Followers

Google+ Followers

vrijdag 18 februari 2011

SaLuSa, 18 februari 2011


Het is goed dat er Lichtwerkers op Aarde zijn, want zij stabiliseren de energieën van Licht en gronden ze ten bate van anderen. Zij dragen hun toorts, waar ze ook heen gaan, en verlichten de weg vooruit. Zonder hen zouden velen tot de lagere energieën vervallen, en het moeilijk vinden om zich zonder hen weer te verheffen.

Dit jaar wordt een jaar van grote vooruitgang voor alle mensen in het algemeen, want zij zullen grote veranderingen zien beginnen met de belofte dat er meer op komst is. Vanuit de huidige onrust zullen de zaadjes ontstaan ter bevrijding van onderdrukking, en het begin van een echte periode van geluk en vooruitgang. De huidige, bestaande problemen worden geleidelijk opgeruimd, en dan zullen jullie weten dat het pad naar Ascentie echt open is gegaan.


SaLuSa 18 Februari 2011


Wij komen nog steeds dichter bij jullie, al hoeven jullie dat niet per se te merken omdat we veel van onze schepen in een mantel van onzichtbaarheid gehuld houden. Wat zal het spannend zijn wanneer we eindelijk open kunnen zijn over onze activiteiten op en buiten jullie Aarde. Onze huidige missie heeft een afwachtend karakter, totdat we verzekerd zijn van een veilige omgeving en de lucht vrij is van alle bedreigingen tegen ons. Deze zaken kunnen niet heel snel worden afgehandeld omdat daarvoor orders zijn vereist van mensen uit de bovenste regionen om onze veiligheid te garanderen. Het is niet dat we echt gevaar lopen, maar wij kunnen niet in een sfeer van spanning en kwaadaardigheid werken. Wij onthouden ons te allen tijde van een confrontatie, en nemen ontwijkende maatregelen wanneer we worden bedreigd. Omdat wij over geavanceerde technologieën beschikken, gebruiken wij ze niet om mensen te overmeesteren maar om onszelf te beschermen. De Galactische Federatie is een vreedzame organisatie die vrede en samenwerking tussen beschavingen bevordert.


Jullie Universum is onophoudelijk bij oorlogen betrokken geweest, en bij de meest verwoestende Galactische oorlogen. Wanneer wapens een zodanige kracht bevatten dat ze planeten kunnen vernietigen, dan weten jullie dat er een ernstig niveau van destructie is bereikt. Maar jullie wetenschappers hebben de atoombom getest zonder echt de consequenties te begrijpen, en gingen verder terwijl ze wisten dat er een domino-effect kon ontstaan. In de tijd van Atlantis schoven ze voorzichtigheid ook terzijde, en vernietigden een grote beschaving en een totaal continent. Velen van jullie die nu zijn geïncarneerd, waren in die tijd aanwezig en jullie aanwezigheid heeft geholpen een nieuwe ramp te voorkomen. De bereikte bewustzijnsniveaus gaven ons de ruimte te reageren teneinde een nieuwe ernstige bedreiging van de Aarde tot stoppen te brengen. En jullie zullen weten dat dit tijdens het laatste deel van de afgelopen eeuw is geweest. Toen jullie eenmaal ontdekten hoe het atoom gesplitst kon worden, zag men dat een dergelijke ontwikkeling plaats zou vinden, maar wij konden ons niet bemoeien met jullie vrijheid je ontdekkingen te gebruiken.


Jullie vrije wil is zowel een zegen als een last geweest, afhankelijk van hoe jullie het hebben gebruikt. Door middel van jullie beslissingen vormden jullie je samenleving en de bijbehorende wetten, en creëerden jullie natuurlijk alles wat je omgeeft. Jullie beoefenen je vrijheid nu nog steeds, maar na de tekortkomingen van het oude systeem te hebben beseft, zoeken jullie verandering. Jullie hebben gesproken en jullie dromen zullen zich materialiseren, en wij zijn erbij om te garanderen dat voltooiing volgens plan plaatsvindt. Het is eigenlijk door middel van Ascentie dat jullie zullen merken dat je niet alleen naar het Nieuwe Tijdperk gaat, maar ook naar het Gouden Tijdperk. Jullie moeten er zijn om te waarderen wat het allemaal betekent, en het zal alles wat jullie je maar kunnen voorstellen, overtreffen. Ja, wij vertellen jullie regelmatig wat je kan verwachten, maar woorden lijken nogal ontoereikend om de schoonheid en harmonie te beschrijven die jullie te wachten staat.


Het is goed dat er Lichtwerkers op Aarde zijn, want zij stabiliseren de energieën van Licht en gronden ze ten bate van anderen. Zij dragen hun toorts, waar ze ook heen gaan, en verlichten de weg vooruit. Zonder hen zouden velen tot de lagere energieën vervallen, en het moeilijk vinden om zich zonder hen weer te verheffen. Dit jaar wordt een jaar van grote vooruitgang voor alle mensen in het algemeen, want zij zullen grote veranderingen zien beginnen met de belofte dat er meer op komst is. Vanuit de huidige onrust zullen de zaadjes ontstaan ter bevrijding van onderdrukking, en het begin van een echte periode van geluk en vooruitgang. De huidige, bestaande problemen worden geleidelijk opgeruimd, en dan zullen jullie weten dat het pad naar Ascentie echt open is gegaan.


Dierbaren, zend op alle mogelijke manieren jullie Licht uit waar jullie denken dat dit het hardste nodig is, maar vergeet niet jullie directe behoeften in de plaats waar jullie leven. Gemeenschappen zullen het advies en de ervaring nodig hebben van degenen die begrijpen wat er gebeurt. Groepen zullen het meest geschikt zijn voor het doel, en het is tijd om alle beschikbare vaardigheden die jullie hebben in te zetten om de energieën van de mensen in de juiste richting te leiden. Er zullen voldoende vrijwilligers zijn wanneer het doel voor de Mensheid eenmaal wordt begrepen, want men zal zien dat jullie allemaal betrokken zijn bij wat er gebeurt. Het zal een genoegen zijn om anderen van dienst te zijn, en de geest van Eenheid zal zegevieren. Dit zal blijven groeien en de verschillen vanwege kleur, cultuur en religie zullen geen rol spelen. Mensen zullen beseffen dat zij eigenlijk in hun hart zielen zijn die dezelfde reis maken, en zij zullen als Eenheid, in harmonie met elkaar, verdergaan.


Er bestaat niet één probleem, ongeacht de grootte, dat niet kan worden opgelost en de toekomstige taken zullen heel snel worden afgehandeld. We willen natuurlijk zo snel mogelijk met onze ingrepen beginnen, maar we moeten de juiste mensen aan het roer hebben. Dat betekent dat onze bondgenoten bekend worden, en zij zullen naar voren stappen wanneer de weg vrij is. De duisteren mogen zich niet met ons werk bemoeien, dus die moeten als eerste worden verwijderd. Wij weten al precies wie ze zijn, het zal duidelijk worden waar zij voor staan, en er is geen manier waarop ze aan gerechtigheid kunnen ontsnappen. Tegen die tijd zal er een vrije uitwisseling van informatie zijn, en de media zal getrouw verslag doen van de gebeurtenissen die plaatsvinden.


De Schepper heeft jullie nooit volledig overgelaten aan de genade van de duisteren, en ongeacht wat er gebeurde, werden jullie met Wezens van Licht omringd om jullie te beschermen. De Schepper heeft ook verordend dat deze cyclus nu moet eindigen, en zo zal het zijn. Jullie kunnen dus doorgaan met je leven, vanuit de wetenschap dat niets jullie kan verhinderen om middels Ascentie naar de hogere dimensies te gaan. Sta jezelf toe je uit te leven in fantasieën over het leven waar jullie naar op weg zijn, en je zal er nauwelijks of niet naast zitten. Denk aan de meest wonderbaarlijke omgeving, de schoonheid en harmonie die jullie huidige ervaring te boven gaat, de energieën die over eeuwigdurende vrede spreken, en het regenboogkleurige licht dat alles om jullie heen doordringt. Dergelijke visioenen zullen jullie omhoog tillen zodat jullie nooit je bestemming vergeten.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en als ik jullie hoop en een geruststelling heb gegeven dat er een prachtige toekomst voor jullie ligt, dan ben ik succesvol geweest in het aanreiken van een hulplijn aan jullie, om jullie door deze moeilijke tijden op Aarde heen te helpen. Jullie zien al wat mensen kunnen wanneer hun focus op hun doel is geconcentreerd. Het resultaat is er misschien niet ogenblikkelijk maar het kan veranderingen veroorzaken die er naar toe leiden. Als jullie niet hadden gedacht dat de veranderingen er ooit zouden komen, weten jullie nu beter en zij blijven zich verhevigen. Met jullie kennis kunnen jullie anderen helpen die slechts de uiterlijke gebeurtenissen zien, en hen helpen een angstige reactie te voorkomen. Wij verlaten jullie met deze gedachten, en drukken onze liefde uit voor jullie allemaal.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS