Followers

Google+ Followers

maandag 12 december 2011

12:12:2011


SaLuSa, December 12, 2011


Het wachten heeft lang geduurd en was een maatstaf voor jullie vertrouwen en vermogen om je op alles van het Licht te focussen, omdat er veel afleidingen waren waaronder de bronnen die zijn opgezet om mensen in verwarring te brengen. Jullie zijn echter veel wijzer geworden en in staat om te onderscheiden wat echt van het Licht is. Er bestaan in ieder geval verschillende interpretaties van gebeurtenissen die gereed staan om jullie verder naar Ascentie te brengen. Het belangrijkste is dat jullie zien dat wat er ook gebeurt, het uiteindelijke doel Ascentie is en hoe jullie er komen is een kwestie die niet tot verdeeldheid onder jullie zou moeten leiden. Het is zeker in jullie belang met verschillen rekening te houden want op elk moment kunnen de plannen en de timing worden aangepast. Dit weten jullie maar al te goed maar begrijp dat wijzigingen soms nodig zijn om onze activiteiten nauwkeuriger af te stemmen. Als de duistere kliek gedwongen wordt zich terug te trekken, laten ze een spoor achter van falende pogingen om wanorde te veroorzaken. Wij zijn vastbesloten al dergelijke pogingen te blokkeren en hebben nu de goddelijke bevoegdheid krachtiger middelen te gebruiken om dit te doen. Hoe dan ook zorgen we ervoor dat er geen onschuldige mensen bij worden betrokken.

Nadat jullie aan het jaar 2012 zijn begonnen zal er, zoals jullie je kunnen voorstellen, veel speculatie zijn en soms negatief commentaar over wat het zal brengen. De Maya profetieën zullen naargelang de overtuigingen van de betreffende persoon worden gebruikt, en zoals jullie weten leggen velen de eindtijd uit als het einde van de wereld. Het laatste wat wij willen zien is dat dit idee aan energie wint zodat een angstfactor bij jullie in werking treedt. Het sluit bij sommige aan omdat zij al in het einde geloven als een straf van God voor het kwaad op de Aarde. Toch willen wij benadrukken dat er geen massale vernietiging en verlies aan levens zal komen op grote schaal. Dat is niet het plan en aangezien God Geheel Liefde is, is duidelijk dat God onder geen enkele omstandigheid die Goddelijke Liefde zou intrekken. Jullie zijn allemaal goddelijke vonken en wat er ook gebeurt, jullie zullen altijd onsterfelijk blijven.

Met de eindtijden komt er een soort van “sortering” omdat zielen naar een pad worden geleid dat hen in staat stelt zich op het trillingsniveau te blijven ontwikkelen waar zij zich al op bevinden. Er zou geen doel of winst te behalen zijn als zielen in een dimensie worden geplaatst die niet aansluit bij hun eigen bewustzijnsniveau. Maak je dus geen zorgen over andere zielen en houd in gedachten dat iedereen uiteindelijk het pad zal vinden dat hun vrije wil niet aantast. Jullie wisten voor je incarneerde wat de uitkomst zou zijn en dat is waar jullie naar toe hebben gewerkt, waardoor niemand dus teleurgesteld zal zijn. Wij beseffen dat velen hun aardse banden en relaties zouden willen voortzetten en alhoewel de liefdesband zal blijven, moet er ruimte worden gegeven opdat iedere ziel volledige keuzevrijheid heeft. Mensen plaatsen te veel nadruk op de huwelijksbelofte, die op zo’n manier wordt geïnterpreteerd dat sommigen een ander Wezen wensen te bezitten of te beheersen.

Mensen worden bij elkaar gebracht opdat hun relaties de ervaringen laten ontstaan waar ze allemaal van profiteren, en van het ene naar het volgende leven zullen ze noodzakelijkerwijs veranderen. Dus Dierbaren, probeer dankbaar te zijn voor alle zielen die in de dualiteit met je mee hebben gereisd en weet dat jullie allemaal van jullie ervaringen hebben geleerd. Houd ook in gedachten dat jullie allemaal in bepaalde mate een rol als duister Wezen hebben vervuld. Alles bij elkaar genomen zal iedereen merken dat ze niet heiliger dan een ander zijn geweest, wat de reden is dat we jullie kunnen zeggen dat jullie je op gevaarlijk gebied bevinden als jullie over een andere ziel oordelen. Tenslotte zullen alle zielen hun Licht en Liefde vinden en blijven er geen karmische verplichtingen over uit eerdere levens. Op een gegeven moment zullen zelfs de herinneringen worden gewist wanneer ze geen nuttig doel meer dienen. Denk eraan dat jullie de dualiteit wilden ervaren en dat jullie jezelf tegenover de lagere trillingen opstelden terwijl voorzien was dat jullie erin zouden afdalen. Nu jullie tijd erop zit, is er geen verdere noodzaak in deze ervaringen te blijven hangen omdat jullie bewezen zullen hebben ze te kunnen overwinnen.

Jullie echte thuis is in de hogere dimensies, levend in complete harmonie en een vreugdevol en vervullend leven leidend. De illusie van de lagere dimensies is jullie creatie en nu het zijn doel gediend heeft zal het verdwijnen door weer opnieuw in het niet gemanifesteerde te worden geabsorbeerd. Ascentie is een proces van Universele afmetingen en het zal als een eenmalige gebeurtenis plaatsvinden. Zonder de Ascentie van de Aarde zou het proces niet compleet zijn en dit vertelt jullie hoe belangrijk jullie beschaving op dit moment is. Zien jullie nu waarom jullie zoveel hulp wordt gegeven, en waarom jullie zijn gekozen om in deze tijd op Aarde te zijn. Jullie zijn de Uitgekozen Zielen waarvan bekend was dat ze succesvol zouden zijn, en hoe moeilijk het ook te accepteren is, de verduisterde Zielen zijn ook onderdeel daarvan.

In jullie werkelijkheid hebben jullie de illusie doorleefd maar de ervaringen waren helemaal echt en wanneer het gordijn valt en het spel eindigt, zullen jullie elkaars aandeel erin erkennen en verder gaan. Disclosure, de publieke erkenning van ons bestaan, blijft dus een belangrijk onderdeel van de middelen om ons allemaal bij elkaar te brengen en de illusie op zo’n manier uit te drukken dat jullie het begrijpen. Het zal jullie kunnen laten zien hoe kwetsbaar jullie voor de lagere energieën zijn geweest. En hoe de donkere kliek voor jullie neus jullie vrijheid heeft gestolen en hoe ze dit voor elkaar kregen. Deze onthullingen zullen noodzakelijk zijn om jullie voor eens en voor altijd van die energieën te bevrijden.

Velen van jullie leiden hun leven al op een hogere trilling en kunnen veilig en onbeschadigd door het mijnenveld van de dualiteit heen wandelen. Jullie hebben de banden verbroken die jullie gedurende vele levens hadden verzameld, die geen betekenis meer voor jullie hadden. Zoals we jullie vaak uitgelegd hebben is er wilskracht nodig om naar een nieuwe trilling te gaan, en wanneer die intentie eenmaal is uitgedrukt krijgen jullie meer dan genoeg hulp. Deel van onze missie is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk zielen zich door middel van Ascentie verheffen. Het onthullen van de waarheid over jullie ervaringen maakt deel uit van het herstel van jullie geheugenverlies omtrent jullie ware zelf. Wees bescheiden en accepteer dat hoe intelligent je misschien ook bent, je net als ieder ander voor de gek bent gehouden. De donkere kliek is slim geweest en extreem misleidend en hebben geduldig aan het overnemen van jullie en jullie wereld gewerkt. Toch hebben ze geen rekening gehouden met onze invloed en die van de Meesters, die de Aarde hebben bezocht en zaadjes van Licht hebben geplant waarmee jullie ogen werden geopend.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik maak deel uit van de missie van de Galactische Federatie, die bijna is voltooid maar onze dienstbaarheid aan jullie eindigt nooit. Wij houden van jullie en hebben zo’n bewondering voor de wijze waarop jullie opnieuw zijn opgestaan.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS