Followers

Google+ Followers

maandag 14 juni 2010

SaLuSa 14-Juni-2010

Vreugde en geluk, en volslagen uiterste vrede wachten op jullie, van een soort die jullie nog niet echt eerder hebben ervaren.

Alle inspanning die jullie nu verrichten zal zeer zeker de moeite waard zijn, en hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen, des te sneller jullie je losmaken van de lagere energieën.Soms verlopen zaken op de meest onverwachte manier, en de olieramp in de Golf is hierop geen uitzondering. De waarheid dat het veel ernstiger is dan eerst werd gemeld, duikt plotseling op en de cover up kan dit niet langer verbergen. Een roekeloze onverschilligheid voor jullie milieu en de waarschijnlijk getroffen mensen heeft de reikwijdte aangetoond hoe ver Olie Maatschappijen bereid zijn te gaan. Het is een situatie die de gevaren bij het zoeken naar olie onder de zeebodem heeft blootgelegd. Het heeft mensen bewust gemaakt van hoe gemakkelijk een olielek kan ontstaan, en het is nog een reden waarom veilige technologie moet worden ingevoerd. Alternatieve energievoorzieningen zijn al bekend maar werden onderdrukt, en het feit dat ze bestaan, heeft tot de behoefte geleid ze onverwijld in te voeren. In de tussentijd houdt de ergste ecologische ramp in jullie geschiedenis onverminderd aan, om de verantwoordelijken hiermee te achtervolgen die machteloos lijken om iets te doen. We horen jullie schreeuwen om hulp en dat brengt onze aanwezigheid net een stukje dichterbij, maar er is veel meer bij deze kwestie betrokken dan jullie beseffen. Onze bondgenoten doen hun best dingen de juiste kant op te krijgen maar het vereist heel veel inspanning van hun kant om succesvol te zijn.Het is heel hartverwarmend voor ons te weten dat er door jullie gezamenlijke inspanningen worden ondernomen om positieve energie en liefdevolle gedachten op het Golf Olie gebied te richten. Het is een benadering van het probleem die we sterk aanbevelen, en het toont aan dat jullie de verantwoordelijkheid op je nemen om wegen te vinden om jullie zelf te helen. Geloof ons dat jullie vermogen om resultaten te produceren en een effect erop te hebben, voortdurend toeneemt. Steeds meer van jullie erkennen de kracht die jullie van binnen bezitten, en wanneer jullie als groepen bijeen komen, zal deze exponentieel toenemen. Dankzij alle geleverde inspanningen om het probleem op te lossen, verminderen jullie de impact op jullie milieu en zorgen jullie ervoor dat de troep kan worden opgeruimd.We zien de spanning op Aarde toenemen, want door de aanwezige onrust worden jullie afgeleid van het gericht blijven op de eindtijden. Toch zal een hoop van wat er gebeurt een directe invloed hebben op de manier waarop het zich zal voltrekken. Absoluut niets kan Ascentie verhinderen maar jullie kunnen het pad een heel stuk egaliseren door je aandacht bij het eindresultaat te houden. Vreugde en geluk, en volslagen uiterste vrede wachten op jullie, van een soort die jullie nog niet echt eerder hebben ervaren. Alle inspanning die jullie nu verrichten zal zeer zeker de moeite waard zijn, en hoe meer jullie je bewustzijnsniveaus verhogen, des te sneller jullie je losmaken van de lagere energieën. Op Aarde richten bijvoorbeeld zoveel film- en mediapresentaties zich op dood en verderf. Als jullie niet oppassen, kan dit leiden tot het accepteren ervan als een normaal onderdeel van het leven, en kunnen jullie schade aan jullie psyche oplopen. Algemeen gesproken wordt wat frequent wordt vertoond acceptabel, en zo worden jullie natuurlijke gevoelens vervormd en verdoofd. De duistere Wezens hebben deze methoden consequent gebruikt om jullie reactie op de gruwelijkheden van oorlog te doven, en op de onmenselijke daden tegen jullie.We willen echter niet blijven doorgaan over duistere kwesties maar jullie moeten weten hoe jullie reacties op ervaringen worden gecontroleerd. Als goedaardige Wezens zijn jullie tot de grootste daden van liefde en compassie in staat en wanneer de negatieve invloeden zijn verwijderd, zien wij jullie tot jullie zelf komen. Er komen wijzigingen in jullie wetten zodat justitie op een eerlijke manier kan werken. Jullie rechten zullen worden hersteld en volledig beschermd, zodat jullie niet zonder voldoende bewijs kunnen worden vastgehouden of gevangen gezet. Het is ook belangrijk dat rechtsgeldige vertegenwoordiging jullie recht wordt, en dat jullie niet schuldig worden bevonden voordat het is bewezen. Net zo belangrijk zal een her-structurering zijn van de bevoegdheden die aan de uitvoerders van de wet zijn gegeven en die jullie straten van politie voorzien. Wanneer we eenmaal naar jullie Aarde komen, jullie problemen kunnen behandelen en de mensen een meer verlichte toekomst voor zich zien, zal in werkelijkheid het niveau aan criminaliteit drastisch dalen. Het is duidelijk dat het verwijderen van ongelijkheid en armoede op zichzelf omstandigheden verwijdert, die vaak tot misdaad leiden. We zien ook dat de behoefte aan drugs om aan jullie werkelijkheid te ontsnappen, of om sociale redenen, zal afnemen.Mensen zullen vrede en geluk vinden als zij hun leven leiden zoals het bedoeld is, door zich bezig te houden met interessante en lonende bezigheden. De druk en stress van jullie huidige manier van leven zal verdwijnen en er zal veel meer tijd worden besteed aan aangenamere activiteiten. Jullie zijn niet gewend vervulling te ervaren in jullie leven maar het zal de normale manier van leven worden. Dergelijke omstandigheden zijn bedoeld om jullie kennis te laten maken met toestanden, waarvan jullie mogen verwachten dat ze sterker worden naarmate jullie Ascentie naderen. De oude manieren beginnen al te verdwijnen en zullen geen plaats hebben in de hogere dimensies. Op zijn zachtst gezegd, zal alles veranderen tot de trillingen voldoende zijn verhoogd om de dualiteit achter jullie te kunnen laten.Woorden zijn nog steeds onvoldoende om volledig te kunnen beschrijven waar jullie naar uit kunnen kijken in de toekomst. Met onze komst zullen we echter zeker stellen dat jullie de redenen, voor te ondernemen acties, begrijpen. Deze zullen jullie bekend maken met onze manier van leven, die ook jullie manier zal worden, en alles verwijderen of veranderen dat voorheen tot vervuiling of schade leidde aan jullie of Moeder Aarde. Dit betekent wijzigingen in veel van jullie productiemethoden en gebruikte materialen. Jullie zullen niet langer onder gevaarlijke omstandigheden werken, en in feite zullen veel werkwijzen veel meer geautomatiseerd worden. Vuil en zweet zal iets van het verleden worden en niemand zal meer op zo’n manier werken.Jullie kunnen je afvragen hoe wij in staat zijn Ruimte vaartuigen van enorme afmetingen te bouwen, en wij vertellen jullie dat dit met robotmatige of geautomatiseerde middelen wordt bereikt. Er is geen verspilling en de materialen worden vanwege hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid geselecteerd. Als leden van de Galactische Federatie delen we onze kennis en technologieën zodat iedereen ervan kan profiteren. Het is niet onze manier te proberen elkaar de loef af te steken, en al moeten we middelen voor zelf-verdediging inbouwen, onze vloot is geen oorlogsvloot. Als jullie aan boord komen, beseffen jullie heel waarschijnlijk niet dat jullie echt op één van onze schepen zijn.Ik ben SaLuSa van Sirius en wat in deze boodschap wordt gegeven, is slechts een voorproefje van wat komen gaat. We hopen dat het jullie verheft en je aandacht richt op alles wat goed en heilzaam is van wat op je weg komt. De nu bestaande problemen zullen van korte duur zijn, en in tegenstelling tot hoe het eruit ziet, zal er geen blijvende schade achterblijven.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS