Followers

Google+ Followers

woensdag 16 februari 2011

SaLuSa, 16 februari 2011


Dierbaren, jullie hebben allemaal rollen in het leven, en op een gegeven moment ook iets te bieden om bij te dragen aan de verheffing van iedereen. Wees tevreden met wat je binnen je capaciteiten doet, en maak je geen zorgen als het weinig lijkt in vergelijking met anderen. Kwantiteit is minder belangrijk dan kwaliteit, dus doe wat je kan naar je beste vermogen.

Het is niet noodzakelijk het geven in materiële zin, maar kan neerkomen op het geven van een liefdevolle glimlach en een vriendelijk woord voor de mensen die je ontmoet.

Geloof ons dat jullie voldoende reden hebben om te lachen, want jullie hoop op en dromen over een mooi en vredig bestaan gaan uitkomen. Verspil jullie tijd en energie niet aan de negativiteit die nog om jullie heen zit, want die wordt langzaam maar zeker omgevormd.


SaLuSa 16 Februari 2011


Dingen gaan zo snel dat jullie bijna dagelijks tekenen zien van de veranderingen die komen gaan. Ook zien jullie hoe het massabewustzijn in kracht toeneemt, en een macht ten goede wordt. Zoals de duisteren hun grip op dingen verliezen, zo wordt het Licht steeds krachtiger om nooit meer opnieuw te worden gedempt. Jullie kunnen daarom naar meer aanwijzingen uitkijken over hoe het jullie samenleving her-vormt. Ontwikkelingspatronen zullen tijdelijk niet helemaal duidelijk zijn maar kijk wie erachter zit en jullie zullen worden gerustgesteld. Onze bondgenoten bestaan uit duizenden, en zij zijn de Lichtwerkers die onophoudelijk werken om Licht naar de Aarde te brengen. Samen met de impuls van zoveel mensen die uit hun slaap ontwaken, ontstaat er een grotere ontwikkeling richting samenwerking om resultaten te bereiken. Iedereen kan zijn inbreng eraan toevoegen door Licht naar de Aarde te sturen, en te vragen of dit ten bate van allen wordt gebruikt. Hoe meer van jullie dit doen, des te krachtiger het Licht toeneemt.


Dierbaren, jullie hebben allemaal rollen in het leven, en op een gegeven moment ook iets te bieden om bij te dragen aan de verheffing van iedereen. Wees tevreden met wat je binnen je capaciteiten doet, en maak je geen zorgen als het weinig lijkt in vergelijking met anderen. Kwantiteit is minder belangrijk dan kwaliteit, dus doe wat je kan naar je beste vermogen. Het is niet noodzakelijk het geven in materiële zin, maar kan neerkomen op het geven van een liefdevolle glimlach en een vriendelijk woord voor de mensen die je ontmoet. Geloof ons dat jullie voldoende reden hebben om te lachen, want jullie hoop op en dromen over een mooi en vredig bestaan gaan uitkomen. Verspil jullie tijd en energie niet aan de negativiteit die nog om jullie heen zit, want die wordt langzaam maar zeker omgevormd.


Laat jullie geest de schoonheid om jullie heen absorberen, en weet dat het slechts een klein voorbeeld is van wat komen gaat. Niets van de lagere trilling zal uiteindelijk blijven, en als het niet omhoog kan worden getild, zal het naar zijn oorspronkelijke energievorm worden teruggebracht. Niets kan volledig worden vernietigd, zelfs niet als jullie misschien doelbewust of opzettelijk vernietiging veroorzaken. Materialen worden op deze wijze telkens weer opnieuw gebruikt, dus er is nooit zoiets als afval, zoals jullie daar naar kijken. Dat gezegd hebbende, is de Mens wel berucht vanwege het creëren van afval, en het is nog maar sinds kort dat jullie de noodzaak van instandhouding beseffen. De Aarde heeft hevig geleden vanwege onverschilligheid voor haar welzijn, hetgeen op zijn beurt bij jullie terugkeert in de vorm van tekorten. De drang naar rijkdom heeft voor een groot deel de schade aan jullie bossen en waterleven gecreëerd, in die mate dat sommige soorten gevaar lopen om voorgoed van de Aarde te verdwijnen.


Gelukkig hebben wij enorme Ruimteschepen die plaats bieden aan de levenscyclus van bedreigde soorten en deze in stand houden en wij kunnen, indien nodig, hun overlevingsvoorraad genetisch verbeteren. Dieren en planten zijn in het verleden vanuit andere werelden naar de Aarde gebracht, en achtergelaten om te acclimatiseren en zich te vestigen. Het gebeurde op die wijze, lange tijd voordat de Mens op Aarde arriveerde. Natuurlijk hebben klimaatveranderingen ook hun aandeel gehad in de reductie van sommige soorten, maar op elk moment zijn wij in staat geweest hen te helpen tegenslagen te overwinnen. Veel planeten hebben eraan bijgedragen de Aarde tot één van de mooiste te maken in jullie Zonnestelsel. Het heeft miljoenen jaren gekost haar voor de aankomst van de Mens voor te bereiden, maar veel minder voor de Mens om haar te plunderen. De vernielers kunnen de hogere sferen niet binnen gaan waar permanente schoonheid een wonder is om naar te kijken. De kleuren overschrijden de reikwijdte waar jullie vertrouwd mee zijn, zijn levendig en stralend en in een altijd perfecte toestand. Dit alles wacht nu op jullie in de hogere dimensies, die jullie zeer spoedig zullen omarmen.


Terugkomend op de Aarde, er zijn fysieke veranderingen die jullie nog gaan ervaren maar wij zullen als controlerende invloed in die gebieden aanwezig zijn. Het is niet aan ons in te grijpen in wat Moeder Aarde noodzakelijk acht, want er is een grote schoonmaak nodig. Vaak is er voorafgaand aan het plaatsvinden van gebeurtenissen een waarschuwing voorhanden, dus let op waarschuwingen, ongeacht waar ze vandaan komen. Jullie zijn voldoende ontwikkeld om de signalen van Moeder Natuur, en vaak het migratiepatroon van dieren, vast te kunnen stellen. Probeer je angst tijdens dergelijke perioden te beheersen, want zulke energieën trekken alleen maar meer negativiteit aan. Denk niet anders dan positief en jullie zullen bijdragen aan een soepele uitkomst. Alles zal wat anders zijn wanneer wij zijn gearriveerd, we bij jullie kunnen aansluiten en directer kunnen helpen.


De symptomen van verandering beïnvloeden de één meer dan de ander, en we praten over de verschillende energieën die naar de Aarde worden gezonden. Degenen die zich hebben voorbereid om hun Lichtquotiënt te ontvangen, gaan meestal heel makkelijk om met het absorberen van de hogere energieën. Maar wanneer het lichaam niet helemaal klaar is, is het een belangrijke verandering en werkt het verzwakkend. Rusten en voldoende slapen is essentieel en over het algemeen kritisch zijn in welk voedsel je gebruikt, is goed. Het is een kwestie van het verlichten van het lichaam zonder zwaar, verzadigd voedsel. De meeste bewerkte voedingsmiddelen hebben weinig waarde, en het is veel beter, waar mogelijk, verse en ongekookte producten te eten. Op deze manier absorberen jullie de energieën in je lichaam, waardoor het gezond blijft.


Veel van jullie leven nabij of in de steden die vaak veel sterker vervuild zijn dan gebieden daarbuiten. Het is goed uitstapjes naar het platteland te maken, waar de frisse onbedorven lucht revitaliseert en de energieën van de Natuur verkwikken. Op dezelfde wijze zijn de mooie stranden en is de geïoniseerde lucht ook goed om jullie omhoog te tillen. Wanneer jullie ascenderen, laten jullie dergelijke problemen achter j. Want de energieën zijn overal gezond en versterkend, en er wordt niets gebruikt dat enige vorm van vervuiling veroorzaakt. De energieën zijn van dien aard dat je er bijna van kan leven, al is het niet zo dat jullie behoeften in iets lijken op wat jullie op Aarde ervaren. Het is jullie zware fysieke lichaam dat voortdurend moet worden opgestookt, maar jullie nieuwe lichaam zal in tegenstelling veel minder zwaar zijn en veel minder eisen om te worden onderhouden.


Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertegenwoordig een stem die slechts één van de velen is die op Aarde worden ontvangen. Zoals jullie inmiddels zullen weten, is de Galactische Federatie uit vele ontwikkelde beschavingen samengesteld, met de nadruk op hogere bewustzijnsniveaus. Alle vormen van oorlogszuchtige motieven hebben zij al lang achter zich liggen, en ze hebben bewustzijnsniveaus bereikt die zich concentreren op het delen van Liefde en Licht ten voordele van alle anderen. Er is veel plezier en voldoening in het geven van hulp aan anderen om zichzelf te verheffen. Dat is natuurlijk wat er met de Mensheid gebeurt, en wij zullen ervoor zorgen dat iedere ziel die ernaar verlangt deel uit te maken van Ascentie succesvol is.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS