaardse wezens

- alle verborgen en onderdrukte technologieën vrij te geven die de levenscondities van de mensen verhogen en Moeder Aarde beschermen

- en om onmiddellijk een officiële uitnodiging uit te spreken naar de Galactische Federatie en hen een vreedzaam welkom te garanderen en samenwerking om Moeder Aarde te ondersteunen in haar reorganisatie.

De reden:

Zoals wij onder onze vrienden hebben opgemerkt wil de meerderheid van de mensen op deze Aarde een permanente vrede voor alle landen en wezens. Het is duidelijk dat het massabewustzijn veranderd is in positieve richting en dat mensen zich ervan bewust zijn dat “Moeder Aarde” ernstig beschadigd is door roofzuchtige exploitatie van haar gronden, specifiek olie, en het misbruik van macht.

De meeste mensen hebben aangegeven dat zij deze resultaten niet willen en dat zij nu onmiddellijk verandering wensen. Zij willen een verandering van het actuele economische uitbuitingssysteem en een actieve ondersteuning in het reorganisatieproces van de planeet via de implementatie van alternatieve energieën en technologieën, evenals een beter gezondheidszorgsysteem.

De mensen die behoren tot de duistere kant zijn nu in de minderheid, maar deze Duisteren kunnen nog steeds de meeste mensen onderdrukken via slimme manipulatie van hun geest en vrije wil. Het is belangrijk dat de “gelijkheid van macht” hergestructureerd zal worden, om de macht van de Duisteren te beëindigen die wordt gehandhaafd via hun technologieën en de macht van de economie.

De Galactische Federatie, die een gemeenschap is van vele sterrennaties die onze Melkweg beschermen, heeft vele malen aangeboden om de verschillende regeringen te helpen, maar die hebben deze hulp geweigerd. De Galactische Federatie is meer dan bereid om ons te helpen per direct de olie die de Golf van Mexico instroomt te verwijderen, om de wereldwijde crisis en de milieuschade te helpen beheersen en om alternatieve technologieën te ontwikkelen die voordeel brengen voor alle mensen.

“Een geautoriseerd mandaat” van ons, de bevolking van de Aarde, zal nodig zijn en gewenst om te interveniëren met respect tot de vrije wil.

Op die manier verwacht de Galactische Federatie een kosmische Massa Petitie, die zou verzekeren dat zij in vrede bij ons kunnen komen. Zij wachten al lange tijd op dit moment, dit moment, dat zij het “Magische Moment” noemen, waarop massa’s mensen hen zullen verwelkomen. Elke persoon die deze petitie leest heeft nu de kans om verantwoordelijkheid te tonen evenals de kans om een positieve verandering te creëren voor de hele wereld.

Hoogachtend,

-------------------

Als jij hen wilt verwelkomen, als het ook jouw dringende wens is om hun ondersteuning te accepteren, onderneem dan actie en voer de volgende 3 stappen uit

Stap 1:

Klik op deze youtube link, die op een symbolische manier jouw “Stem” telt als een soort “barometer”

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iE

Stap 2.

Klik op de link om de massapetitie te tekenen

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html

(zie voor de Nederlandse vertaling de tekst hierboven) die, als zij veel aandacht heeft getrokken en getekend is, zal worden aangeboden aan de President van Amerika, Barack Obama.

En de zeer belangrijke Stap 3:

Ondersteun deze actie en stuur deze brief door naar alle mensen die jij kent en die er net zo over denken als jij.

Vergeet nooit dat wij alleen samen sterk staan: “YES, WE CAN”

Met Liefde en Dankbaarheid,

Petra Samoiski-Tierney & Vrienden

18 juni 2010


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS