Followers

Google+ Followers

woensdag 16 juni 2010

SaLuSa 16-Juni-2010

We hebben Ascentie vaak tot stand gebracht, en onze plannen om het te bereiken zijn buitengewoon nauwkeurig.

We hebben alles wat eventueel nodig is om onze taken te voltooien, en het zal tot onze grote vreugde en tevredenheid zijn.


Wij houden van jullie veerkracht in het aangezicht van tegenspoed en jullie tonen vaak de opmerkelijke menselijke eigenschap om er licht van te maken. We hebben eerder gezegd dat er plaats is voor humor, en wij vormen geen uitzondering. We gebruiken het echter niet om een andere ziel te bespotten of te beschimpen, want dat zijn niet onze manieren. Soms halen jullie je grappen uit mensen met gebreken of handicaps, en we moeten zeggen dat als jullie de reden ervoor zouden begrijpen, jullie dergelijke zielen in plaats daarvan zouden bewonderen. Er is veel moed nodig om aan een fysiek leven te beginnen waarbij je zo’n kruis draagt, en wat jullie zien is iemand die de ervaring heeft uitgekozen om zich te ontwikkelen. In deze bijzondere naar Ascentie leidende tijden zijn er zeker veel zielen die overgebleven uitdagingen uit eerdere levens op zich nemen. Dat is de reden waarom sommige van jullie een echt moeilijke tijd hebben doorgemaakt maar onthoud dat jullie ervoor kozen op die manier deze cyclus te beëindigen.Als de duistere Wezens geleidelijk hun macht verliezen, neemt die van jullie dus toe en jullie creëren de opsplitsing van de wegen tussen het Licht en het duister. Dit zal op deze manier gedurende de hele resterende periode van deze cyclus zo door blijven gaan. Het versnelt het begin van de veranderingen, die een verheffing in de energieniveaus nodig hebben waardoor ze zich kunnen manifesteren. Zoals jullie het zien, terwijl jullie er middenin zitten, kan het jullie worden vergeven dat jullie niet in staat zijn duidelijk de vooruitgang te zien die er wordt geboekt. Vanuit onze gunstige positie hebben we een helder beeld van wat er over de hele wereld gebeurt. We kunnen uiterst nauwkeurig de gebieden lokaliseren waar het Licht of het duister het sterkst is, en in het laatste geval sturen we krachtige stralen energie om het tegen te gaan. We stoppen nooit met het werken aan het verhogen van de Lichtniveaus op Aarde, die noodzakelijk zijn om de weg te banen naar Ascentie.Het is opvallend dat er in tegenstelling tot veel voorgaande jaren, daar waar dood en vernietiging plaatsvinden, nu een warme uitstroom plaatsvindt aan liefde en compassie die de toegebrachte schade helpt te genezen. Dit was in vroeger tijden volstrekt anders toen jullie reacties zich meer bezig hielden met het nemen van straf- of vergeldingsmaatregelen tegen degenen die schuldig waren aan het veroorzaken ervan. Ik spreek hier voornamelijk over oorlogszuchtige incidenten, die de Aarde duizenden jaren lang hebben geteisterd en die vreedzame interacties tussen jullie hebben verhinderd. Jullie werden door de duistere Wezens in deze toestand gehouden totdat jullie de noodzaak accepteerden om jullie wapensystemen op te bouwen, altijd in afwachting van aanhoudende oorlogen. Vrede is nooit een concept geweest dat serieus werd genomen, en de Illuminatie lieten doelbewust omstandigheden voortduren die tot aanhoudende oorlogen leidden. Dit was ook in hun belang omdat hun geldkisten gevuld raakten als gevolg van de handel in massavernietigingswapens.In jullie onmiddellijke toekomst gaan jullie dergelijke veranderingen ervaren dat wanneer er eenmaal wereldvrede is gevestigd, er geen weg terug meer is naar oude patronen. Permanente vrede zal er heersen, en geluk en vreugde zal iedere ziel omhoog tillen. De mensen van de Aarde en haar energieën zullen worden gebruikt om een nieuwe orde op te richten, en deze zal de nieuw gevonden intentie, om de dualiteit voorgoed achter te laten, weerspiegelen. In dat opzicht zal onze aanwezigheid dan al zijn bewezen en we zullen samen verdergaan. We zijn hier zeker van omdat jullie pad goddelijk is verordend, en de Lichtkrachten zullen succes garanderen.Jullie zijn je al vrij lange tijd bewust van deze komende periode, maar het zal jullie nog verrassen, zo niet verbazen, dat er zo veel in zo’n korte tijd kan worden bereikt. Kijkende naar waar jullie nu zitten en de beloften in overweging nemende die aan jullie zijn gemaakt, kunnen jullie je afvragen hoe dit kan worden bereikt. Dat kan omdat de Galactische Federatie en andere spirituele groepen erbij betrokken zijn, met hoogst geavanceerde kennis en technologie voor een dergelijke gelegenheid. We hebben Ascentie vaak tot stand gebracht, en onze plannen om het te bereiken zijn buitengewoon nauwkeurig. We hebben alles wat eventueel nodig is om onze taken te voltooien, en het zal tot onze grote vreugde en tevredenheid zijn. We willen jullie allemaal op een makkelijke manier en zonder complicaties deze cyclus zien verlaten.We voelen dat gebeurtenissen spoedig een climax bereiken en de mogelijkheid om een grote stap vooruit te zetten zal zich vanzelf aan onze bondgenoten en ons presenteren. Het is voor ons allemaal een beproevende periode maar nu we zo ver zijn gekomen zullen er geen haastige stappen worden gezet, en de timing moet goed zijn om het vereiste resultaat te garanderen. We blijven de bewustzijnsniveaus op Aarde monitoren, hetgeen een belangrijke factor is bij wat er gaat gebeuren en we zijn blij een voortdurend opwaartse zwaai te kunnen registreren. De bewustwording wordt door de Wegwijzers ondersteund, zij zijn jullie pioniers die in deze incarnatie met juist dat doel naar de Aarde zijn gekomen. Jullie zullen in de laatste dagen ook de Meesters onthuld zien worden, en zij gaan jullie voorbereiden op de grote sprong vooruit die jullie gaan maken.Houd je aandacht zoals altijd gericht op de toekomst, en laat het oude in de verte verdwijnen om te worden omgevormd. Alleen de hogere energieën reizen vanaf dat punt met jullie mee. Jullie kunnen de oude energieën bedanken omdat zij jullie goed van dienst zijn geweest, bij jullie uitdaging om door de volledige cyclus van dualiteit te reizen en tot jullie Hoger Zelf te ontwaken. Jullie moeten de volledige impact ervan op jullie leven nog gaan begrijpen, maar in een later stadium zullen jullie je pad van evolutie dankzij een beter inzicht her-waarderen. Niets dat jullie hebben ervaren is doelloos of verspilde moeite, en alles is opgenomen in jullie enorme schat aan kennis die jullie opnieuw van dienst zal zijn.Dierbaren, jullie hebben er zo goed aan gedaan jullie persoonlijke plannen door te zetten, en de beloningen zullen immens zijn en jullie verlangen naar spirituele vooruitgang bevredigen. Wat anders zou jullie ziel kunnen bevredigen wanneer jullie eenmaal jullie ervaringen zien als één grote reis door de dualiteit, en wat zouden jullie nog meer kunnen leren dat jullie pad nog niet heeft gekruist? Jullie hebben ervoor gekozen, jullie hebben opnieuw het Licht gevonden en zijn uit de jullie omringende duisternis tevoorschijn gekomen, dat jullie begrip van wie jullie werkelijk zijn verduisterde. Jullie hebben de tijden waarin jullie je waardeloos voelden achter je gelaten en hebben jullie ware doel in het leven ontdekt. Het belangrijkste is dat jullie weten dat jullie je niet schuldig hoeven te voelen over ervaringen die hebben plaatsgevonden. Als jullie maar het patroon zouden kunnen zien dat door al jullie levens loopt, dan zouden jullie zien dat alles geordend en in ontwikkeling is geweest. Het heeft jullie gebracht waar jullie je vandaag bevinden, staande aan de poort van de mogelijkheid om te ascenderen en de dualiteit voor altijd te verlaten.Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie jullie allemaal als de schitterendste zielen die zich boven tegenspoed hebben verheven en tevoorschijn komen als de grote spirituele Wezens die jullie zijn en altijd zijn geweest.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS