Followers

Google+ Followers

woensdag 21 december 2011

21:12:2011


SaLuSa, December 21, 2011


Jullie normale levensverwachting is heel kort in vergelijking met Wezens zoals wij, die in hogere dimensies verblijven. Toch weten jullie er zoveel uit te halen en vrijwel elke dag levert nieuwe uitdagingen op die als geheel ervaringen opleveren waarmee jullie spirituele evolutie wordt versneld. Er bestaat geen andere plaats die precies als de Aarde is en constant zo’n veelvoud aan ervaringen oplevert en deze kunnen jullie buitengewoon zwaar op de proef stellen en om een sterk uithoudingsvermogen vragen. Mensen van de Aarde verbazen ons met hun vastberadenheid te willen slagen door het overwinnen van iedere uitdaging die zich aandient. Jullie zijn echt de overwinnaars in de strijd tussen het Licht en de Duisternis om de zielen op Aarde. Het maakte ook niet uit hoe lang het duurde want jullie zouden altijd het duister overwinnen omdat ten slotte was verordend dat deze cyclus een stevig resultaat in jullie voordeel zou opleveren. 

Alles wat nu nog gedaan moet worden voordat jullie de vruchten van jullie overwinning kunnen plukken is degenen verwijderen die nog steeds, als ze konden, het feest zouden verstoren maar dat zal niet worden toegestaan. Daarom zouden jullie ook geen angst moeten voelen als je leert over de ondernomen pogingen om een Derde Wereld Oorlog te beginnen. Wij van de Galactische Federatie hebben de volledige bevoegdheid al dergelijke pogingen te stoppen en onze bondgenoten zijn ingelicht om namens ons tussenbeide te komen. Een aantal gebeurtenissen moeten nog steeds komende maand worden afgerond en dit zal jullie de mogelijkheid geven het begin van het einde te zien van de machtige individuen die de Illuminatie zijn. Ze kunnen niet ontsnappen, we houden ze voortdurend in de gaten en er is geen schuilplaats die we niet kennen. Jullie zien dus Dierbaren dat het niet nodig is je energie te verspillen door je over hun aanwezigheid of wat ze van plan zijn zorgen te maken. De dag is gekomen waarop ze van hun macht zullen worden ontdaan en van hun ten koste van jullie ziekelijk verkregen rijkdommen.

De Schepper heeft jullie allemaal de vrije wil gegeven om jullie ervaringen te bepalen en gedurende vele levens is er weinig wat jullie niet hebben geprobeerd. Jullie zijn daardoor nu veel wijzer geworden en de meesten van jullie hebben hun Licht vastgehouden en lieten het nooit volledig afnemen. Jullie staan nu trots rechtop terwijl jullie Licht als een baken straalt en het leven van andere mensen verlicht. Het bewustzijnsproces gaat op volle snelheid door en veel zielen beginnen het doel van het leven te begrijpen. Het is het besef dat jullie meer zijn dan je lichaam, dat het leven oneindig is en dat jullie wezen in de energie zit die God is. Dit leidt ook tot de acceptatie dat jullie Allen Een zijn, en dat jullie zien dat alle zielen onderling verbonden zijn en samen het geheel vormen. Het leert jullie dat oordelen onjuist en onverstandig is omdat jullie de omstandigheden niet kennen die een ziel ertoe hebben geleid een bepaald pad in het leven in te slaan. De meesten van jullie kennen inderdaad hun eigen achtergrond niet, op misschien een flashback na van een vorig leven.

Het leven is een mysterie tot jullie een hogere dimensie bereiken en een grotere mate van bewustzijn hebben verkregen. Sommige dingen gaan jullie huidige begrip nog steeds te boven en we hebben soms moeite passende of voldoende woorden te vinden om de waarheid op jullie over te brengen. Het duurt echter niet lang meer voor alles duidelijk wordt, want jullie die gaan ascenderen krijgen dat hogere bewustzijnsniveau wat jullie daarvoor nodig hebben. Het is eigenlijk tijd voor jullie om naar die hogere niveaus te worden gebracht, en jullie vooruitgang gedurende de komende paar jaar zal onthutsend zijn in vergelijking met wat het nu is. Jullie zullen je uiteindelijk als gelijken bij ons aansluiten en wij zullen jullie terug verwelkomen waar jullie echt thuis horen.

We zien graag dat jullie de energieën met je meenemen die in afwachting van een ongebruikelijk succesvol jaar zijn opgebouwd, wat in jullie opmerkelijke geschiedenis als een verbazingwekkend succes zal worden opgetekend. Deze energie zal bepalen hoe snel het einde van de dualiteit tot stand komt want alle tijdslijnen zijn flexibel. Toch zijn sommige die tot de belangrijkste kwesties leiden die jullie ondervinden heel goed ontwikkeld en niets kan hun manifestatie nog tegenhouden. Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, is nog steeds uiterst belangrijk voor de grotere ontwikkelingen waardoor wij mogelijkheden krijgen om jullie leiders openlijk te ontmoeten. Zij kennen ons omdat we al lange tijd contact hebben maar we hebben hun recht gerespecteerd om namens hun eigen bevolking beslissingen te nemen. Als we hen bezien en wat ze aan het doen zijn, beschouwen we hen niet in jullie hoogste belang maar wij dienen keuze uit vrije wil toe te laten. Toch reageren wij ook op de pleidooien van de bevolking en er wordt heel erg naar vrede verlangd na jarenlange onophoudelijke oorlogen. Wij beloven jullie dat elke poging om een nieuwe oorlog te beginnen zal mislukken en wij zullen alles doen wat we kunnen om vreedzame betrekkingen te bevorderen.

Zoals jullie door jullie leiders worden behandeld schreeuwt voor ons om een verklaring, waarom er zoveel energie en middelen met onproductieve activiteiten worden verspild. Als het op de juiste manier zou worden gebruikt, hadden jullie gemakkelijk een leven in relatieve luxe kunnen leiden omdat er meer dan genoeg voor iedereen zou zijn. Jullie gaan zelf de waarheid van die bewering ervaren als wij rijkdom gaan her-verdelen en ervoor zorgen dat jullie middelen correct worden aangewend. Samen met nieuwe technologieën die jullie vele jaren zijn ontzegd, zullen jullie het leven zo bevredigend en vervullend vinden. Zelfs dan zullen jullie geenszins het ultieme niveau hebben bereikt waarop het leven gezegend, vreugdevol en volstrekt gelukkig is. Het kost tijd om het te bereiken omdat duidelijk niet alles in één keer kan komen. Als jullie naar het grote Kosmische Wezen toe groeien wat jullie bestemd zijn te worden, zullen de niveaus van verheffing naar jullie toe komen.

Dus mijn vrienden, doe je best niet te worden afgeleid door de problemen als gevolg van de reiniging die al is begonnen, of door de laatste snik van degenen die tot de Illuminatie behoren en tot het laatste einde door blijven vechten. Onthoud altijd dat jullie succes is gegarandeerd en dat iedereen van jullie die wil ascenderen, het ook zal doen. Maak je ook geen zorgen als gebeurtenissen niet lopen zoals jij gelooft dat ze zouden moeten lopen want het belangrijkste onderwerp is Ascentie. We herinneren jullie eraan dat het uniek is en dat het voorzichtig uitgedrukt een enorme ervaring zal zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik volg nauwgezet de gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. In feite volgen we nauwkeurig jullie tv-programma’s maar onze interesse richt zich eigenlijk op jullie wereldnieuws. We begrijpen de spelletjes die er worden gespeeld en het staatsmanschap dat ermee gepaard gaat, maar we kennen ook de echte bedoeling erachter. Wij worden niet voor de gek gehouden hetgeen de reden is dat onderhandelingen met ons positief verlopen en tot de letter worden uitgevoerd omdat wij jullie belangen ter harte nemen. Mogen jullie alles ontvangen wat je voor anderen zou wensen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS