Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 juni 2010

SaLuSa 11-June-2010

Op deze manier creëer je een Lichtkanaal dat hen bereikt, dat zal groeien en nog meer Licht zal aantrekken.
Wij willen jullie vragen om hierbij die leiders te betrekken die op dit moment aan de frontlinie staan van alles wat er gebeurt, en jullie President Obama is iemand die een grote speler is in de gebeurtenissen die plaatsvinden.De zaken versnellen nog steeds en jullie zitten er midden in, soms is het moeilijk alles bij te houden. Diverse gebeurtenissen sturen jullie voorwaarts, en jullie komen dichtbij het eindpunt waarop jullie een aantal gewichtige veranderingen zullen zien. Achter de schermen verloopt het allemaal goed, en jullie in de buitenwereld worden vergeven voor het denken dat er overal totale chaos is. Wij blijven de touwtjes in handen houden die ons verbinden met alle activiteiten op Aarde. Er is niets dat aan onze aandacht ontsnapt, en wij sturen onze energieën richting het bereiken van een gigantische verandering die goed zal zijn voor ons allen. Meer kunnen wij nu niet zeggen, maar de druk op de duisteren is van die mate dat zij bang beginnen te worden.Het Licht wordt verder bekrachtigd, nu de binnenkomende energieën groter worden en jullie bewustzijnsniveaus hoger worden. Wanneer jullie deze energieën absorberen wordt jullie weerstand tegen de lagere energieën vergroot, en jullie verstevigen langzaam aan jullie plaats in het Licht. Dat is waar je al lange tijd naartoe gewerkt hebt, en het bereid je voor op de uiteindelijke verheffing tijdens Ascentie. De weg was lang en hobbelig, maar het zal niet lang duren voordat het een effen pad wordt dat jullie ten volle het Licht invoert. Daarna kun je zeggen dat je werkelijk een Wezen van Licht bent geworden, en je zult een nieuw avontuur starten in de hogere rijken.Echter, eerst moeten de huidige problemen worden aangepakt, en ieder van jullie kan hierbij assisteren door jullie Licht te sturen naar hen die hulp nodig hebben. Op deze manier creëer je een Lichtkanaal dat hen bereikt, dat zal groeien en nog meer Licht zal aantrekken. Wij willen jullie vragen om hierbij die leiders te betrekken die op dit moment aan de frontlinie staan van alles wat er gebeurt, en jullie President Obama is iemand die een grote speler is in de gebeurtenissen die plaatsvinden. Je zult zien dat hij een geduldig spel gespeeld heeft om zijn kans te pakken de duisteren te ontzetten, en hij zal al zijn autoriteit aanwenden om dat te doen. Timing is de essentie van succes, en dat is iets dat wij vaak benadrukt hebben.Wanneer alles moeilijker wordt, verlies dan alsjeblieft niet het feit uit het oog dat het maar zo lang zal duren als nodig om naar een nieuw paradigma te komen. Het zal jullie bevrijden van de grip die de duisteren al honderden jaren op jullie hadden. Het zal de grootste en meest belangrijke verandering zijn in jullie ervaring sinds vele jaren. Vrijheid klopt op jullie deur, en jullie zullen het terugkrijgen als onderdeel van de vroege veranderingen. Onnodige controles en wetten zullen worden ingetrokken, en het leven zal een nieuwe wending nemen door jullie een stem in jullie toekomst te geven. Delen met en zorgen voor elkaar zullen zeer bevredigend zijn, en zullen mensen samenbrengen ongeacht hun rijkdom, status of betrekking. Zij zullen worden erkend voor wie zij werkelijk zijn als Een Ras, waarin allen een rol hebben in de Eenheid van de Mensheid.Het zal niet al te lang duren voordat het leven in alle aspecten behoorlijk anders zal zijn dan het nu is, en het zal een mal vormen voor wat je kunt verwachten wanneer je ascendeert. Het zal een voorproefje zijn van wat er komt, en dat omvat onder andere jullie verbinding met ons. Dat zal jullie gemakkelijk vallen omdat jullie nu al uitreiken naar ons, en jullie binnenkort net zo zullen zijn als wij. Het zal niet echt een vreemde overgang zijn omdat velen van jullie eens op ons niveau stonden. Het zal een kans voor jullie zijn om terug te keren naar de positie die jullie ooit bekleedden, voordat je uiteindelijk naar de lagere vibraties van dualiteit afdaalde.

Je zou kunnen zeggen dat als het informatie betreft over Ascentie, jullie verwend zijn in jullie keuzes door de vele bronnen die de nieuwe vibraties oppikken. Echter, hun interpretatie hiervan zou wel eens niet kunnen stroken met andere, en dit is waar jullie eigen intuïtie een rol gaat spelen. Accepteer alleen dat wat voor jou als waarheid klinkt, en dat geen gevoel van aankomende ondergang of angst in zich draagt. De ware boodschappen die gedragen worden door Licht zijn gebaseerd op liefde en begrip, en zullen het hebben over de kans voor iedereen om te ascenderen uit vrije wil. De ware leringen spreken nooit over straf op enige manier, omdat elke ziel op Aarde geliefd is en begeleid wordt zodra dat gevraagd wordt. Soms is er een speciale gebeurtenis in het leven van een persoon nodig die leidt tot ontwaking, vaak is er dan een associatie met bijna-dood-ervaringen. Wanneer je een glimp opvangt van het leven na dat op Aarde in de hogere dimensies, kan dat zo’n indruk op je gemaakt hebben dat het werkelijk een levensveranderende ervaring wordt.Wij weten dat onze komst en contact met jullie ook een verheffend effect op jullie hebben. Jullie zullen jezelf herkennen in ons, en alleen al het in onze nabijheid verkeren zal je de hogere vibraties van liefde laten ervaren. Wij zeggen dit in geen geval om op te scheppen; noch voelen wij ons beter dan jullie. Wij zijn simpele zielen die naar jullie toekomen van niveaus die erg anders zijn dan waar jullie op Aarde aan gewend zijn. Het lijkt erg op de tijden van Jezus, Boeddha en andere Meesters die op Aarde waren, met aura’s die een krachtige levensenergie afgaven die de mensen om hen heen omhulden. Jullie zijn veelal hetzelfde, alleen zijn jullie vibraties meestal veel lager en niet zo duidelijk. Toch, wanneer je iemand ontmoet die een hoger bewustzijn heeft ontwikkeld, kun je de vrede en liefde voelen die zij bij zich dragen. Ontwikkeling tot dat niveau vraagt toewijding om gefocust te blijven op je doel, en jezelf af te wenden van de lagere vibraties. Er is nog nooit zo’n geweldige kans geweest om dit te doen als nu, met de extreem hoge energieën die op Aarde worden ontvangen.Het plan was altijd om de energie langzaam maar zeker te verhogen, om jullie langzaam wakker te laten worden. Echter, het was ook gepland om de energie sneller te verhogen na het millennium, om jullie voor te bereiden voor de laatste verheffing die jullie kennen als Ascentie. Het zal de meest belangrijke stap zijn die jullie namen sinds de laatste cyclus begon, en dat is waarom zo vele Wezens jullie begeleiden in de laatste fases van jullie voorbereidingen. Ben ervan verzekerd dat als het jouw intentie is om te ascenderen, je geholpen zult worden totdat uiteindelijk de grote dag is aangebroken wanneer je zult ascenderen. Nu zul je je realiseren waarom wij zo vaak naar jullie Ascentie verwijzen, dat is waarom jullie nu hier zijn, dat is wat jullie moesten bereiken in deze cyclus. Door dit te doen heb je het bewijs geleverd van je overwinning op dat wat jullie zagen als de afscheiding van God. Je zult je geïdentificeerd hebben met je ware Zelf, een magnifiek Wezen van Licht.Ik ben SaLuSa van Sirius, en het is een plezier met jullie te communiceren op zo’n belangrijke tijd in jullie ervaringen, omdat jullie zo ontvankelijk en bewust zijn.Dank je SaLuSa

Mike Quinsey.

Vertaling: Puk
Email: pmdl@ziggo.nl
The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS