Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 juni 2010

SaLuSa 18-Juni-2010

De omstandigheden zijn zodanig dat wij ernaar verlangen met jullie te gaan werken, om jullie onmiddellijke problemen aan te pakken.

Wij werken natuurlijk achter de schermen, om te verzekeren dat de zaken niet uit de hand kunnen lopen.


Het wachten duurt voort en wij voeren meer druk uit op de duisteren dan ooit om zich terug te trekken uit de onmogelijke situatie waarin zij zitten. Als zij volharden in hun manieren en grote onrust blijven veroorzaken, zullen wij ons voorrecht uitoefenen om hen te verwijderen. Niet met fysieke kracht, maar met maatregelen die ons in staat stellen om aan hen de manier voor te schrijven waarop zij worden verwijderd. De omstandigheden zijn zodanig dat wij ernaar verlangen met jullie te gaan werken, om jullie onmiddellijke problemen aan te pakken. Wij werken natuurlijk achter de schermen, om te verzekeren dat de zaken niet uit de hand kunnen lopen.De enige troost voor jullie is dat hoe langer het voor ons duurt om te beginnen, hoe meer mensen zich naar het Licht richten. Dat helpt om jullie massa bewustzijnsniveaus te verhogen die jullie gegarandeerd dichterbij Ascentie brengen. Per slot van rekening is jullie opheffing het hele punt waar het om draait, en vele Wezens zijn dichtbij de Aarde om het proces te versnellen. Het gaat allemaal goed en volgens verwachting, en de zaken zullen versnellen als het plan voor Ascentie eenmaal volledig op gang komt. Jullie zijn zo dicht bij prachtige gebeurtenissen, en het is onze wens dat Disclosure snel zal plaatsvinden. Er is maar een klein ding nodig om de bal aan het rollen te brengen, en dat zal de weg vrijmaken voor vele veranderingen.Op dit moment heeft de olieramp in de Golf het publiek gewekt voor de gevaren van het boren naar olie op de zeebodem. Als gevolg hiervan groeit de roep om dit te stoppen, en, zoals wij al vaker opmerkten, jullie hebben de macht hiertoe wanneer voldoende aantallen van jullie samen komen. De positieve energie die hieruit voortkomt zal een weg vinden om te manifesteren wat er gevraagd wordt, zelfs als het enige tijd zal kosten. Wij zijn op een niveau waarop wij klaar zijn om te reageren op dat verzoek, en zijn goed uitgerust om de rommel heel snel op te ruimen. Wij zien echter eerst de waarschijnlijkheid dat BP meer tijd zal krijgen om de situatie te herstellen. Het moet echter niet veel langer duren, omdat het milieu al zwaar aangetast is. Dus, laten wij bezien wat de uitkomst hiervan is, en terwijl wij dat doen wachten wij in de coulissen tot wij opgeroepen worden.Wanneer wij jullie vertellen dat al jullie problemen opgelost worden, bedoelen wij dat ook precies zo. Het kan niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar een van de prioriteiten is het organiseren van overvloed, zodat uiteindelijk niemand zonder voedsel zal zijn. Omdat wij jullie hele wereld observeren, weten wij waar de ergste gevallen van armoede en verval bestaan, waar de basisbehoeften niet gedekt worden en waar medische hulp nauwelijks aanwezig is. Wij zullen deze urgente problemen zeer snel aanpakken, en wat wij willen zien is dat de levensstandaard omhoog gaat. De Illuminati hebben deze condities hardnekkig genegeerd, en hebben de mensen bewust in die situaties gehouden als onderdeel van hun bevolkingszuivering. De vergiftiging van de aarde, de luchten en zeeën is maar een onderdeel van hun plan, maar het zal niet slagen zoals zij bedoeld hadden. Wij hebben deze situaties continu in de gaten gehouden, en hebben, zonder dat jullie het wisten, ervoor gezorgd dat de effecten afgezwakt werden.Het is goed dat jullie onze activiteiten kennen, want wij zijn zeker niet lui en simpelweg wachtend tot het Eerste Contact komt. Wij hebben jullie zogezegd al vele jaren verzorgd, en dan spreken wij in termen van duizenden en niet honderden jaren. Dit is het soort diensten waarbij de Galactische Federatie betrokken is door het gehele Universum. Het geeft ons grote vreugde en bevrediging om andere beschavingen te helpen, wanneer zij hun weg naar het Licht inslaan. Als je de behoefte hebt om ook op die manier te dienen, kunnen wij je verzekeren dat die kans aan jullie gegeven zal worden in de nabije toekomst. Sommigen van jullie zullen in ieder geval terugkeren naar jullie Ruimtefamilies in een gelukkige hereniging op jullie thuisplaneten. Jullie leven zal onherkenbaar veranderen, en natuurlijk allemaal ten goede en passend voor de zielen die geascendeerd zijn.Verlies jouw verwachtingen niet uit het oog en blijf erop gefocust, dat zal je helpen door enige turbulente perioden die nog moeten komen. Houd in gedachten dat sommige zielen gepland hebben de Aarde te verlaten voor de eindtijd, en zij zullen maar weinig tot geen trauma ervaren. Wanneer zij in de Astrale regionen komen zal hen veel aandacht en zorg gegeven worden, om te verzekeren dat zij snel naar normale omstandigheden terugkeren. Ziekte, handicaps of verwondingen zullen niet langer bestaan, en als dat wel zo is zal het alleen maar in de geest van de persoon zijn. Met andere woorden, je hebt de macht van de gedachten om ze te overwinnen. Er zijn verschillende astrale niveaus, maar vele zielen zullen zichzelf terugvinden in wat bij sommigen bekend is als het Zomerland. Het is, dierbaren, maar net waar jouw vibraties passen, en als die zeer laag zijn bestaan er niveaus die bijna geen Licht bevatten. Je zult automatisch aangetrokken worden tot dat niveau dat resoneert met jouw vibraties. Dus, als je jouw vibraties op Aarde verhoogt, zul je een van diegenen zijn die naar de hogere dimensies gaat tijdens Ascentie.Kun je geloven dat je al bijna op de helft van dit jaar aangekomen bent? En als ook maar iemand nog twijfelde dat de tijd versnelt, hoeveel meer bewijs hadden zij zich dan kunnen wensen. Jullie bewegen je uit de lineaire tijd en zullen alle irritante aspecten daarvan achter je laten. Jullie racen continue tegen de klok die jullie leven bepaalt, en hoe fijn zou het dan zijn als je bevrijd wordt uit al haar beperkingen. In de toekomst zul je vrij zijn om je te bewegen van de ene plaats naar een andere, zowel naar het verleden als naar de toekomst, en jullie ervaringen zullen heel anders zijn dan nu. Het leven zal opwindend zijn en vol van uitdagingen, omdat er zoveel te ontdekken is dat buiten jullie huidige bestaan ligt. Aan de andere kant is het leven op Aarde alles behalve saai, maar je moet hard werken om vooruitgang te boeken en je hebt weinig tijd voor persoonlijke bezigheden. Het speelveld is niet vlak en sommige mensen hebben volstrekt saaie levens waarbij zij maar net alles bij elkaar geschraapt krijgen, toch is dat voor hen allen een gekozen ervaring. Daarnaast hebben anderen rijkdom en alle comfort dat je met geld kunt kopen, maar het brengt hun geen geluk. Is er misschien een les te leren uit de contrasterende levens die mensen hebben? En is het niet zo dat iedereen een gelukkig en bevredigend leven zoekt? Dat mijn vrienden zullen komen met Ascentie voor absolute zekerheid? Dus zet je huidige problemen aan de kant en laat je daardoor niet klein krijgen.Ik ben SaLuSa van Sirius en geniet van de momenten waarop ik jullie kan verheffen. Er is per slot van rekening zo veel om naar uit te kijken, en de weg van het Licht zal zich snel voor jullie openen. Met jullie kennis kunnen jullie ook anderen helpen om door de overblijvende maanden van deze cyclus te komen. Wij zouden willen dat iedereen zou weten van het Gouden Tijdperk dat er bijna aankomt, een Tijdperk dat Liefde en Licht brengt en jullie bevrijdt van de aantrekking van de lagere vibraties. Een Tijdperk dat een eerbetoon is aan de liefde en glorie van God, en de Schepper.Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.


Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS