Followers

Google+ Followers

woensdag 9 februari 2011

SaLuSa, 9 februari 2011


Er is over de hele wereld veel activiteit en veel daarvan geeft aan dat er veranderingen ophanden zijn.

Het proces van ontwaken heeft veel mensen bereikt die geen direct belang hebben bij, of kennis hebben over Ascentie maar wiens zintuigen hen vertellen wat er lange tijd fout is geweest en dat als de Mens vooruit wil komen er veranderingen moeten plaatsvinden.

Wij zijn jullie Broeders en Zusters van de Ruimte en wij beschouwen jullie als één van ons, en we houden zonder voorbehoud van jullie allemaal.
SaLuSa 9 Februari 2011Er is over de hele wereld veel activiteit en veel daarvan geeft aan dat er veranderingen ophanden zijn. Het proces van ontwaken heeft veel mensen bereikt die geen direct belang hebben bij, of kennis hebben over Ascentie maar wiens zintuigen hen vertellen wat er lange tijd fout is geweest en dat als de Mens vooruit wil komen er veranderingen moeten plaatsvinden. Plotseling neemt het groepsbewustzijn toe en verplaatst zich naar het Licht, wat mensen inspireert om grotere dingen ten gunste van allen te bereiken. Men begrijpt de noodzaak barrières tussen mensen op te heffen, die vaak om valse redenen zijn opgeworpen. Men ziet dat er moet worden samengewerkt waardoor er veel meer kan worden bereikt. Overheidsfunctionarissen proberen dit vaak door militaire actie te verhinderen, omdat ze bang zijn van de krachten waarmee ze worden geconfronteerd. We hebben vaak naar de macht van het volk verwezen, en het groeit in snel tempo waardoor mensen zich met elkaar verbinden.Door onze aanwezigheid, zelfs als jullie niet helemaal bewust zijn van wat we doen, werken de energieën rond de Aarde in op het bewustzijn van veel mensen die het als hun plicht zien actie te ondernemen. Wanneer ze eenmaal gaan samenwerken, zal je het begin zien van de beweging die mensen in machtsposities motiveert om dingen gedaan te krijgen. De energie van verandering is niet tegen te houden en kan niet veel langer worden uitgesteld. Als jullie in de politieke arena naar een leider zoeken, kijk dan niet verder dan President Obama, omdat hij de man is voor de tijd waar jullie in zitten en hij erkent de rol die hij te vervullen heeft. Luister zorgvuldig naar zijn woorden want hij spreekt tot degenen die spiritueel bewust zijn, en als zij zijn ware bedoeling in de woorden horen, zullen ze begrijpen wat er komt. Amerika is altijd de rol van wereldleider gegeven, maar spoedig zullen zij hun ware belofte vervullen om jullie allemaal uit de duisternis te leiden. Natuurlijk moeten er wijzigingen plaatsvinden voordat dit mogelijk is, en ook niet voordat de laatste duistere intrigant uit zijn machtspositie is ontzet. Zodra dat is gebeurd, komt de weg vrij om snel vooruit te gaan.Wees ervan overtuigd dat vanuit de huidige chaos zich kansen voordoen, waar onze bondgenoten op in kunnen haken. Met ons vermogen om precies te weten wat er gebeurt, kunnen wij alle pogingen om vooruitgang te verhinderen, ontkrachten. Het is volgens plan de tijd van verandering en wij hebben de bevoegdheid om alles te doen wat nodig is om succes te garanderen. Wij werken nog steeds binnen de Universele Wetten, en geen enkele actie van onze kant zal ook maar de dood van een enkele ziel veroorzaken. Als het moet, verwijderen wij elke persoon die door ons gevaar loopt en vervoeren hem naar elders. Door onze acties zullen jullie zonder twijfel weten dat wij in vrede komen. Wij leven vanuit onze toewijding aan de Schepper en behandelen alle leven als heilig. Jullie zullen op een dag ook dergelijke niveaus hebben bereikt, en sommige van jullie zijn daar inderdaad nu al. De transformatie van jullie huidige bewustzijnsniveau naar een hogere, zal heel plotseling en heel snel gebeuren. Elke dag dat jullie dichter het einde van deze cyclus naderen, tillen de energieën jullie snel verder omhoog. Een hele reeks van zorgvuldig geplande instromen veranderen de structuur van jullie lichaamscellen want zij worden kristallijn. Het zal klaar zijn tegen de tijd dat jullie ascenderen. Jullie zijn dan een Wezen van hoger bewustzijn geworden, dat klaar is om door te gaan naar de 5e dimensie van schoonheid en harmonie, dat met niets kan worden vergeleken met wat jullie op Aarde hebben ervaren.Jullie kunnen allemaal je eigen bijdrage leveren door kalm te blijven en waar dan ook je Licht te blijven verspreiden. Houd in gedachten dat het Licht ook nodig is bij degenen van de donkere zijde als zij op een oproep van binnen gaan reageren om zich te verheffen. Hun vlam zal altijd branden en kan niet worden uitgedoofd maar zij moeten aan hun eigen verbinding worden herinnerd met Al Dat Is. Help die geliefde Wezens die hun eigen overtuiging vasthouden, zodat goedheid de duisternis verdringt die anderen met zich meedragen. Hoe meer Licht zij ontvangen, hoe krachtiger hun energieën worden waardoor zij hun doel bereiken om vrijheid in hun leven terug te brengen.Jullie moeten inmiddels beseffen dat wat jullie voor één doen, jullie voor allen doen, dus hoe eerder jullie samenwerken, des te sneller jullie resultaat boeken. Mediteer samen en zend Liefde en Licht uit, en jullie zullen de Mensheid een grote dienst verlenen. Denk aan Moeder Aarde die zich voortsleept met de opeenhoping van onverschilligheden van de Mens voor haar behoeften. Zij smeekt om hulp en zal zonder die hulp met tegenzin haar eigen methoden in werking zetten om de Aarde te reinigen. Dat Dierbaren, zal jullie onvermijdelijk problemen opleveren maar zoals we jullie altijd te kennen hebben gegeven, mogen wij de effecten op jullie verminderen. Het is door de onderkenning van de Eenheid van alle levensvormen dat jullie je Hoger Zelf vinden, en jullie van daaruit een doelbewuster leven kunnen leiden. Het zal jullie uiteindelijk veel plezier geven wanneer jullie beseffen dat jullie je rol hebben vervuld in het tot een goed einde brengen van de cyclus van dualiteit. Hoe de komende twee jaar worden beleefd, heeft veel te maken met jullie bijdrage om ervoor te zorgen dat Ascentie met zo min mogelijk problemen wordt bereikt.De Galactische Federatie is bij jullie, bij elke stap van de weg vooruit en wij zullen, waar we kunnen, jullie inspireren en gidsen. Jullie kunnen ons aanroepen, zoals jullie misschien doen met jullie vaste Gidsen en Engelachtige wezens. Maar besef alsjeblieft dat het niet altijd mogelijk is jullie op de manier te beantwoorden zoals jullie misschien verwachten of wensen. We doen wat we kunnen maar er bestaat ook zoiets als jullie eigen levensplan waar we ons niet mee kunnen bemoeien. Gebruik bij twijfel die rustige momenten in jullie leven als mogelijkheid om je met je Hoger Zelf in verbinding te stellen, en zeer waarschijnlijk zal je de antwoorden voelen die aan je worden gegeven. Sla altijd acht op je intuïtie, want het heeft daadwerkelijk vele malen mensen voor gevaar behoed en ook hun levens gespaard. Jullie krijgen in deze periode meer hulp dan in enige andere tijd in jullie afgelopen levens, dus voel je niet verlaten of alleen want dat is verre van de waarheid. In feite zullen jullie je nooit volledig bewust zijn van alle hulp die jullie voortdurend wordt gegeven. Maar jullie zouden nu een begin kunnen maken, nu jullie er bewust van worden gemaakt, en kijk ernaar uit in de toekomst.Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben blij dat jullie eindelijk kunnen zien wat er zich ontwikkelt, en weet dat echte veranderingen zo dichtbij komen om plaats te vinden. Wij staan klaar om op te treden als de omstandigheden gunstig zijn, en wij zullen het zo heerlijk vinden tussen jullie te kunnen verschijnen. Er zullen aanvankelijk gemengde gevoelens bestaan, maar we weten dat het niet lang duurt voor we alle mogelijke twijfel overwinnen over onze intenties naar jullie toe. Wij zijn jullie Broeders en Zusters van de Ruimte en wij beschouwen jullie als één van ons, en we houden zonder voorbehoud van jullie allemaal.Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on
0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS