Followers

Google+ Followers

maandag 28 juni 2010

SaLuSa 28-Juni-2010


We hopen deze kwestie te hebben opgehelderd en willen jullie eraan herinneren dat Disclosure en First Contact noodzakelijk zijn om ons de verduidelijking en toestemming te geven om officieel op Aarde te landen, en dan kunnen we onmiddellijk in actie komen.

De Schepper is de enige autoriteit die dergelijke voorwaarden terzijde kan schuiven, en wanneer een zeker tijdstip wordt bereikt, hebben we permissie First Contact zelf te organiseren.

Deze gebeurtenissen komen steeds dichterbij en worden urgenter naarmate de omstandigheden op Aarde verslechteren. Vrees niet, want het Licht zal altijd met jullie zijn.Het aftellen is begonnen en op de ene of de andere manier, zullen er kansen worden gecreëerd om zaken sneller vooruit te helpen. De wil om vooruit te gaan met monumentale veranderingen wordt door meer en meer leden van de overheid ondersteund. Hun besef van wat er in het verleden is gebeurd, is enorm toegenomen, doordat de waarheid wijd en zijd circuleert. Deze kan niet meer zoals in het verleden worden verborgen, en jullie worden steeds meer bedreven in het herkennen van de opzettelijke pogingen om jullie te misleiden. Vertrouwen is iets dat lange tijd heeft ontbroken maar met nieuwe leiders, die in veel landen over de hele wereld verschijnen, keert het terug. Het heeft jullie ook mensen gegeven die geschikt zijn voor de tijd waarin jullie je bevinden, die bereid zijn af te stappen van de oude manieren. Wij staan achter hen en onze bondgenoten ondersteunen hen waar mogelijk. Dit moet tot snelle veranderingen leiden, want de tijd verstrijkt zo snel dat er nu actie moet worden ondernomen. Vanuit vele verschillende bronnen is bekend dat jullie support toeneemt, en de druk is verhoogd op degenen die de beslissingen nemen.

Onze boodschap is dat jullie je geest, ogen en aandacht gericht moeten houden op de door jullie gewenste uitkomst. De energie die door jullie massabewustzijn wordt gecreëerd is zo krachtig dat het jullie toekomst vorm kan geven, en dit ook echt doet. In feite heeft het jullie sinds het Millennium vooruit geholpen, en het is nu dat jullie de veranderingen tot stand zien komen die jullie, de mensen, hebben helpen creëren. Jullie hebben met de duistere machten en hun verraderlijke plannen gestreden, en hebben hun opmars gestopt. Alles hing al in de lucht, maar jullie zullen op korte termijn heldere tekenen zien, van welke kant jullie opgaan. Luister zorgvuldig naar degenen die er duidelijk uitspringen, zoals de White Knights ( de Witte Ridders), en die jullie allemaal naar het Nieuwe Tijdperk heen zullen leiden. Het is hun krachtige Licht dat een pad vrijmaakt naar Ascentie, en jullie zullen ze herkennen aan het werk dat ze doen. Veel toegewijde zielen zijn bereid degenen die aan de voorhoede staan van de veranderingen, te helpen en jullie kunnen er van op aan dat hier gebruik van wordt gemaakt. De correcte timing houdt ons nog steeds erg bezig en jullie staat van bewustzijn is wat dit betreft de belangrijkste factor. De duistere Wezens koesteren nog steeds gedachten over het creëren van chaos, en jullie moeten je wapenen tegen hun daden die eenvoudigweg angst moeten oproepen bij jullie.

We kunnen op veel manieren helpen, en doen dat ook, waar jullie je niet bewust van zijn maar uiteindelijk zijn jullie het die de toon aangeven. Gelukkig heeft ons werk en dat van jullie Gidsen en Meesters jullie goed op de huidige tijd voorbereid. Jullie hebben de overgang gemaakt van een reeks rigide geloofsovertuigingen naar overtuigingen die flexibeler zijn, en daardoor staan jullie meer open voor de waarheid en zijn jullie niet bang verder te gaan. Jullie geschiedenis laat zien hoe jullie zijn misleid om in de heersende hiërarchie te geloven, die jullie vooruitgang tegenhield voor hun eigen gewin en macht. Jullie ervaren nu niet langer de behoefte dat jullie verteld wordt hoe jullie je leven moeten leiden. Jullie zijn voldoende bewust om in staat te zijn naar binnen te gaan en met jullie persoonlijke God te spreken. Neem regelmatig de tijd om te mediteren en het zal jullie op veel manieren ten goede komen, niet op z’n minst zullen jullie meer ontspannen zijn en minder vatbaar voor ziekte. Stress is duizenden jaren lang jullie ergste vijand geweest maar dat verandert, want het vooruitzicht op duurzame vrede en geluk is binnen jullie handbereik.

We zeggen opnieuw dat jullie soevereine Wezens zijn en dat jullie door God gegeven rechten hebben die in acht worden genomen, en wij van de Galactische Federatie zullen jullie naar het Beloofde Land leiden. Jullie praten soms over het verlangen naar Hemel op Aarde, en wanneer de veranderingen plaatsvinden, zullen jullie het voor je eigen ogen tot stand zien komen. Het is waar jullie recht op hebben en waar jullie echt horen te zijn, want de dualiteit is niet jullie thuis maar slechts een cyclus van ervaringen die nooit bedoeld waren om permanent te worden. Het heeft jullie doel gediend en jullie bewustzijnsniveaus naar hogere niveaus gebracht die jullie naar Ascentie brengen. Het plan van de Schepper is perfect terwijl jullie vrije wil nog steeds tot uitdrukking kon worden gebracht, en zo jullie persoonlijke ervaringen in de richting leidde die jullie verkozen. Het is nu tijd om die periode af te sluiten en de schoonmaak is gaande zodat alles uiteindelijk weer opnieuw kan worden hersteld.

Er bestaat nog wat verwarring met betrekking tot Buitenaardsen die de Aarde bezoeken. Het bestaat zelfs bij mensen die beter geïnformeerd zijn over dergelijke zaken en het is voornamelijk het gevolg van desinformatie door Overheidsbronnen. Het wordt echter ook als onwaarschijnlijk beschouwd in het licht van het praten over First Contact. We hebben erop gewezen dat dit naar open en officieel contact verwijst, maar het betekent zeker niet dat dit de enige situatie is waardoor contact of bezoek plaats kan vinden. Vanwege Universele Wetten mag een beschaving zich niet met de ontwikkeling van een andere beschaving bemoeien, maar kan zij wel toestemming van ons krijgen om de Aarde te bezoeken, mits zij bepaalde richtlijnen opvolgt. Wat jullie vaak zien is dat wanneer dergelijke bezoeken plaatsvinden, de Ruimte Wezens snel vertrekken wanneer zij eenmaal zijn opgemerkt. In het verleden zijn er uitzonderingen geweest met betrekking tot echt contact, maar dit was van te voren met toestemming van de contactpersoon gearrangeerd.

Jullie zouden je kunnen afvragen, hoe het komt dat er gesproken wordt over Buitenaardsen die basissen op Aarde hebben. Het antwoord is weer opnieuw dat zij dergelijke bases mogen hebben, zoals wijzelf inderdaad ook hebben, op voorwaarde dat zij zich niet met de mensen bemoeien. Ze zitten meestal diep in de Aarde of onder de zeebodem, veilig voor eventuele indringers. Ze worden door middel van geavanceerde technologieën beschermd zodat ze veilig en onneembaar zijn voor de duistere Wezens, die proberen binnen te dringen of hen te vernietigen. Er zijn situaties geweest waarbij bevoorrechte personen van de Aarde toegang werd verleend maar dit zijn speciale uitzonderingen. Het wordt vaak verwarrend vanwege de Greys, die vele jaren bases op Aarde hebben gehad door een overeenstemming met de regering van de Verenigde Staten. Zoals we jullie eerder informeerden, kunnen we hen niet laten vertrekken omdat zij op uitnodiging verblijven, tenzij ze de ermee samenhangende afspraken schenden. Zelfs de “ontvoeringen” en verminkingen van vee gebeurden met instemming, en dit aspect werd ook verwarrend doordat het Amerikaanse leger er ook bij betrokken was. Het werd verder verergerd door korte schermutselingen die tussen de twee partijen plaatsvonden.

We hopen deze kwestie te hebben opgehelderd en willen jullie eraan herinneren dat Disclosure en First Contact noodzakelijk zijn om ons de verduidelijking en toestemming te geven om officieel op Aarde te landen, en dan kunnen we onmiddellijk in actie komen. De Schepper is de enige autoriteit die dergelijke voorwaarden terzijde kan schuiven, en wanneer een zeker tijdstip wordt bereikt, hebben we permissie First Contact zelf te organiseren. Deze gebeurtenissen komen steeds dichterbij en worden urgenter naarmate de omstandigheden op Aarde verslechteren. Vrees niet, want het Licht zal altijd met jullie zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 - MANDARIN/Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLSKA/POLISH - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS