Followers

Google+ Followers

vrijdag 9 december 2011

9:12:2011


SaLuSa, December 9, 2011


Er is over de hele wereld een soort voorgevoel want het wordt door uiterlijke verschijnselen duidelijk dat het allemaal niet goed gaat. De Mens heeft deze beschaving zo ver mogelijk gebracht en staat nu voor een glibberige afgrond naar vergetelheid. Toch was dit allemaal voorzien en jullie zijn niet zomaar achtergelaten om zogezegd “in je eigen sop gaar te koken”. Karma vereist dat jullie de gevolgen ervaren van de zaadjes die jullie duizenden jaren lang hebben gezaaid. De Schepper wenst jullie echter niet onnodig te zien lijden en heeft jullie een uitweg gegeven door middel van Ascentie. Degenen onder jullie die al van het Licht zijn hebben weinig of geen leiding nodig om daar doorheen te komen, en verplaatsen hun bewustzijn naar hogere niveaus die hen uit de dualiteit zullen tillen. Jullie bewustzijn is zodanig dat jullie al op het pad zitten wat jullie helemaal mee omhoog voert, door de eindtijden heen, naar de volgende stadia van evolutie. 

Jullie vragen je misschien af hoe het zit met degenen die nog steeds sluimeren of de waarheid ontkennen, en die dezelfde kansen hebben als ieder ander. Wij zouden zeggen dat zeer binnenkort gebeurtenissen ervoor zorgen dat de media aandacht besteedt aan wat er op Aarde gaande is. Er zal langzaam een besef komen dat de veranderingen wijdverbreid zullen worden en niet alleen dat, maar dat zij de middelen zijn waarmee jullie beschaving een gigantische stap vooruit gaat zetten. Zij zullen ontdekken dat de oplossingen zich om jullie heen manifesteren en dat er geïnformeerde mensen naar voren stappen om jullie verder te leiden. Alle zielen krijgen dus Dierbaren, op gelijke wijze die kans om hun leven te veranderen en als ze willen naar hogere doelen te streven. Er zal nooit druk op hen worden uitgeoefend, maar ze krijgen alle hulp als ze de waarheid beginnen te zoeken.

Wij zullen natuurlijk ook behulpzaam zijn door ervoor te zorgen dat de noodzakelijke feiten worden verteld zodat er bij jullie geen misverstanden bestaan als jullie de echte bedoeling van het leven zoeken. Voor het begin zal het duidelijk helpen als er een erkenning is van de Bron van Al Dat Is. Het doet er weinig toe hoe je het noemt, maar het zal helpen je een basis te geven van waaruit je kan werken om alles om je heen te verklaren. Het zien van het verband tussen al het leven, zou onze komst ook gemakkelijker te accepteren moeten maken voor de mensen. Wij zijn geen vreemden voor jullie, of onbekenden maar lijken in veel opzichten heel erg op jullie. Wij hebben dezelfde aspiraties om liefde en vrede te creëren en hebben liefde voor schoonheid en alles wat in harmonie en balans is. Jullie zullen in ons jezelf zien, en zullen begrijpen wat Ascentie voor je kan betekenen. Het is altijd de bedoeling geweest weer Een te worden en wij zijn hier om ervoor te zorgen dat het een succes wordt.

Laat jezelf niet in een angsttoestand terecht komen als dingen een beetje eng worden, en blijf bij je focus zoals jij weet dat de veranderingen moeten zijn om je te verheffen. Wij zijn als Ridders in het Wit die in beeld komen wanneer ze nodig zijn om jullie onder onze vleugels te nemen. Wij weten precies wat er nodig is, en zijn gereed wanneer we ons eenmaal openlijk kunnen vertonen. Onze tijd nadert heel snel en we wachten op het teken dat ons toestaat ten bate van alle zielen in jullie leven te komen. Wij zijn hier niet om oorlog te voeren, tenzij jullie het duister en het Licht als tegenspelers zien om het einde der tijden te controleren. Onze wegen zijn heel duidelijk maar we zouden nooit onze toevlucht tot geweld nemen, maar onszelf verdedigen op een manier die niet tot verlies van levens zou leiden. Wij hebben het vaak gedemonstreerd wanneer we met vijandelijkheden van jullie militaire apparaat werden geconfronteerd.

Er is zoveel waar we jullie aandacht op willen vestigen, wat zal aantonen dat jullie al duizenden jaren door ons worden bezocht. Sommige beschrijvingen zouden in alle eerlijkheid niet begrepen kunnen worden zonder kennis van het Ruimte Tijdperk. Vandaag hebben jullie echter het voordeel in het Ruimte Tijdperk te leven. Maar zelfs dan zijn er problemen op te lossen, en één daarvan houdt jullie tegen met betrekking tot ruimte reizen. Begrijp dat wij niet worden beperkt door op zo’n manier te reizen dat onze nabijheid tot jullie alleen in Lichtjaren kan worden afgemeten. Geavanceerde beschavingen zoals die van ons gebruiken inter-dimensionaal reizen, waar wormgaten bij zijn betrokken, zoals jullie ze noemen. Wij kunnen letterlijk afstanden overslaan door een kortere weg te nemen, en kunnen indien nodig sneller reizen dan het licht. Er bestaan gedragsregels die moeten worden nageleefd en Politie van het Universum, zoals jullie dat zouden noemen, zoals het Ashtar Commando dat de orde handhaaft. Deze technologieën zullen jullie echter ook kunnen gaan gebruiken als jullie bewezen hebben de verantwoordelijkheid aan te kunnen.

Het leven dat jullie op het punt staan te krijgen is ver verwijderd van waar jullie nu aan gewend zijn. Het zal een doel hebben en jullie diepste verlangens kunnen vervullen, en jullie mogelijkheden geven om de miljarden verschillende planeten door het hele Universum heen te kunnen onderzoeken. Leven is overal in overvloed aanwezig, en jullie zullen je ook tussen dimensies verplaatsen. Woorden kunnen geen recht doen aan wat voor jullie ligt, maar wees ervan overtuigd dat jullie nooit teleurgesteld zullen zijn, en het bevindt zich op slechts een steenworp afstand.

Terugkomend op de Aarde kunnen we zeggen dat de reiniging plaats begint te vinden en in intensiteit toe zal nemen. Weerpatronen zijn tegelijkertijd ook aan het veranderen omdat condities gematigder aan het worden zijn. De extremen die voor de Aarde normaal zijn, zullen niet op de hogere niveaus waar jullie naar toe gaan, worden ervaren en dat is op het leven in zijn algemeenheid van toepassing. Het leven zal aangenaam zijn en op een harmonieuze manier in beweging zijn waardoor er een einde komt aan stressvolle ervaringen. Het leven zal leuk zijn, en vrienden zullen slechts een gedachte van je verwijderd zijn en er op reageren. Zoals jullie je kunnen voorstellen, komt alles naar jullie toe waardoor het leven een volledige vreugde wordt, dus vergeet de moeilijkheden en het verdriet dat jullie op Aarde hebben doorstaan. Binnenkort is het slechts een vage herinnering om door iets spannends en aangenaams te worden vervangen.

De trillingen op Aarde gaan toch opnieuw toenemen met de komst van de festiviteiten waar velen zich op voorbereiden. Het is een energie die aanhoudt en blijft groeien als de rasters rond de Aarde krachtiger worden. De instromende energieën die nog steeds vanuit vele bronnen naar jullie toe worden gezonden, worden niet onderbroken. Het plan voor jullie bevrijding uit de dualiteit kan niet mislukken en onze aanwezigheid zou alle laatste twijfels die jullie misschien hebben, weg moeten halen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen dat we tot jullie door zouden kunnen laten dringen hoe gelukkig jullie zijn om in zo’n geweldige tijd op Aarde te zijn. Niet iedere ziel kon aanwezig zijn, maar degenen die dat wel zijn ontvangen onze eeuwigdurende liefde.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS