Followers

Google+ Followers

vrijdag 4 februari 2011

SaLuSa, 4 februari 2011


Dingen raken verhit en er is bij mensen over de hele wereld een beweging gaande die hen naar een nieuw tijdperk stuwt.

We schenken allemaal grote aandacht aan het Midden-Oosten, wat model staat voor wat er met andere landen kan gebeuren.

Plaats de lat hoog en maak je geen zorgen als je aanvankelijk niet lijkt te slagen. Met een sterke intentie het goed te willen doen, zal je worden geholpen, en door dezelfde intentie trek je het zelf aan.

Het Goddelijk Plan is de sleutel daartoe, en dat heeft jullie hele reis uitgestippeld.


SaLuSa 4 Februari 2011
Dingen raken verhit en er is bij mensen over de hele wereld een beweging gaande die hen naar een nieuw tijdperk stuwt. Als resultaat komen er veranderingen en deze vormen het podium voor grote wijzigingen, overeenkomstig de beloften die aan jullie zijn gedaan. Hoewel het dus ogenschijnlijk nog niet precies duidelijk is waar het allemaal toe leidt, zullen jullie uiteindelijk zien dat de mensen aandacht krijgen en dat aan hun eisen wordt voldaan. Het bewijst dat mensenkracht echt is, en dat wanneer voldoende mensen hun energieën tegelijkertijd en op hetzelfde doel afstemmen, het resultaten oplevert. En omdat de bewustzijnsniveaus van mensen toenemen, ontwaken ook meer mensen voor de waarheid over hun realiteit. De ketens van slavernij beginnen weg te vallen, en plotseling is er een sfeer van verwachting dat de Mens weer opnieuw vrij zal worden. Het creëert een aandachtspunt om vrij van de duisteren te zijn, en binnenkort zien jullie gebeurtenissen die duidelijk aantonen dat hun tijd tot een einde komt.


De meeste van de veranderingen hebben betrekking op heel gecompliceerde plannen, en omvatten de medewerking van onze bondgenoten. We zullen slagen omdat we al grote vooruitgang hebben geboekt, met name met betrekking tot financiële wijzigingen. Het moet echter met absolute precisie plaatsvinden om het veroorzaken van problemen te vermijden, en we verwachten zonder veel moeite wereldwijd steun te krijgen. Wanneer de wijzigingen eenmaal zijn bereikt, wordt alles snel weer gewoon maar met een systeem dat in ieders belang werkt. Tot nu toe werden de geldmarkten door een klein aantal gemonopoliseerd en gebruikt om de mensen in schulden te houden, en dat zal allemaal veranderen.


We schenken allemaal grote aandacht aan het Midden-Oosten, wat model staat voor wat er met andere landen kan gebeuren. Het is honderden jaren lang een broeinest geweest van confrontaties, en gewild vanwege zijn rijkdommen. Veel landen hebben een geschiedenis van bezetting door buitenlandse troepen, en wanneer we eenmaal openlijk kunnen komen, zullen we assisteren met het teruggeven van de landen aan hun oorspronkelijke bevolking. Mensen moeten van onderdrukking worden bevrijd en zichzelf zonder bemoeienis kunnen uiten, zelfs als hun gewoonten vreemd lijken in vergelijking met hoe anderen leven. Het respecteren van een dergelijke soevereiniteit heeft helaas ontbroken, maar zodra geaccepteerd is dat Jullie Allen Een Zijn, zullen dingen vanuit een hoger perspectief worden gezien. Door plaatsing in verschillende culturen en landen tijdens vorige levens konden jullie je middels gekozen ervaringen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat jullie absolute vrijheid wordt gegeven om gehoor te kunnen geven aan jullie verlangens. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat jullie anderen in het proces geen pijn doen en jullie je niet met hen bemoeien.


Het leven kan heel chaotisch lijken, maar het voorziet in datgene wat jullie zelf aantrekken en wat noodzakelijk is voor jullie vooruitgang. De uitdagingen volgen elkaar vaak snel op en als jullie ze succesvol overwinnen, wordt het leven uiteindelijk weer gelijkmatiger en komt tot rust. Dit gebeurt eerder wanneer jullie de laatste fases van je leven binnengaan. Jullie nemen echter niet allemaal dezelfde mate van beproevingen op je, maar wat jullie ook doen, het zal binnen jullie vermogen liggen erin te slagen. Soms zullen jullie geluk hebben maar alle ervaringen hebben een bedoeling en je kan zowel negatief als positief naar karma kijken. Er is soms een misvatting dat het een vorm van bestraffing is, en dat is verre van de waarheid. Jullie kiezen ervoor bepaalde ervaringen te hebben die jullie in staat stellen je zwaktes te overwinnen. Het is heel verbazingwekkend te bedenken dat er in ieders leven zoveel mensen zijn betrokken, die toch onderling met elkaar zijn verbonden en dat hun wegen elkaar volgens plan doorkruizen. Jullie leren allemaal van elkaar, en niemand zoveel als de duisteren.


Diegenen onder jullie die het gevoel hebben dat hun leven op orde is, zijn waarschijnlijk goed op weg naar Ascentie. Alle intenties en doelen van jullie levensplan moeten zijn afgemaakt, en jullie zullen de laatste periode spenderen aan opruimen en het concentreren op jullie doel. Jullie hebben het vermogen anderen daarbij te helpen en kunnen te midden van onrust een stabiliserende invloed uitoefenen. In bepaalde gebieden waar de grootste druk terecht komt van de veranderingen van Moeder Aarde, mogen wij zeker alle effecten daarvan verminderen. Dit is meer van toepassing als we met jullie contact hebben gelegd en we kunnen samenwerken. Er zal veel werk aan het aardoppervlak moeten worden uitgevoerd, en dat is waar jullie van grote hulp kunnen zijn. De zeeën en luchten zijn meer ons domein, en in feite maken we al een heleboel schoon.


We merken op dat er al veel meer compassie voor jullie dierenwereld wordt getoond, en er zijn een paar prachtige groepen die excellent werk verrichten. Dieren vertrekken vaak al eerder uit een gevaarlijke regio voordat ze echt worden bedreigd, dus is het een goed advies aan de Mens ongebruikelijke bewegingspatronen te observeren. Jullie kunnen verbaasd zijn te leren dat dieren tussen planeten worden vervoerd, en ook aan boord van Moederschepen verblijven, waar wij ideale omstandigheden voor ze hebben gecreëerd. Dergelijke vaartuigen zijn zo groot dat ze eigenlijk de steden vormen van de lucht, en jullie zouden nauwelijks beseffen dat jullie je erop bevinden. Ze zijn zo compleet en met technologieën die in al jullie behoeften voorzien, zodat we meerdere jaren kunnen reizen en zelfvoorzienend zijn.


Als jullie ambities hebben om een Ruimte Reiziger te worden, zullen jullie hiertoe in staat zijn wanneer je eenmaal een zeker spiritueel niveau hebt bereikt zoals de staat van Ascentie. In korte tijd zal jullie bewustzijn dankzij de verheffende energieën die jullie Planeet bereiken, heel snel toenemen. Sluit vriendschap met je ego en jullie zullen merken dat het leven veel gemakkelijker wordt, en dat jullie veel meer in harmonie zijn met al het andere leven. Het ego heeft de neiging jullie overal te commanderen en jullie in het oude paradigma te houden dat in de toekomst geen plaats heeft. Jullie kunnen als je wil, je benadering van het leven veranderen door proberen te zijn zoals jij je een Geascendeerd Wezen voorstelt. Plaats de lat hoog en maak je geen zorgen als je aanvankelijk niet lijkt te slagen. Met een sterke intentie het goed te willen doen, zal je worden geholpen, en door dezelfde intentie trek je het zelf aan.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat we al jullie nieuws nauwkeurig volgen, en we zijn van minuut tot minuut goed op de hoogte wat er gebeurt. Nog beter is dat we ook weten wat er zich in de hoofden van de duisteren afspeelt, en zij kunnen ons niet voor de gek houden, hoezeer ze het ook proberen. Zoals we jullie nu bij diverse gelegenheden hebben verteld, zit hun tijd erop, en zij zullen steeds minder invloed uitoefenen op ons. Zelf nu worden hun activiteiten ingeperkt en dat doen we met volledige bevoegdheid. We hebben de grootste bevoegdheid waar iemand mee zou kunnen werken, en dat is jullie garantie van succes. Het Goddelijk Plan is de sleutel daartoe, en dat heeft jullie hele reis uitgestippeld.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS