Followers

Google+ Followers

woensdag 21 december 2011

19:12:2011


SaLuSa, December 19, 2011


Laat de verslagen van incidenten die door de activiteiten van de donkere kliek worden veroorzaakt jullie alsjeblieft niet afleiden van je focus op het jaar 2012. Zoals jullie zien halen ze uitdagend uit in een laatste wanhopige poging maar het zal hen helemaal niets opleveren. Nu jullie begrijpen hoe ze opereren kunnen jullie de negatieve gevolgen die meestal angst veroorzaken, voorkomen. Jullie zijn nu wijs genoeg om hun werkwijze te doorzien, zijn veel kritischer geworden en ontzeggen hen het resultaat wat ze willen creëren. Wij van de Galactische Federatie leveren ons aandeel in het beschermen van degenen die worden bedreigd en in sommige gevallen zijn we persoonlijk aan hen verschenen om die verzekering te geven. Wees ervan overtuigd dat wij alle Lichtwerkers kennen en dat zij samen met hun Gidsen langs een pad worden geleid dat zo min mogelijk confrontaties geeft. Het kan niet altijd worden vermeden maar er zijn situaties waarin de duistere kliek degene is die in het nadeel is, in plaats van jullie. De publiciteit die zij krijgen wordt verwelkomd omdat het de aard van hun handelswijze bloot legt en anderen helpt hen te herkennen.

Het is nog niet zo lang geleden dat jullie ertoe neigden alles te accepteren wat de autoriteiten jullie vertelden en zij gebruikten dit vertrouwen om jullie om de tuin te leiden terwijl ze hun geheime operaties tegen jullie uitvoerden. Jullie leren nu bijna dagelijks over de waarheid achter veel gebeurtenissen die het werk waren van de donkere kliek maar die achter wettige activiteiten verborgen werden gehouden. De waarheid gaat een heel stuk verder dan jullie eigenlijk weten maar de komende maanden wordt dit openbaar gemaakt om de geschiedkundige verhalen recht te zetten. Het zal op zodanige wijze worden gepresenteerd dat ongeacht de hoeveelheid ontkenningen de feiten niet zullen veranderen waarmee de verslaggeving aan jullie wordt ondersteund. We hebben dat ook nodig om de geplande acties te onderbouwen, wanneer veel mensen in gezagsposities worden verwijderd omdat ze aan criminele activiteiten tegen jullie hebben deelgenomen. Onze zorg op dit punt is ze volledig wettig weg te krijgen en geen tijd te verspillen voordat ze door degenen van het Licht worden vervangen.

We hebben in de loop van de jaren meer dan voldoende bewijs verzameld om aan te tonen welke individuen hun beloften om voor het volk te werken hebben gebroken, en die in plaats en ten nadele daarvan voor beloften zijn gezwicht om snel rijk te worden. We kunnen daarom voor een groot deel afzien van de arbeidsintensieve en langdradige rechtszaken waar niet meer voldoende tijd voor is. Toch zijn sommige misdaden tegen jullie zo ernstig dat een aantal individuen terecht zullen staan om de volledige reikwijdte ervan te onthullen. Zoals jullie kunnen bedenken behoren dergelijke Wezens tot de Illuminatie en zij beheerden de plannen om wereldwijde slavernij van het Menselijk Ras in te voeren. Met de zo nabije manifestatie van Ascentie is het duidelijk dat zij tenslotte moeten worden verwijderd, en dat zij hun tijd op een passend niveau kunnen doorbrengen om terug te blikken op de invloed die zij op miljoenen Wezens hebben gehad. Wat hen betreft is niet alles verloren maar hun pad terug naar het Licht zal lang en moeizaam zijn.

Lichtwerkers over de hele wereld zien de vruchten van hun werk om Licht naar de Aarde te brengen. Mensen zijn in een veel sneller tempo aan het ontwaken en voelen zeker de nieuwe trillingen waar de Aarde mee wordt overspoeld. Het heeft het effect van het opruimen van de spinnenwebben waar hun zicht door werd belemmerd. De waarheid begint nu overal weerklank te krijgen en er worden vragen gesteld die jullie, de Lichtwerkers, kunnen beantwoorden. Vroeg of laat zal de hele kwestie omtrent het jaar 2012 en wat het brengt, worden bediscussieerd want er zijn geruchten in overvloed op basis van de verschillende interpretaties van de Maya Kalender. De belangrijkste vraag betreft de eindtijd, die behoorlijk wat mensen letterlijk opvatten als het einde van de wereld. Goed geïnformeerde mensen die de zaak volledig hebben onderzocht hebben correct geconcludeerd dat “het einde” slechts het afsluiten van de cyclus van de dualiteit betreft. En ook degenen die onze berichten lezen weten dat dit tevens het officiële begin inluidt van het Nieuwe Tijdperk, waar terecht naar wordt verwezen als het Gouden Tijdperk. Iedere ziel is uitgenodigd eraan deel te nemen maar gezien een keuze vanuit vrije wil zal niemand anders dan een ander worden behandeld. Iedereen heeft de mogelijkheid te ascenderen maar de intentie moet aanwezig zijn en mensen moeten hun best doen in hun dagelijkse leven Licht te brengen. Jullie zouden van binnen moeten kunnen “voelen” of jullie iemand zijn die om die reden aan dit leven is begonnen en jullie zullen weten dat het een illusie is van waaruit jullie verder willen gaan.

Het komende jaar wordt een jaar van verhoogde activiteit en het zal voor een ziel vrijwel onmogelijk zijn om het te doorlopen zonder zich bewust te zijn van wat er gebeurde. We zullen zeer zeker bij veel van wat er gebeurt op de voorgrond treden en verwachten ons op korte termijn aan jullie te kunnen gaan voorstellen waarmee onze nauwere relatie gaat beginnen. Jullie zijn klaar om ons te ontvangen en met alles van het oude paradigma wat om jullie heen in elkaar aan het storten is, weten we dat we heel welkom zullen zijn. Dan kunnen we helpen om de puinhoop op te ruimen en jullie stevig op het pad naar Ascentie plaatsen. Gelukkige tijden staan net om de hoek te wachten en jullie geduld dat stevig op de proef is gesteld zal buitengewoon worden beloond. Nog eventjes Dierbaren, en de aan jullie gedane beloftes zullen zich in jullie werkelijkheid manifesteren en jullie zullen het succes proeven waar jullie duizenden jaren aan hebben gewerkt.

Niets gebeurt bij toeval en jullie bevrijding van de duistere kliek was al voor aanvang van de cyclus van Dualiteit gepland. Houd in gedachten dat tijd zoals jullie dat begrijpen slechts op Aarde bestaat en dat jullie levens in de lagere trillingen in lineaire tijd verlopen. Maar in feite bevindt alles zich in het Nu en daarom kunnen jullie naar elke periode uit het verleden teruggaan en deze opnieuw beleven. Dus wanneer jullie terugblikken op je leven is dat niet alleen realistisch maar volledig echt en strekt zich uit tot geluid, reuk en voelbare emoties. Er kunnen geen misverstanden ontstaan als jullie je ervaringen terug zien en jullie begrijpen dan ook waarom ze plaatsvonden. In veel gevallen is dat het gevolg van het ontstaan van karma uit een eerder leven en jullie zullen weten of je de beoogde lessen hebt geleerd.

Als het leven in de dualiteit allemaal nogal hard en ondankbaar overkomt, onthoud dan dat jullie dat type van ervaring wilden om de groei van je ziel te stimuleren. Jullie hebben de dimensies van harmonie en vreedzaam samen-leven verlaten om je bewustzijn te verruimen en die periode is nu bijna voorbij. Alles wacht op jullie terugkeer maar eerst nog de laatste fase waarbij jullie aardse ervaringen worden afgerond en wel op een vrolijke manier. Wij zullen jullie bij het opruimen assisteren en jullie allemaal voorbereiden op een schitterende en verheffende voltooiing.

Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie zouden moeten weten dat wij onbegrensde liefde voor jullie allemaal hebben.Dank je SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte
  
 


http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
Originals and translations of Galactic Messages available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on
First Contact Radio. The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS