Followers

Google+ Followers

woensdag 2 juni 2010

SaLuSa 04-June-2010Sprekend voor de Galactische Federatie, om jullie jargon te gebruiken, zeg ik dat wij in alarmfase rood zitten en net voor het starten van de laatste testronde van deze cyclus.Wij merken dat sommigen van jullie nog steeds niet helemaal begrijpen waarom jullie dualiteit ervaren. Dus laat ons nogmaals bevestigen dat ieder van jullie zich vele tijdperken geleden aanbood om hier doorheen te gaan. Het was niet simpelweg de uitdaging die hieruit voortvloeide om je weg terug te vinden naar het Licht. Jullie realiseerden je ook dat het enorm aan jullie ervaringen zou bijdragen, jullie zou voorbereiden op jullie indiensttreding als Galactische Wezens. Jullie dompelden je onder in de lagere vibraties en vergaten soms dat jullie in werkelijkheid Wezens van Licht waren. Het idee was dat jullie het leven op alle niveaus zouden ervaren, en beide kanten van dualiteit. Door de Wet van Aantrekking konden Wezens uit andere delen van het Universum jullie vinden, en hun invloed heeft jullie langs vele donkere wegen geleid. Echter, er vindt altijd een uitbalancering plaats, en Wezens van het Licht kwamen ook naar de Aarde om jullie terug te leiden naar jullie werkelijke pad.Dat is de reden dat jullie die hier nu aanwezig zijn en je bent of nog steeds verstrikt in de lagere vibraties, of je hebt gereageerd op het Licht en je bent op weg naar Ascentie. Over het algemeen genomen heeft ieder van jullie dezelfde potentie om te ascenderen, en het is alleen de vraag of je op tijd wakker gemaakt kunt worden. Elke mogelijk poging wordt gedaan om jullie te verheffen, niet in de laatste plaats door de hoeveelheid Licht die naar jullie toe gestraald wordt. De grootste obstakels hierbij zijn jullie onmacht om hierop te reageren omdat jullie vastzitten in je geloofsovertuigingen, en jullie ego dat vaak denkt dat het weet wat het beste voor je is. Er zijn ook dierbare zielen wiens ervaringen hen hebben overtuigd dat God niet bestaat, of dat, als er een God is, Hij niet zou toestaan dat alle negatieve gebeurtenissen zouden plaatsvinden die zo gewoon op Aarde zijn. Jullie begrijpen niet allemaal dat jullie de architecten zijn van jullie eigen ervaringen, en dat de Mens de vrije hand heeft om de omstandigheden te creëren die gewenst zijn. Dit is geen veroordeling aan jullie adres, maar simpelweg een gegeven, en wij erkennen hoe moeilijk het is om boven de duisternis uit te stijgen.Op dit moment heeft ieder van jullie de gouden kans om van richting te veranderen, als je maar kunt reageren op de ontwaking die binnenin je plaatsvindt. Het Licht kan je verheffen en je bewustzijn verbreden, of, als het genegeerd wordt, zal het resulteren in het je ongemakkelijk en geïsoleerd voelen zonder dat je weet waarom. Hoe eerder je jezelf opent naar de waarheid, hoe sneller je je leven kunt sturen naar een nieuw pad dat je geluk zal brengen, en een doel om naartoe te werken. Wanneer wij op Aarde arriveren zal er een onderwijsprogramma worden gestart, en dat zal iedereen die wil ascenderen de juiste richting wijzen. Zoals altijd blijft het jouw keuze en je kunt de ervaring in deze dimensie continueren, die kans wordt je niet geweigerd. Echter, wij van de Galactische Federatie, de Meesters en Engelen zullen alles doen wat wij kunnen om de waarheid voor jullie zichtbaar te maken. Wij herhalen dat elk van jullie dezelfde potentie heeft, maar het is aan jullie om ruimte in jullie leven maken om te leren hoe groots je werkelijk bent. De weg naar het Paradijs is er een waar je naartoe moet werken, die wordt niet zomaar aan je gegeven ongeacht je huidige niveau van bewustzijn.Na jaren van verwachtingen en het wachten op de veranderingen op Aarde die jullie naar Ascentie zullen voeren, is de stand van zaken dat wij op het punt van dramatische verandering staan. Ons werk en dat van onze bondgenoten, is gevorderd tot het punt dat er niet veel nodig is om de laatste cabal over de rand te duwen, hun machtsbasis af te nemen en hen te verwijderen. Het zal een hoogst welkome voltooiing zijn van jaren geduldig werk en planning, dat nu zijn vruchten afwerpt. Onze aanpak is altijd geweest om de Illuminatieplannen tegen te werken door het verminderen van hun kans tot slagen. Het heeft een climax bereikt, en hun pogingen om de uiteindelijke nederlaag te voorkomen die er aan komt zijn nutteloos. Wij hebben een punt bereikt waarop zelfs hun loyale knechten zonder enige hoop achterblijven dat zij hun plan voor werelddominantie kunnen voortzetten. In feite kon dat plan nooit slagen, omdat het plan van de Schepper voor jullie inhield dat deze cyclus afgesloten zou worden met Ascentie.Midden in de chaos die op dit moment op Aarde plaatsvindt, zou je je aandacht kunnen richten op de uitkomst in plaats van op wat op dit moment plaatsvindt. Het zal niet veel langer duren, en waar je je op zou moeten richten is de terugkeer van de Aarde naar haar pure staat. Zie de verdeling van de samenleving, de handel en de politiek als een kans om deze te vervangen door iets dat veel beter is, dat nu wacht op vervanging. Het grootste cadeau zal het herstel van jullie vrijheid zijn, en het zal jullie allemaal samenbrengen in een gemeenschappelijk doel tot het herstellen van vrede en liefde op Aarde. In hun harten is dat wat de mensen willen, maar tot dusverre zijn zij gemanipuleerd te geloven dat iedereen die anders is dan zijzelf een gevaar oplevert. Jullie hebben anderen aangemerkt als jullie vijand, en jullie hebben valse barricaden opgeworpen vanwege dat geloof. Nu reizen zo gemakkelijk is geworden, hebben jullie de ogen geopend voor andere culturen, en gezien dat zij die van jullie aanvullen.Dierbaren, jullie hebben in een totaal andere wereld geleefd dan had kunnen zijn, wanneer jullie de juiste richting en liefdevolle zorg zouden hebben gehad. Het zal een absolute vreugde en verrassing voor jullie zijn wanneer je de veranderingen ziet die op het punt staan zich te voltrekken. Maar een paar van jullie weten precies wat er gepland is, alhoewel wij jullie altijd de grote lijnen hebben laten weten. Vrede in jullie tijd is onderweg, en het zal bewijzen dat de grote meerderheid van de mensen vredelievende zielen zijn. Accepteer dat de hogere machten het beter weten als het over veranderingen gaat, en probeer niet te blijven hangen in een mogelijke uitkomst die rampen voorspelt. Waarop je je energie richt zal jouw ondersteuning heen gaan, en alhoewel dat vreemd mag klinken, is dat de werking van de Wet van de Aantrekking.Sprekend voor de Galactische Federatie, om jullie jargon te gebruiken, zeg ik dat wij in alarmfase rood zitten en net voor het starten van de laatste testronde van deze cyclus. De Aarde zal haar tektonische platen roeren, en er zullen duidelijk een aantal gevolgen zijn. Echter, wij volgen al deze gebeurtenissen en doen wat wij kunnen om de impact te verminderen. Weet dat je op de plaats bent waar je moet zijn in deze eindronde van activiteiten, en dat het op deze manier, met jouw overeenstemming, was gepland. In feite waren al jullie rollen vooraf gedefinieerd zodat je betrokken kon zijn in de eindtijd. Het belangrijkste is om door te gaan met je voorbereiding voor Ascentie, ondanks wat er om je heen gebeurt. Laat angstige gevoelens los als je dat kunt, omdat deze je niet helpen en alleen maar stress veroorzaken. Sommigen van jullie zullen behoorlijk getest worden, maar wij herhalen dat dat allemaal onderdeel is van je levensplan.Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertrouw erop dat onze verzekeringen over jullie nabije toekomst behulpzaam zijn en jullie zullen geruststellen.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey

Picture:

http://www.viewzone2.com/mf053110.html


Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.n

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS