Followers

Google+ Followers

donderdag 15 december 2011

14:12:2011


SaLuSa, December 14, 2011


De financiële belevenissen van Europa zijn nog lang niet ten einde, en de ernstige gevolgen strekken zich ver uit. Wij hebben geen specifieke wens omtrent de uitkomst maar we zien de mogelijkheid ontstaan om het uiteindelijke plan naar voren te brengen dat jullie van het oude paradigma gaat bevrijden. Het zal zich links- of rechtsom manifesteren omdat er geen weg terug is naar de oude methoden in het beheren van jullie zaken. Als bij toverslag zal het aanbreken van 2012 meer energieën vrijgeven die jullie sneller dan ooit omhoog gaan tillen. Zelfs degenen onder jullie die weinig aandacht aan de betekenis ervan gegeven hebben, zullen voelen dat er dynamische veranderingen plaats gaan vinden. Geruchten zullen de ronde doen, waarbij acceptatie en ontkenning soms voor tweedracht gaan zorgen, maar uiteindelijk zal de waarheid de overhand hebben. Deze kan niet eindeloos worden onderdrukt en zal altijd blijven bestaan, ongeacht pogingen haar te verbergen. Het probleem is dat jullie zo lang in jullie illusie hebben geleefd dat het moeilijk is de waarheid te zien die haar moet vervangen. 

Het is noodzakelijk dat jullie met weinig vaste ideeën aan de komende periode beginnen en ruimte geven aan veranderingen die helder de richting zullen aanwijzen waar jullie beschaving naar toe gaat. Dat is natuurlijk Ascentie maar het pad ernaar toe zal enigszins meanderen voor het duidelijk voor jullie ligt. Laat het op zijn eigen juiste tijdstip ontvouwen, en wij zullen binnen handbereik zijn om jullie de juiste richting te wijzen. De meeste Lichtwerkers hebben een goed idee over wat er gaat gebeuren, maar zij kennen niet noodzakelijkerwijs de kleinere details. Wij van de Galactische Federatie zitten, zoals jullie zouden kunnen zeggen, op het puntje van onze stoel want de druk om van start te gaan wordt haast ondraaglijk. Maar, en we zullen het keer op keer zeggen, er bestaat een juist moment voor wat we hier komen doen en alles zal daardoor veel beter verlopen. Aan de ene kant is er geen urgentie, gezien het feit dat jullie ongeacht wat er gebeurt evengoed conform de bedoeling Ascentie bereiken. Aan de andere kant weten we dat hoe eerder we kunnen beginnen, we des te sneller jullie steun krijgen.

Dus we vragen jullie Dierbaren, om je alsjeblieft te concentreren op waar je heen gaat en laat alles van de lagere trilling aan je voorbij gaan. Jullie begeven je nu al wat langere tijd in de hogere trillingen en zij ondersteunen jullie in jullie zoektocht naar de weg omhoog. De reis van een ziel kan wat van een ander verschillen maar in principe zoeken jullie allemaal een weg vooruit om uit jullie huidige hachelijke situatie te komen. Tenzij jullie te bang zijn om veranderingen aan te gaan, bestaat er geen enkele reden waarom jullie een verbetering van jullie huidige ervaringen niet zouden verwelkomen. We merken de vermoeidheid op en het gebrek aan motivatie waardoor sommige worden tegengehouden, maar de oplossingen komen zeer binnenkort en zullen jullie een lift aanbieden uit de duisternis. Heb vertrouwen in wat er voor jullie beschaving staat gepland om deze cyclus van dualiteit op een goede manier te beëindigen. Jullie doorlopen nu de laatste dagen en als jullie van spoor veranderen naar datgene wat vol beloften voor de toekomst zit, zullen jullie actief betrokken worden bij de veranderingen waar jullie opgetogen over zullen zijn en die vrede in jullie leven brengen.

Het is tijd om je kennis te delen want er zullen veel vragen komen wanneer de waarheid over ons bestaan wordt aangekondigd. Wij kunnen natuurlijk voor onszelf spreken maar jullie hulp aan de basis zal helpen om de weg te banen voor het vertellen van grotere waarheden. Houd in gedachten dat niet iedereen toegang heeft tot Internet en dat velen onwetend zijn over wat komen gaat. Dit geldt het meest voor de ouderen onder jullie en zij behoren ook tot generaties die meestal een geheel ander denkpatroon hebben en zij hebben jullie hulp nodig. Wees vriendelijk voor hen en geef hen slechts zoveel als je voelt dat ze kunnen begrijpen, en zorg ervoor dat ze beseffen dat alles goed komt.

Laten we benadrukken dat alles volgens plan verloopt en dat het beste nog moet komen. Aan jullie leiders is in de aanloop naar deze tijd in verschillende stadia een overzicht gegeven van onze rol bij de wereldwijde veranderingen. Zodoende zal de publieke aankondiging van onze aanwezigheid niet zo’n verassing zijn als jullie misschien verwachten. Ze hebben de tijd gehad om te accepteren dat onze rol bij jullie voorbereiding op Ascentie niet onderhandelbaar is omdat wij aan veel hogere machten gehoorzamen dan die op Aarde. De eindtijden zouden er zonder ons in ieder geval geheel anders uitzien. Wij zijn jullie garantie dat niets het goddelijk plan kan veranderen wat wij op verzoek van de Schepper uitvoeren. Dit is de reden waarom wij jullie constant dringend verzoeken je ogen open te houden voor wat je toegezegd is te verwachten. De volgorde van gebeurtenissen is min of meer vastgesteld maar we hebben zo onze eigen wensen. Wijzigingen worden gemakkelijk aangepast, want we hebben ieder aspect helder gedefinieerd en tot in groot detail gepland.

Zelfs terwijl we onze missie voorbereiden om in alle ernst te beginnen, zien we de achteruitgang van de wereldbevolking omdat honger onverminderd toe blijft nemen. Zijn jullie leiders werkelijk in staat te accepteren dat het OK is dat het probleem zo lang wordt verwaarloosd terwijl de aantallen onbeheersbare proporties aannemen. We realiseren ons dat het aantal doden door ondervoeding zonder onze interventie recordhoogtes gaat bereiken. En dat is dan nog buiten de daaruit voorkomende ziektes die ook voor een groot deel niet worden behandeld. Dierbaren, de problemen zijn al groter dan jullie vermogen of bereidheid ze op te lossen, wat de duistere kliek ontkent vanwege hun verlangen de bevolking van de Aarde te verminderen. Wij zijn klaar om de problemen aan te pakken en hebben methoden om voedsel te verstrekken waarmee de honger snel is overwonnen.

We willen dat jullie zien wat er met de natuurlijke bronnen van jullie wereld kan worden gedaan, waarvan er voldoende zijn om de hele wereldbevolking te voeden als er correct mee wordt omgesprongen. Natuurlijk gaan we ook geavanceerde technologieën introduceren om het beste te halen uit wat jullie hebben. Dit wordt aan jullie overgedragen maar de behoefte eraan is van korte duur want als jullie eenmaal zijn geascendeerd, wordt er een nog nieuwer concept voor de productie van voedsel ingevoerd. Aan boord van onze schepen bestaat het al en onze Moeder Schepen zijn op zichzelf staande boerderijen, als jullie die omschrijving zouden willen gebruiken. Onze behoefte aan vast voedsel is natuurlijk door de hogere trilling van ons lichaam zeer beperkt maar wij kunnen van eenzelfde soort fruit genieten als dat van jullie. Feitelijk leveren wij ook de behoeften van andere Wezens dan onszelf die bij ons in dienst zijn. De uiteindelijke voorziening is afkomstig van een Replicator die alles kan leveren wat je wenst, hetgeen voor Aardse Mensen bruikbaar is in de situaties wanneer zij een tijdje bij ons verblijven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kijk uit naar deze tijd van het jaar waarin velen van jullie mooie gedachten hebben voor degenen die minder goed af zijn dan jullie zelf. Het laat de diepere liefde van binnen zien die op dergelijke momenten in beweging komt, en toont jullie ware zelf.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
   


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS