Followers

Google+ Followers

woensdag 7 december 2011

December 7, 2011


SaLuSa, December 7, 2011Laat het duidelijk zijn dat er nog nooit zo’n druk op de oude garde is uitgeoefend als nu het geval is. Het zal onafgebroken doorgaan tot ze opgeven, of totdat wij ze naar een plaats brengen waar zij zich niet langer met jullie vooruitgang kunnen bemoeien. Er zijn aanwijzingen dat hun organisatie uit elkaar is gevallen en dat zal sneller een einde maken aan hun activiteiten. Hen wordt ook de toegang ontzegd tot hun ziekelijk verkregen rijkdom, die uiteindelijk zal worden teruggeëist en eerlijk zal worden herverdeeld. Eindelijk zullen de armsten van de wereld niet meer in armoede worden gehouden en iedereen zal krijgen wat hij nodig heeft om een vredig en gelukkig leven te leiden. Hebzucht en egoïsme zullen zijn uitgeroeid en daarmee ontstaat een duurzame vrede voor alle mensen. De technologische voordelen die wij jullie gaan brengen, zullen de levenstandaard van de mensen aanzienlijk verbeteren. Dit blijft doorgaan totdat jullie geen materiële behoeften meer hebben en tenslotte gaan jullie van het Licht leven dat jullie volledig omringt.

Jullie wetenschappers hebben veel uitgevonden wat werd tegengehouden om te worden gefabriceerd. Uitvindingen die onmiddellijk de kwaliteit van jullie leven zouden verbeteren. Veel daarvan is verbonden met het leveren van vrije energie en wij zullen alle beperkingen weghalen en helpen ze zo snel mogelijk op de markt te krijgen. Iedere stap vooruit zal jullie bevrijden van de slavernij en controle die jullie door de duistere kliek is opgelegd. Wij zien ook een grote samenkomst van alle mensen en alle resterende barrières zullen worden opgeruimd, en met name in het geval van religieuze belangen. In werkelijkheid bestaan er op een hoger niveau helemaal geen verschillen en jullie gaan de echte betekenis van ‘je broeders hoeder zijn’, begrijpen. Het komt neer op het hebben van een diepe liefde voor al het leven, en dit als Een(heid) te zien. Het idee van “Zij en Wij” zal in werkelijkheid nergens meer op gebaseerd zijn als iedereen eerlijk wordt behandeld en van de weldaden en opbrengsten van de Aarde geniet.

Jullie betreden een periode van instabiliteit maar die zal niet te lang duren, en als mensen elkaar waar mogelijk helpen, zullen er geen blijvende gevolgen zijn. Het idee dat iedereen slechts voor zijn eigen heil werkt, is egoïstisch en slechts een middel om te overleven. Zo extreem zal het niet worden want wij zullen ook in de buurt zijn om jullie te ondersteunen. Daarom is disclosure, de publiekelijke bekendmaking van ons bestaan, ook zo belangrijk want als onze aanwezigheid samen met onze echte bedoelingen eenmaal bekend is, weten wij dat we onze krachten met jullie kunnen bundelen. We gaan jullie helemaal tot aan Ascentie begeleiden en zullen ook na de belangrijke verheffing aan het einde van het jaar 2012 nog bij jullie zijn. Wij zijn evenzeer jullie, als jullie ons zijn en jullie ware geschiedenis zal aantonen hoezeer wij met elkaar zijn verbonden. Er is werkelijk geen verschil tussen ons en het zijn slechts de hogere trillingen die ons scheiden. Wij zitten op het niveau waar jullie op af stevenen en wanneer jullie het eenmaal bereiken, zullen jullie volkomen verschillen van wat jullie nu zijn. Jullie grootste aanwinst zal jullie hogere niveau van bewustzijn zijn, dat Kosmisch van aard is.

De veranderingen die de komende twaalf maanden tot stand gaan komen, zullen niets zijn in vergelijking met wat daarna volgt. Jullie evolutionaire niveaus gaan een enorme sprong maken en jullie gaan je plaats naast ons innemen. Wij zijn jullie familie en op korte termijn zullen jullie een heleboel meer leren over jullie achtergrond en relatie met de leden van de Galactische Federatie. Alle verschillende soorten beschavingen zijn op Aarde vertegenwoordigd en dankzij jullie ervaringen nemen jullie kennis mee terug naar hen, die heel waardevol zal blijken te zijn in hun diensten aan aankomende beschavingen. Jullie zijn net jullie tijd in de dualiteit aan het afronden maar er bestaan buiten jullie in het Universum andere beschavingen die hun cyclus nog niet hebben afgemaakt. Net als de Mensheid zullen zij zich sneller ontwikkelen als ze worden geholpen en dat zal sommige van jullie aantrekken en een missie inhouden die jullie vrijwillig op je nemen. Dienstbaarheid aan anderen is de natuurlijke manier van doen als jullie ascenderen en geen ziel zou hulp achterhouden die zij aan anderen kan geven. Jullie, die het pad van Licht al lange tijd hebben bereisd, voelen al de drang om jezelf ten bate van andere zielen in te zetten.

Heb vertrouwen in je eigen vermogen want jullie zijn tot veel meer in staat dan jullie voor mogelijk houden. Jullie worden in ieder geval mede-scheppers wat betreft jullie nieuwe Aarde. Jullie liefde is al-machtig en als jullie dit met jullie mede Mens delen, verheffen jullie op die manier die ziel. Het is een helende energie die slechts door het niveau van je eigen trilling wordt begrensd, en in de loop van het komende jaar zal deze substantieel toenemen. Er worden te zijner tijd genezende faciliteiten op Aarde geplaatst maar zelfs deze zullen op termijn overbodig worden. Jullie hebben zoveel te winnen door aan je intentie om te ascenderen vast te houden, en jullie zullen volledig uit de lagere trilling worden opgetild. Velen van jullie voelen zich al ongemakkelijk wanneer zij zich in gebieden met een lage trilling bevinden, dus jullie kunnen je voorstellen hoe wij op een zelfs hoger niveau de bestaande zwaarte voelen. Het is voor ons een werkelijk oncomfortabel gevoel.

Veel tijdslijnen komen op dit moment bij elkaar en het geeft aan dat als we eenmaal ons plan kunnen gaan manifesteren, er in relatief korte tijd een hele serie gebeurtenissen tot stand gaat komen. Alles wat we van jullie kunnen vragen is dat jullie je blik op de toekomst gericht houden. Op die manier zullen jullie helpen de energie ervan vast te houden en alles zal naar ieders tevredenheid plaatsvinden. Timing is zoals altijd uiterst belangrijk maar we zullen geen data onthullen totdat het volkomen veilig is dit te doen. Zodra we de leiding hebben, kunnen we jullie in vertrouwen nemen over wat we doen en jullie zullen geleidelijk echt met ons samenwerken en het ook moeten weten.

We hebben mensen van de Aarde die onze vloot bezoeken maar in de meeste gevallen hebben ze weinig of geen bewuste herinnering eraan. Het zijn meestal degenen die al met ons werken en bezoekjes louter voor het plezier zullen moeten wachten tot veiliger tijden. Onze bondgenoten zijn vanuit noodzaak onze meest frequente bezoekers, inclusief een aantal van jullie hoogste Regeringsleiders. We hebben veel mensen in gezagsposities die onze missie volledig ondersteunen. Ze houden zich echter gedeisd tot de donkere kliek geen gevaar meer voor hen vormt. Jullie kunnen soms de verkeerde indruk krijgen dat wij weinig steun hebben maar dat is verre van de waarheid en het komt vanuit alle delen van de wereld.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geniet van de golf van vrolijkheid en verwachting die in deze tijd van het jaar ontstaat doordat veel mensen zich op de feesten voorbereiden die jullie binnenkort hebben. Mensen lijken erg veerkrachtig en alhoewel velen van jullie van weinig inkomsten leven, lijken jullie in staat daar bovenuit te stijgen. Het is enorm hartverwarmend de goedheid en zorg te zien die van zo velen van jullie afkomstig is door hun vastbeslotenheid wat vreugde en geluk in de wereld te brengen.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS