Followers

Google+ Followers

vrijdag 11 februari 2011

SaLuSa, 11 februari 2011


Anders dan jullie worden wij fysiek of geestelijk niet moe, en ook raken we niet gefrustreerd door het oponthoud.
We hebben het voordeel alles veel duidelijker te kunnen zien, inclusief een blik in de toekomst. Daarom herinneren wij jullie er regelmatig aan dat jullie je weinig of geen zorgen hoeven te maken, omdat de strijd al is gewonnen.
Wat er ook gebeurt, laat je er niet door hinderen en laat het geen angst veroorzaken in je leven.

Wanneer dingen zich dit jaar gaan ontvouwen, zullen jullie ruimschoots bewijs zien met betrekking tot ons aandeel in de opbouw naar Ascentie.
Het is echt en is goddelijk verordend plaats te vinden, met een hoogtepunt als gevolg van de krachtige uitlijning op 21 december 2012.
Van hieruit blijven jullie je naar zelfs hogere dimensies ontwikkelen, elke nog mooier en vrediger dan de voorgaande.
SaLuSa 11 Februari 2011


Zaken raken steeds verder verhit en zonder enige twijfel komen er mogelijkheden om een nieuwe weg in te slaan. We hebben de duisteren onze vastbeslotenheid getoond om activiteiten te beginnen en dat leidt tot enkele opmerkelijke gebeurtenissen die de aanvang aangeven van krachtige ontwikkelingen, met als doel de weg vrij te maken voor onze bondgenoten en ons. Ze weten dat wij serieuze zaken van plan zijn en dat dit niet langer onderhevig zal zijn aan hun bemoeienis. Naarmate de tijd verstrijkt, worden wij sterker en de mate van tegenwerking die wij ontmoeten, neemt af. De machtsstrijd is bijna voorbij en wij gaan rustig door met onze bedoeling meer naar buiten te treden. De bewustzijnsniveaus blijven toenemen en dat helpt ons ook doordat steeds meer mensen wakker worden voor de waarheid. De Illuminatie kunnen jullie niet langer voor het lapje houden doordat jullie veel wijzer zijn geworden en begrijpen hoe ze werken. De maskering van de afgelopen eeuw is dat er zo veel jonge mannen en vrouwen zijn gestorven of gewond geraakt in de strijd. Zij vertrokken in de overtuiging dat zij voor hun eigen land streden, terwijl de meeste oorlogen in werkelijkheid kunstmatig en valselijk waren opgezet voor de winst en ten voordele van de duisteren. Zij decimeerden bovendien als onderdeel van hun plan de bevolking van de Aarde, om het tot beter beheersbare aantallen terug te brengen.


En toch hebben jullie ondanks de ervaren trauma’s en destructie opnieuw het Licht gevonden en weten jullie dat slechts vrede en liefde jullie Aarde zal herstellen. Het bereiken van dergelijke doelen werd nog maar kort geleden voor onmogelijk gehouden, maar door het verhogen van jullie bewustzijnsniveaus hebben jullie Licht Rasters rond de Aarde geplaatst. Deze hebben het Licht op jullie Aarde verankerd en dit heeft plotseling de omvorming gestart van de negatieve energieën, waardoor jullie de mogelijkheid werd gegeven je er permanent in te vestigen. Dualiteit zou nooit makkelijk zijn om mee om te gaan, maar jullie wisten dat voor je het vrijwillig ging ervaren. Jullie waren je er ook van bewust dat jullie er veel sterker door zouden worden, bij het hanteren van de duisteren in alle toekomstige ervaringen. Jullie beginnen nog maar net je eigen krachten te herkennen om je eigen toekomst te co-creëren, en nu is de tijd om ze te gebruiken. Concentreer je op wat jij gelooft dat Ascentie voor jou betekent, en projecteer je gedachten naar de toekomst. Wanneer miljoenen mensen hetzelfde doen, helpen jullie exact te manifesteren wat jullie willen.


In jullie dagelijks leven hebben jullie altijd de mogelijkheid jezelf op de proef te stellen. Probeer alle anderen als reflecties van jezelf te zien en behandel hen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Gaandeweg zal je een opmerkelijke verandering ervaren in de houding van de mensen om je heen. Zelfs nu zijn we ervan overtuigd dat je dat bij je vrienden kan herkennen, en jullie hebben vast al wat opmerkelijke resultaten behaald. Door middel van dezelfde hoge energieën die jullie hebben, kunnen jullie ook proberen te genezen middels gedachtekracht. Zend de energie van Liefde uit, de meest krachtige energie die er bestaat, en twijfel niet aan de potentie ervan om niet alleen individuen te helpen maar ook groepen bestaande uit grote aantallen. Omgekeerd zal je door de Wet van Aantrekkingskracht zelf meer Liefdesenergie aantrekken. Jullie kunnen mensen genezen of schaden door jullie gedachten en daden, dus wees voorzichtig hoe jullie je leven leiden. Niets wat jullie doen, kan worden verborgen, want er is altijd een tijdstip voor het terugblikken op jullie leven. De Universele Wetten zorgen voor dergelijke zaken en geen daad is ooit niet opgetekend. Jullie zijn het Dierbaren, die besluiten hoe jullie met je tekortkomingen omgaan, en jullie zullen gewillig kwesties opnieuw beleven vanuit het belang ze te overwinnen.


Het meeste van waar ik naar verwijs, is slechts van toepassing op het laatste stuk van jullie leven in de dualiteit. Eenmaal geascendeerd hebben jullie de lagere trilling goed achter je gelaten en niets daarvan kan worden meegenomen. Ze kunnen gewoon niet binnen de hogere dimensies bestaan, waar jullie volstrekte vrede en geluk gaan ervaren. Dat is waar we nu naar toe werken, en ofschoon we kunnen stellen dat de overwinning al van ons is, moet er nog veel werk worden verzet. Het duurt niet lang voor sommige van jullie naar voren worden geroepen, om te assisteren in een schitterende tijd bij het veranderen van alles wat naar een hogere staat van trilling kan worden opgetild. We spreken niet alleen over de Aarde zelf, maar ook over de installaties en machines die een Nieuw Tijdperk reflecteren dat op vrije energie is gebaseerd. Jullie is doelbewust dergelijke vooruitgang ontzegd om jullie in een periode van gebrek en behoeftigheid te houden. Zo dwingt dit jullie afhankelijk te blijven van degenen die jullie leven hebben gecontroleerd.


Kijk naar de toekomst voor alles waar jullie eventueel van dromen want het zal jullie absoluut aan niets ontbreken. Het duurt niet lang voor er met vliegende vaart verbeteringen in jullie leven komen, en degenen die jullie in de weg stonden, zullen van hun machts- en gezagsposities worden verwijderd. Wanneer de juiste mensen eenmaal de leiding hebben, zullen jullie merken dat er een nieuw tijdperk van samenwerking is begonnen, en dat wij van de Galactische Federatie in staat zijn openlijk met hen te werken. De duisteren zijn slechts tijdelijk het struikelblok voor een grotere stap vooruit. We werken daar echter aan met onze bondgenoten die toegang hebben tot veel mensen die bereid zijn zich bij onze zaak aan te sluiten. Het besef dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden voor we de resterende banden met de Illuminatie kunnen afschudden, heeft degenen tot acties aangezet die dicht bij hen staan. Ze weten niet meer wie ze nog kunnen vertrouwen en dat beperkt hun vermogen om onze vooruitgang te stoppen aanzienlijk.


Anders dan jullie worden wij fysiek of geestelijk niet moe, en ook raken we niet gefrustreerd door het oponthoud. We hebben het voordeel alles veel duidelijker te kunnen zien, inclusief een blik in de toekomst. Daarom herinneren wij jullie er regelmatig aan dat jullie je weinig of geen zorgen hoeven te maken, omdat de strijd al is gewonnen. Wat er ook gebeurt, laat je er niet door hinderen en laat het geen angst veroorzaken in je leven. Wanneer dingen zich dit jaar gaan ontvouwen, zullen jullie ruimschoots bewijs zien met betrekking tot ons aandeel in de opbouw naar Ascentie. Het is echt en is goddelijk verordend plaats te vinden, met een hoogtepunt als gevolg van de krachtige uitlijning op 21 december 2012. Van hieruit blijven jullie je naar zelfs hogere dimensies ontwikkelen, elke nog mooier en vrediger dan de voorgaande.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik hoop dat jullie op een gedenkwaardig jaar, vol beloften zijn voorbereid. Zoveel wacht erop in jullie levens te komen, die daarmee voor altijd gaan veranderen. De vooruitgang die jullie in zo’n korte tijd hebben geboekt, is fenomenaal maar het restant van 2011 en 2012 zal in vergelijking daarmee ongelooflijk lijken. Houd het allemaal in gedachten wanneer jullie je wanhopig voelen, en de donkerte zal verdwijnen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS