Followers

Google+ Followers

vrijdag 25 februari 2011

SaLuSa, 25 februari 2011


Focus je op alles wat een hogere trilling heeft, en begrijp dat zelfs in het bereiken van een grotere vrijheid, zielen offers hebben gebracht om het te bereiken.

Ga naar binnen en vind je pad naar Ascentie, want het kan heel erg van anderen verschillen, en volg je intuïtie.

Wees dus geduldig nu jullie zo dicht bij het ervaren van een aantal echt grote gebeurtenissen zitten, die jullie van het gezochte bewijs gaan voorzien om jullie te garanderen dat alles goed gaat.

Wij willen niet zonder adequate voorbereiding overhaast aan dingen beginnen, en we zijn aan boord van onze schepen extreem actief geweest met het voortdurend bijwerken van onze plannen.

Onze immense liefde gaat naar jullie uit om jullie voor altijd naar voren te stuwen, en ik zegen jullie allemaal.


SaLuSa 25 Februari 2011


De huidige omstandigheden die in het Midden-Oosten plaatsvinden, vereisen dat jullie kalm blijven en niets toevoegen aan de emotionele onrust die eruit voorkomt. Jullie hebben het voordeel te weten dat de mensen hun vrijheid zullen veroveren, en daarom is de manier waarop jullie kunnen helpen, het verspreiden van het Licht naar de betreffende gebieden. Een vreedzame energie die de energie van Liefde bevat, zal overal een prachtig kalmerend effect hebben. Woede en haat voedt alleen maar juist die energieën waarmee de problemen worden aangewakkerd waar jullie getuige van zijn. Na zover te zijn gekomen, is het niet de tijd om te aarzelen of de consequenties te vrezen, want zoals jullie weten is jullie overwinning op de duisteren verzekerd.


Onaangename gevolgen van de onrust zullen tot op zekere hoogte in alle landen ontstaan, en het laat de autoriteiten twee keer nadenken voor ze actie ondernemen. Zij weten net zo goed als jullie dat de oude handelswijzen hun tijd hebben gehad, maar twijfelen over het bevorderen van de nieuwe manier van denken die om een totale verandering van het oude naar het nieuwe paradigma vraagt. Toch kan een totstandkoming niet worden verhinderd, en jullie energieën blijven het opbouwen zodat het niet kan worden genegeerd. Binnenkort zal het feit dat Ascentie nadrukkelijk nadert ook aan de Mensheid bekend moeten worden gemaakt, en dat op zich zal een grote mate van vrede voortbrengen in de wereld. Het zal gepaard gaan met de kennis dat jullie eeuwig leven, zodat de mensen zich van hun onsterflijkheid bewust zijn. Dat moedigt hen aan voorbij hun huidige leven te kijken, en te begrijpen dat alle ervaringen met een bedoeling plaatsvinden. Het zal betekenis geven aan levens die worden verspild vanuit de overtuiging dat zij geen toekomst hebben en die tot wanhoop vervallen.


Verder is het ook tijd het feit te bevestigen dat jullie het zijn die je leven gaan beoordelen, en dat God geen straffen uitdeelt of zielen tot het vagevuur veroordeelt. Jullie mogen wel denken dat de Hel op Aarde is, en dat is jullie eigen maaksel omdat jullie de kracht is gegeven naar eigen wens te creëren. Jullie gaan nu zien dat wanneer jullie je energie op het scheppen van vrede en harmonie op Aarde richten, het zo zal zijn. Omdat jullie je hebben verheven en de intentie in je dragen er een betere wereld van te maken, zullen jullie accepteren dat jullie ongelooflijke krachten hebben wanneer jullie je gedachten richten op datgene wat jullie willen. Het staat ons en andere Wezens van het Licht ook toe naar jullie te komen, en te helpen met de manifestatie van het Nieuwe Tijdperk. Jullie gaan grote dingen zien gebeuren omdat het Licht haar wonderen uitwerkt wanneer alle hoop verloren lijkt. Het was altijd de bedoeling dat deze cyclus met Ascentie zou eindigen, maar het was, tot het ontstaan van een aantal grote sprongen vooruit in jullie bewustzijn, nog niet zeker.


Focus je op alles wat een hogere trilling heeft, en begrijp dat zelfs in het bereiken van een grotere vrijheid, zielen offers hebben gebracht om het te bereiken. Dat zal wederom deel hebben uitgemaakt van hun levensplan, en in sommige gevallen was dat om gemaakte fouten goed te maken. Onthoud Dierbaren dat jullie er voor de geboorte op Aarde mee hebben ingestemd, en zeer weinig zielen zouden hun levensplan willen veranderen, al is jullie vrije wil nog van kracht. Elke keer als jullie iets nieuws leren, verheft het jullie trilling, en dat is belangrijk als jullie willen ascenderen. Elke ziel gaat door een reinigingsperiode heen wanneer oud karma wordt opgeruimd en dat is met name in deze tijd noodzakelijk. Er is zeker geen gebrek aan kansen op dit moment, en ze worden het beste genomen wanneer jullie je bewust hebben voorbereid dit te doen.


Achter alle gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden, staan grote Wezens klaar om ervoor te zorgen dat ze niet uit de hand lopen. Ook wij van de Galactische Federatie staan tot hun beschikking, en er kan uit naam van God een beroep op ons worden gedaan om hulp te verlenen. Alles heeft een doel, en zelfs negatieve handelingen kunnen instrumenteel zijn in het bevorderen van jullie spirituele vooruitgang. Zij geven jullie inderdaad vaak een kans om in jullie Lichtwerk uit te blinken en jullie trilling zelfs verder te verhogen. Jullie zien dus dat letterlijk geen ervaring zonder waarde is, en de dualiteit blijft jullie uitdagingen aanbieden. Misschien zien jullie het leven heel anders dan voorheen, en besef dat het tot in perfectie is gepland, zelfs als jullie de voordelen voor jezelf niet zien.


De waarheid maakt jullie niet alleen vrij, maar geeft jullie een reden zoveel mogelijk uit het leven te halen, vanuit de visie onder alle omstandigheden je best te doen. Het zal jullie evolutie versnellen zodat jullie een duidelijk doel in gedachten hebben, en jullie je daar op kunnen richten. Ga naar binnen en vind je pad naar Ascentie, want het kan heel erg van anderen verschillen, en volg je intuïtie. Het is handig leiding te hebben, maar wees bij de laatste beoordeling jezelf en neem verantwoording voor je eigen leven. Jullie kunnen het, en jullie vooruitgang zal veel sneller gaan en veel bevredigender voor jullie zijn. Jullie zijn op jullie reizen niet alleen, en andere zielen die er voor gekozen hebben deel uit maken van jullie ervaringen, zullen hun weg naar jouw leven vinden. Zelfs degenen die jouw tegenstanders blijken te zijn, zullen onderbewust hun rol ook kennen, en misschien betreden ze je leven met een enkel doel voor ze weer verdwijnen. Jullie zouden erg verbaasd kunnen zijn dat dit met miljoenen zoekende zielen uitgewerkt kan worden, maar dat gebeurt. Er zijn machtige Wezens die jullie levens overzien, en hun macht is zodanig dat het jullie huidige begrip te boven gaat.


Als jullie verdergaan met de veranderingen verwacht dan het onverwachte, want sommige zullen plotseling ontstaan en jullie verrassen, zo niet grote blijdschap brengen. Onze bondgenoten hebben hard gewerkt om dit moment in de tijd te bereiken, en we kunnen zeggen blij te zijn met de geboekte vooruitgang. Jullie hebben dit jaar zoveel om naar uit te kijken, laat staan het volgende. Wees dus geduldig nu jullie zo dicht bij het ervaren van een aantal echt grote gebeurtenissen zitten, die jullie van het gezochte bewijs gaan voorzien om jullie te garanderen dat alles goed gaat. De omvang van wat er gebeurt is enorm, dus heb alsjeblieft begrip voor onze vereiste dat wij op het juiste moment van start gaan. Wij willen niet zonder adequate voorbereiding overhaast aan dingen beginnen, en we zijn aan boord van onze schepen extreem actief geweest met het voortdurend bijwerken van onze plannen. We kunnen in feite gebeurtenissen accuraat voorspellen maar gaan geen exacte data geven omdat ze het beste geheim kunnen worden gehouden.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kijk neer op een Aarde die in diepe onrust verkeert, maar zie het Licht sterker dan ooit tevoorschijn komen. Dat is jullie garantie dat jullie de strijd al hebben gewonnen. Onze immense liefde gaat naar jullie uit om jullie voor altijd naar voren te stuwen, en ik zegen jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation by Mike Quinsey
http://www.galacticchannelings.com// - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com// - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com// - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinlatvian.blogspot.com// - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com// - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com// - POLSKA/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com// - РОССИЯ/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com// - MAGYAR/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com// - NORSK/Norwegian – NEW
http://gfinslovak.blogspot.com// - SLOVENSKY/Slovakian - NEW


Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS