Followers

Google+ Followers

vrijdag 2 december 2011

2 December 2011


SaLuSa, 2 December 2011


Zonder twijfel bereiken kwesties op Aarde momenteel een kritiek punt en het zou uiteindelijk naar veel van de veranderingen moeten leiden waar we jullie al vrij lange tijd over vertellen. Over het algemeen is jullie vertrouwen sterk gebleven en jullie gaan nu zien dat er wat positieve acties worden ondernomen. Er bestaat tenslotte een goddelijke datum die nog steeds als laatste tijdstip geldt waar voorbij wij uitstel niet langer tolereren. Indien nodig nemen we direct maatregelen maar hoe dan ook beginnen we binnenkort aan ons plan voor jullie definitieve bevrijding van het duister. De Europese crisis geeft opnieuw een aantal landen te zien die in gebreke blijven bij het betalen van hun schulden en dat heeft andere landen binnen Europees Verband in gevaar gebracht. Het brengt andere landen buiten Europa ook in gevaar, dus jullie hebben nog niets gezien in vergelijking met wat het waarschijnlijk gaat worden. Als jullie dit als opwindende tijden blijven bekijken, worden jullie niet in de paniek meegetrokken die er waarschijnlijk ontstaat.

Het is duidelijk dat wat er nu ook gebeurt, geen enkele specifieke ongunstige situatie zo lang zal duren want de tijd vliegt voorbij en jullie zitten bijna in het magische jaar van 2012. Zie gebeurtenissen als een middel tot een afsluiting, en het wordt er één die volledig bevredigend is en de welkome veranderingen brengt die jullie levens voor altijd gaan veranderen. Het is een beproevende reis geweest en dat was het doel ervan zodat jullie je vanuit omstandigheden konden ontwikkelen die jullie waarschijnlijk naar beneden zouden trekken. Zoals wij het zien, hebben jullie het buitengewoon goed gedaan en het in het bijzonder sinds het Millennium. Dit werd verwacht omdat er in de loop van de tijd meer Licht naar de Aarde werd gezonden. Het werd door degenen van het Licht verankerd, die in veel gevallen speciaal voor dat doel naar de Aarde zijn gekomen. Het zijn niet alleen de duisteren die hun doelen goed van te voren plannen want wij van het Licht doen dit al duizenden jaren. Ons voordeel is afkomstig van de ruggensteun en hulp van grote bronnen van Licht Wezens, die zelfs bereid waren een aspect van zichzelf naar de Aarde te sturen. Nog belangrijker voor het resultaat is misschien dat deze cyclus altijd met een gegarandeerde overwinning voor het Licht is gepland.

De Galactische Federatie is gereed om op heel korte termijn te handelen en blijft in de tussentijd nauwgezet alle activiteiten op Aarde volgen. We aarzelen niet onze superioriteit wat betreft technologieën te tonen en maken aan de duistere kliek duidelijk dat verzet tegen ons zinloos is. Toch weigeren ze koppig op te geven, wetende dat wij bij elke schermutseling met hen de regels moeten gehoorzamen. Wij respecteren al het leven terwijl zij dat nergens doen, zelfs niet als het om medemensen gaat. Leven heeft voor hen geen waarde en ze gebruiken het om iemand te overwinnen die hen in de weg staat. Wij zullen aan de andere kant onze “vijanden” eerder in veiligheid brengen dan hen doden of verwonden. Jullie mogen er daarom zeker van zijn dat wij voorafgaand aan de vernietiging van ondergrondse militaire bases al het personeel eerst hebben afgevoerd. Iemand die anders vertelt rapporteert gebeurtenissen niet naar waarheid en is er op uit een vals beeld van ons te schetsen.

Sommigen van jullie zullen zich afvragen waarom wij in het licht van wat we over onszelf hebben verteld, in allerlei andere omstandigheden zoals rampen geen levens redden. Dat is een te verwachten reactie en het eerder gegeven antwoord is dat het met het levensplan van een ziel verband houdt. De zielen die onder dergelijke omstandigheden vertrekken, wilden vertrekken en hebben een situatie uitgezocht die aan hun behoefte voldoet. Begrijp dat er niet zoiets bestaat als een toevallige dood, en wat jullie een natuurlijk dood noemen is ook gepland. Als je erover nadenkt, heeft het weinig zin een leven te plannen om jullie spirituele inzichten te vergroten als je vervolgens door toeval kan worden verhinderd het ten volle te doorleven. Maar het klopt wel dat jullie vanuit jullie vrije wil je levensverwachting kunnen verkorten. Dat kan echter alleen na zorgvuldig de implicaties daarvan te hebben overwogen.

Er zullen anderen onder jullie zijn die het op zich nemen hun leven door zelfmoord te willen verkorten, en zelfs die zielen wordt op het laatst een kans gegeven om van gedachten te veranderen. Hun Gidsen, die zich bewust zijn van hun oorspronkelijke levensplan, komen bij hen en tonen hen het resultaat en hoe het hun familie en vrienden zal beïnvloeden. We kunnen jullie verzekeren dat veel zielen om die reden dankbaar zijn dat ze de kans hebben gehad van gedachten te veranderen. Algemeen gesproken nemen jullie in geen enkel leven meer op je dan je kan hanteren. In deze eindtijd zijn er echter veel zielen die heel graag hun karma opruimen en om die reden hun leven hebben volgestouwd met belevenissen.

Wanneer jullie je verheffen naar hogere niveaus hebben jullie een eenvoudige overgang van het ene leven naar het volgende zonder dood te hoeven gaan. Jullie doet dit vanuit een eigen keuze als jullie besluiten dat het je tijd is om verder te gaan. Jullie kunnen letterlijk uit je oude lichaam stappen en in het nieuwe, als je dit wenst. Naast de veranderingen in jullie lichaamscellen die jullie jong en gezond houden, zullen jullie geen van de ziektes of beperkende kenmerken hebben die op Aarde worden ervaren. Waar jullie ook toe worden opgeroepen om Ascentie te bereiken, het is duidelijk zeer de moeite waard want het kan heel lang duren voor het zich weer voordoet. Het is aan jullie en het is zeker niet onmogelijk om vanuit een ander leven te ascenderen maar dan moet je het met eigen inspanningen bereiken. Dat is de reden waarom jullie Ascentie nu als heel uniek wordt beschouwd omdat het aan iedere ziel wordt aangeboden en er eindeloze hulp wordt gegeven aan degenen die besluiten het te doen.

Als jullie iemand zijn die net ontwaakt voor wie hij of zij werkelijk is en het doel in het leven net begint te begrijpen, wees er dan van overtuigd dat jullie al door liefdevolle zielen zijn omringd die staan te popelen om je te helpen. Er is nog steeds tijd en wanneer jullie eenmaal je blik op ascenderen richten, zijn jullie al halfweg en zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus toenemen. Om op de Aarde maar niet van de Aarde te zijn is een heel bruikbaar advies omdat jullie je daardoor op de toekomst kunnen concentreren en het oude systeem aan je voorbij kunnen laten gaan. Het zijn degenen die hun greep op aardse zaken niet los kunnen laten die worstelen om zich te bevrijden en zoals we vaak uitleggen is het vaak angst die daaraan ten grondslag ligt. Kom uit de angst om de veranderingen te verwelkomen en zie de noodzaak ervan in als het Menselijk Ras zich vanuit de oude cyclus naar de nieuwe moet ontwikkelen. Er kunnen misschien langzame veranderingen plaatsvinden wat betreft een aantal van de grootschalige cycli maar alles is in beweging, ook als dit niet waarneembaar lijkt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank iedereen van jullie die ons zijn liefde stuurt en uitnodiging om ons bij jullie te voegen. Zonder dat zouden we niet kunnen komen en we weten nu dat de tijd rijp is voor ons open contact met jullie. We houden van jullie allemaal.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
   


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS