Followers

Google+ Followers

woensdag 7 december 2011

December 5, 2011


SaLuSa, December 5, 2011Onze bondgenoten blijven vooruitgang boeken bij hun inspanningen om een einde te maken aan de activiteiten van de duisteren. Weerstand wordt terzijde geschoven want wij zijn degenen in opkomst en een aantal belangrijke coups zouden heel goed de doos van Pandora kunnen openen en onthullen wie er achter het plan heeft gezeten voor het volledig beheersen van de wereld. De verantwoordelijken worden door ons zeker steeds verder ingesloten en voor één keer zullen zij zich niet vrij kunnen kopen. Er is zoveel onthuld over praktijken die jullie rechten hebben afgenomen en omkoping speelde bij het bereiken daarvan een grote rol. Eerlijke politiek is lang geleden verdwenen maar dat betekent niet dat er helemaal geen eerlijke politici zijn. Jammer genoeg werden hun stemmen vaak gesmoord en regelmatig genegeerd, maar hun dag breekt zeer binnenkort aan en jullie kunnen ervan op aan dat wij iedereen bij naam kennen.

Elke dag biedt nu de mogelijkheid voor spannend nieuws en Disclosure krijgt meer kracht door jullie aandacht er op te richten. Het betekent dat het weldra los gaat barsten want het kan niet veel langer worden tegengehouden. Het zal voor eens en altijd ons bestaan bewijzen en afrekenen met alle suggesties dat wij verborgen bedoelingen zouden hebben met betrekking tot jullie en jullie Aarde. We hopen dat we wanneer onze echt motieven zijn bevestigd, degenen tevreden kunnen stellen die twijfels hadden of we wel in vrede komen. Jullie hebben ons nodig, en het is in ieder geval verordend dat wij ons verenigen in de Broederschap van Licht. Jullie toekomst neemt jullie mee naar gebieden van de Kosmos waar jullie echte verblijfplaatsen zich bevinden en waar jullie weer opnieuw je echte status gaan bereiken. Zoals jullie dus kunnen zien, is er een heleboel te doen en Ascentie zal de eerste grote stap zijn die jullie omhoog tilt. Het zal een grote stap vooruit zijn in jullie bewustzijnsniveaus.

Iedereen krijgt op een bepaald moment dezelfde mogelijkheid aangeboden om zich te verheffen, maar het gaat met voorwaarden gepaard omdat jullie je best moeten doen je trilling te verhogen. Jullie kunnen niet zomaar rechtstreeks naar Ascentie, tenzij jullie aansluiten bij de nieuwe niveaus. We hebben jullie al verteld dat alles wat jullie in eerste instantie nodig hebben een stevige intentie is om te ascenderen, maar jullie moeten ook je leven veranderen in een leven dat de nieuwe trilling weerspiegelt. Het betekent geleidelijk alle banden achter je laten die je niet langer dienen. Sommige zijn misschien gewoonten zoals het gebruiken van drugs, of het toegeven aan praktijken met een lage trilling. Als jullie ervoor kiezen de kans om te ascenderen voorbij te laten gaan, is dat jullie keuze en jullie zullen dan naar een pad worden geleid dat je toestaat je huidige weg te vervolgen.

Sommige volgelingen van een religie verwachten dat de toorn van God op Aarde neerdaalt, maar wij wensen duidelijk te maken dat jullie echte God Geheel Liefde Is. Dat scenario heeft een Bijbelse origine en is afkomstig van valse leringen, of oude voorspellingen die niet langer relevant zijn. Natuurlijk komen er fysieke veranderingen want dat is de aard van Moeder Natuur die verantwoordelijk is om ze uit te voeren. Ze zijn echter niet bedoeld om de Aarde te vernietigen maar maken deel uit van de noodzakelijke reiniging om haar op Ascentie voor te bereiden. Hoe meer Licht er naar de Aarde wordt gebracht, hoe gemakkelijker het eigenlijk zal zijn en verder worden mensen gewaarschuwd als ze gevaar lopen. Sommige zullen er aandacht aan besteden, maar anderen zullen op basis van hun intuïtieve gevoelens ergens blijven.

Dierbaren, jullie hebben ver gereisd om op dit cruciale punt in jullie leven aan te komen, dus neem alsjeblieft waar wat er om je heen gebeurt. Bepaalde informatie zal doelbewust circuleren om angst op te roepen en jullie zouden inmiddels moeten weten dat dit juist de energie is waar de duisteren zich mee voeden. Zonder een vinger uit te steken kunnen jullie al helpen dit te temperen door hen de energie te onthouden waar ze van leven. Zorg dat je Licht altijd helder blijft schijnen en laat je aandacht nooit van je doel af gaan. Het jaar 2012 zal een versnelling te zien geven van het niveau van Licht dat naar de Aarde wordt gezonden, hetgeen betekent dat jullie snel de oude trilling achter je laten. Wanneer jullie ze van je afschudden zal je merken dat een veel lichter gevoel het overneemt en dat er een prachtige vrede over je heen komt. Als je dat gevoel al hebt, zeggen we dat je het goed gedaan hebt en dat je alles doet wat mogelijk is om je op Ascentie voor te bereiden.

Wij van de Galactische Federatie komen steeds dichter bij jullie en we hebben op Aarde direct contact met talrijke Wezens van Licht die een belangrijke rol gaan spelen bij Disclosure. Indien nodig kunnen we alles te weten komen over wat er over een bepaald individu te leren is, dus jullie mogen er zeker van zijn dat als iemand namens ons spreekt dit zuiver is. Wanneer iemand anders met desinformatie probeert binnen te dringen, voelen jullie het verschil vanwege de energie die in hun woorden zit. Wees kritisch en onthoud dat de duisteren gemakkelijk te herkennen zijn en er op uit zijn met angst beladen boodschappen te creëren. Begrijp dat de duisteren tot het afsluiten van de cyclus nog steeds een vrije keuze hebben om te doen wat ze willen. Onze hoop is dat ze spoedig zien dat het Licht de verantwoording voor de Aarde op zich neemt en ze hebben niets te winnen door te proberen meer verwarring of chaos te scheppen.

Voor velen nadert de tijd van hartelijkheid en mensen kijken naar het Nieuwe Jaar om hun aspiraties en wat ze in hun leven willen brengen, te bespreken. Lichtwerkers die hun vertrouwen uitdrukken dat de toekomst vrede op Aarde gaat brengen, zullen immens helpen de angsten te bedaren die anders kunnen ontstaan gezien de jullie omringende instabiliteit. Hier en daar een bemoedigend woord kan helpen de somberheid en het pessimisme wat veel mensen op dit moment voelen, omhoog te tillen. Jullie Licht is een straling die ver reikt, en jullie brengen waar je ook bent een gevoel van kalmte. Wanneer een aantal van jullie bij elkaar komt met het doel jullie Licht uit te zenden, wordt de kracht ervan vertienvoudigd en verlenen jullie een grote dienst aan de Mensheid. Geloof ons, jullie zijn heel veel krachtiger dan jullie zelf voor mogelijk houden.

We weten dat de omstandigheden voor veel mensen moeilijk zijn, maar laat je er alsjeblieft niet door naar beneden halen want het duurt niet lang voor alles gaat veranderen. Feitelijk zullen jullie veel beter af zijn dan in elke eerdere periode in jullie levens. Jullie zal vrede op Aarde worden gegeven en jullie zorgen en problemen zullen worden verlicht tot ze niet meer bestaan. In een kwestie van maanden gaan jullie verbazingwekkende veranderingen zien plaatsvinden en wij zijn jullie garantie dat alles wat we beloofd hebben wordt waargemaakt. Wanneer we over “wij” praten omvat dat alle Wezens die met ons werken vanuit de hoogste regionen van Licht. De eindtijden zijn goddelijk gepland en er bestaan geen fouten als de Schepper erbij betrokken is.

Ik ben SaLuSa van Sirius, ik wens jullie het goede en dat al jullie dromen en de liefde die jullie zoeken, wordt waargemaakt.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  


 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS