Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 juni 2010

SaLuSa 25-June-2010

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan het niet helpen zowel verwonderd als verdrietig te zijn dat toen wij onze hand in vriendschap uitstaken, die werd geweigerd.

Echter, wij weten dat zo’n weigering niet eerlijk het gemoed van de mensen op dit moment weergeeft.

Zij zouden ons graag verwelkomen in hun huizen, en zijn klaar om druk uit te oefenen op hun vertegenwoordigers zodat de veranderingen kunnen starten.


Er is zo veel gaande dat wij jullie verontschuldigen als je de weg kwijt bent. Er zijn pogingen van de Mens om oplossingen te vinden voor jullie problemen, en daarnaast onze oplossingen die niet altijd die van jullie volgen. Ons beeld hiervan houdt in dat wij veel meer kunnen zien dan jullie mogelijkerwijs kunnen bevatten. Wij overzien regeringsfunctionarissen, en iedereen die direct betrokken is bij het nemen van de beslissingen. Wij zijn daar waar geheime operaties worden gepland, en onze bondgenoten en wij zelf hebben voordeel van zulke kennis. Het helpt ons alle grote acties tegen jullie te verijdelen, die ons anders overvallen zouden hebben. Zoals jullie gemerkt hebben, is er niets beter dan een goed inlichtingensysteem. Voor ons is het bijkomende voordeel dat wij niet voor de gek gehouden kunnen worden, en wij hebben de middelen om te bepalen of mensen de waarheid spreken. Inderdaad, als wij oog in oog met jullie staan kunnen wij dat lezen in jullie aura’s, of kunnen wij jullie gedachten lezen. Van ons gezichtspunt kunnen jullie letterlijk als een boek gelezen worden. Wij kunnen zien of jullie spiritueel ontwikkeld zijn, want zulke zielen stralen een krachtig Licht uit. Dat is wat jullie voelen van die mensen wanneer zij dicht bij je komen.De mens is gevoelig voor andermans vibraties, maar normaal gesproken zijn mensen zo’n mengeling dat het alleen in extreme situaties is dat je de energie registreert. Ben je ooit langs een ander persoon gelopen en voelde je de rillingen langs je rug lopen? Want als dat zo was wist je dat zij iets onplezierigs over zich hadden. Wat trekt je aan tot elkaar, als het niet de energie is die wordt afgegeven? Gelijken trekken elkaar aan, en je weet dat je soms een onmiddellijke klik met een ander persoon kunt hebben, evenals natuurlijk een onmiddellijke afkeer. Wanneer je je verheft zul je de macht van perceptie hebben, echter, in de hogere dimensies zijn de zielen die je ontmoet al geascendeerd, en je zult geen bewijs van lagere vibraties vinden. Je zult elkaars Licht duidelijk zien, en je zult ook kunnen “lezen” aan welke straal zij werken. De Zeven Stralen zijn de stralen waarmee jullie nu werken, en zij hebben een grote invloed op de uitdrukking van het Zelf.Zoals wij eerder zeiden, is het leven in de hogere dimensies heel anders dan jullie ervaringen op Aarde. Ten eerste zijn jullie veel meer Zelfbewust en weet je dat je onbegrensde macht hebt, maar je zult ook een punt bereikt hebben waarop je jouw verantwoordelijkheden begrijpt als het die macht betreft. Wederom, dit is waarom jullie deze niveaus niet kunnen binnengaan, tenzij je van dezelfde vibratie bent. Hoe kan harmonie anders bereikt worden, als zij van zo’n mengeling zou zijn als de mensen op Aarde? Jullie variëren van verlicht tot duister, en Ascentie zal verzekeren dat als de veranderingen plaatsvinden jij jouw juiste niveau zult vinden. Je moet toegeven dat dualiteit jullie tot de grens gedreven heeft, en als je dan nog steeds kunt uitstijgen boven het duister ben je werkelijk iemand die zijn ware zelf heeft gevonden. Eens in de zoveel tijd, als gevolg van de cyclische aard van alles, wordt jullie de kans gegeven te ascenderen. Het zal blijven terugkeren tot op een bepaald moment iedere ziel zal zijn teruggekeerd naar het Licht. Dat is jullie bestemming, en dat is waarom jullie je geen zorgen hoeven te maken over de voortgang van andere zielen.Iedereen kiest zelf hoe hij of zij vooruitgang boekt op de spirituele weg terug naar het Licht. De hele aard van jullie ervaringen is om te evolueren, en er rust geen druk op jullie om anders dan op je eigen snelheid te werken. Er moet ook worden opgemerkt dat er geen status wordt toegekend aan het zijn van het Licht. Mensen van een nederige klasse of zij die geen onderwijs genoten hebben zijn geen mindere Wezens, maar zitten simpelweg in een rol die hen de ervaringen geeft die zij gekozen hebben. Vaak plaatst dit hen in levens waar zij nauw samenwerken met Moeder Aarde, en er kan zoveel van hen geleerd worden. Het simpele leven kan je dichter bij de waarheid brengen dan rijkdom, dat jou overal heen kan brengen en je alles kan laten kopen dat je wenst, maar het is geen vervanging voor ervaringen die je zelf hebt gehad.Op dit moment zul je zo vele levens op Aarde gehad hebben dat je zult moeten zeggen dat je de race gelopen hebt en er weinig meer voor jou over is om te ervaren. Voor velen van jullie betekent dat het uitspelen van de laatste dagen waarin je je voorbereid op Ascentie. Je zou moeten kunnen voelen of je jouw levensplan vervuld hebt, omdat je geen druk meer ervaart en je kunt ontspannen zelfs in deze tijden van onrust. Je bent half op weg naar de hogere niveaus en je hebt die air van zelfvertrouwen en het weten. Jouw vreedzame gelaatsuitdrukking en ontspannen manier van leven helpt anderen te kalmeren en te zoeken naar hun eigen veilige haven. Zonder een plaats om je terug te trekken en stilte te vinden waarin je kunt mediteren, zal de stress van het leven zijn tol eisen.Dierbaren, het is gemakkelijk voor ons om te spreken over zaken die eigenaardig zijn voor jullie op Aarde, maar alleen omdat wij volledig de aard van jullie problemen begrijpen. Wij hebben ze met jullie beleefd, en kunnen de pijn en nood begrijpen die jullie hebben ervaren. Wij hebben het zelfs geprobeerd te verminderen door jullie Liefde en Licht te sturen, en jullie te verheffen in jullie momenten van depressie en verdriet. Wij bewonderen jullie absoluut voor het ondernemen van de uitdaging van dualiteit, omdat het bekend was hoe moeilijk dat zou zijn. Het feit dat jullie tijdens deze weg hulp ontvangen hebben, neemt zeker niet jullie moed en vastberadenheid weg bij het aangaan van ontberingen. Jullie hebben een gevecht geleverd voor jullie zielen en jullie hebben alle testen doorstaan, en nu staan jullie trots aan de poort naar Ascentie.De Galactische Federatie staat klaar om in actie te komen en is nooit dichterbij het punt geweest waarbij zij openlijk konden komen, op zo’n manier die voor eens en altijd de twijfels over onze aanwezigheid zal wegnemen. De aankondiging waarin onze goede en vreedzame intenties worden bevestigd waar het jullie betreft, is noodzakelijk zodat wij onmiddellijk kunnen starten met het aanpakken van de meest urgente problemen waar jullie mee te maken hebben. Sommige leiders geven de voorkeur aan een benadering van ons voor het voordeel van iedereen, terwijl anderen terughoudend zijn in het opgeven van hun macht en vergaring van rijkdom. Echter, uiteindelijk zullen veranderingen plaatsvinden die diegenen zullen verwijderen die niet het belang van iedereen voor ogen hebben. Wij moeten jullie vergezellen als er een overeenstemming is over onze komst, en nu al warmen grote aantallen mensen zich op voor het idee om met ons te werken. Anders zullen de vooruitzichten somber zijn, en zal een totale neergang van jullie gemeenschap plaatsvinden, tenzij jullie de bedreigingen het hoofd bieden die bestaan.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik kan het niet helpen zowel verwonderd als verdrietig te zijn dat toen wij onze hand in vriendschap uitstaken, die werd geweigerd. Echter, wij weten dat zo’n weigering niet eerlijk het gemoed van de mensen op dit moment weergeeft. Zij zouden ons graag verwelkomen in hun huizen, en zijn klaar om druk uit te oefenen op hun vertegenwoordigers zodat de veranderingen kunnen starten.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Translator. Puk
Email: pmdl@ziggo.nl

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS