Followers

Google+ Followers

vrijdag 30 december 2011

30:12:2011


SaLuSa, December 30, 2011Het is een tijd waarin jullie merken dat jullie het vermogen hebben onvoorwaardelijke liefde in jullie leven te brengen en wij sturen die liefde naar alle zielen op Aarde. We hebben de verplichting op ons genomen jullie alle mogelijke hulp te geven om een staat van zijn te bereiken die jullie kan voorbereiden op Ascentie. Jullie aandeel is bewust en ontvankelijk te zijn voor dergelijke energieën en ze toe te passen in jullie dagelijkse leven. Het vereist een nieuwe manier van denken omdat de meeste levens op dit moment door het ego worden aangestuurd dat vanuit eigen-belang werkt. Het is de laatste en moeilijkste te overwinnen uitdaging maar jullie kunnen het, en jullie zullen je opgetogen voelen als je de volledige beheersing erover hebt.

De donkere kliek legt zich geleidelijk neer bij haar nederlaag en verliest elke dag meer macht. Zij zien de wereldwijde beweging voor vrede doordat meer en meer mensen de waarde van het zich verenigen beseffen, en louter door de aantallen bereiken zij hun doel. De oude garde heeft altijd de dag gevreesd waarop mensen bewust zouden worden van hun ware zelf en de macht die ze in zich hebben. Angst is niet langer het machtige wapen dat het was en het Licht draagt mensen door perioden van onzekerheid heen en geeft hen de kracht het te overwinnen. Gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren en essentieel zijn voor jullie vooruitgang, gaan naar een fase van gereedheid zodat de volgende stap kan worden gezet. Het betekent dat het jaar 2012 niet veel tijd nodig heeft om op gang te komen en dat het bijna een processie van veranderingen wordt, de een na de ander.

Jullie zijn het die instrumenteel zijn voor het invoeren van de veranderingen in jullie leven en zoals wij het zien, zullen jullie geenszins worden teleurgesteld. Jullie hebben lang gewacht op de aanvang van de reis terug naar de hogere dimensies en merkten nauwelijks dat deze al was begonnen. Het komende jaar zullen de veranderingen echter heel drastisch versnellen en in het bijzonder wat betreft jullie bewustzijnsniveaus. Het zal leiden tot een acceptatie van elkaar waarbij verschillen in ras en cultuur worden overbrugd en dat zal ook helpen om jullie met elkaar te verzoenen. Mensen zijn in essentie goedaardige Wezens en zijn van nature vreedzaam van karakter.

Wij van de Galactische Federatie zijn nu heel actief omdat we meer rechtstreeks betrokken raken bij zaken die op Aarde gebeuren. Het zorgt ervoor dat onze bondgenoten op een zodanig noodzakelijk tempo vooruit komen dat de eerste grote veranderingen tot stand kunnen komen. Wij onderhouden op een andere manier onze reinigende activiteiten van de atmosfeer en blijven een strikte controle uitoefenen op alle activiteiten die bedoeld zijn om een nieuwe oorlog te beginnen. Door nucleaire oorlogen uit te bannen, zijn we aan een periode van vreedzaam bestaan begonnen dat uiteindelijk zal leiden tot de verwijdering en vernietiging van alle oorlogswapens. Er is voor dergelijke dingen geen plaats in de hogere dimensies, noch voor gedachten met enige vorm van agressie.

De roep om vrede is in de hoofden van veel mensen het allerbelangrijkste en die krachtige energie is behulpzaam om het te bewerkstelligen. Als we naar jullie Aarde kijken, wordt duidelijk dat de Licht Rasters momenteel buitengewoon sterk zijn en dat de Aarde naar de hogere trillingen omhoog wordt getild omdat het gelijke het gelijksoortige aantrekt. Het proces van Ascentie marcheert door en de duistere kliek kan het niet meer tegenhouden. Hun tijd is op en er rest weinig anders dan ze op te rollen en ze daar te houden waar hun macht en invloed zich niet meer met jullie kan bemoeien. Hun droom om de wereld te domineren is nu vervangen door een droom van wereldwijde vrede als gevolg van het visioen dat door jullie is geprojecteerd.

Er komen periodes van moeilijkheden en ongemakken voor jullie als het web van controle dat door de duistere kliek is geïnstalleerd, wordt ontmanteld. Het zal met name van toepassing zijn op de financiële en monetaire veranderingen maar wees ervan overtuigd dat wij onze bondgenoten volledig op de hoogte hebben gebracht en dat zij gereed zijn om onmiddellijk te kunnen handelen. De regeringswijzigingen zullen niet veel problemen veroorzaken omdat er continuïteit en controle zal zijn terwijl ze plaatsvinden. Disclosure, de publieke bekendmaking van buitenaards bestaan, als aankondiging zal natuurlijk tot een grote discussie leiden en tot veel onthullingen over wat ten minste de afgelopen eeuw voor jullie verborgen werd gehouden. Dat zal op zijn beurt tot verreikende veranderingen leiden door het introduceren van gunstige en nieuwe technologieën die jullie eigenlijk al hadden moeten gebruiken. Wanneer we eenmaal openlijk met jullie kunnen samenwerken, laten we jullie profiteren van ons geavanceerd monitoren van jullie Aarde wat betreft de fysieke veranderingen.

Houd in gedachten dat de belangrijkste veranderingen pas na Ascentie zullen plaatsvinden, wanneer degenen met een hoger bewustzijn hun plaats als de nieuwe Galactische Wezens in gaan nemen. Jullie worden uiteindelijk zoals wij zijn, gaan van dezelfde mogelijkheden genieten en gaan volmaakt geluk ervaren. Door welke ervaringen jullie ook nog heen moeten voor jullie ascenderen, blijf op de toekomst gericht en het zal minder moeilijk lijken. Degenen onder jullie die goed geïnformeerd zijn, zullen de voorhoede van de Lichtwerkers zijn die anderen gaan helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Wanneer de media in staat is vrijuit te spreken zonder censuur en andere controles, kunnen jullie ervan op aan dat het jullie voornaamste bron van informatie wordt.

Alles staat dus klaar voor werkelijk snel gaande ervaringen en veranderingen, die jullie naar een punt gaan brengen wat jullie al bereikt hadden moeten hebben. Zo zullen jullie de nieuwe niveaus in fases bereiken en zullen jullie goed zijn voorbereid op de volgende grote stap vooruit, wat Ascentie is. Het wordt een soort wervelende rit wanneer het eenmaal van start gaat maar spannend als je ernaar kijkt vanuit een geïnformeerd standpunt. Veel zielen die nog maar net wakker worden zullen uiterst verward zijn en begrijpelijkerwijs ook angstig. Dat is te verwachten als je plotseling uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald en in het onbekende terecht komt. Toch zullen mensen snel begrijpen dat wij van de Galactische Federatie de taak hebben gekregen om jullie veilig door de veranderingen heen te leiden. Natuurlijk hebben sommige zielen ervoor gekozen de Aarde voor Ascentie te verlaten maar hen wordt niet de mogelijkheid ontzegd te ascenderen en zij kunnen dit rechtstreeks doen vanuit de Astrale Sferen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon we niet met jullie lineaire tijd werken, begrijpen we toch de manier hoe jullie je op deze methode van berekening verlaten. We voelen een zucht van verlichting bij jullie nu jullie op het punt staan het jaar 2012 in te gaan, met alle verwachtingen over het waarmaken van alle aan jullie gedane beloftes. Als er ooit een zekerheid bestond dat gebeurtenissen zouden lopen zoals wordt verwacht, dan hebben jullie gelijk voor zover het 2012 betreft. We zijn blij voor jullie allemaal omdat we willen dat jullie geestelijk omhoog worden getild en vol hoop en vreugde vooruit gaan. Moge jullie dromen uitkomen en jullie pad vol Liefde en Licht zijn.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS