Followers

Google+ Followers

woensdag 2 februari 2011

SaLuSa, 2 februari 2011


Moedig anderen aan hun ogen te openen voor wat gaande is, en verzeker hen dat er een prachtige toekomst tevoorschijn komt uit alle veranderingen.

Vanuit de duisternis straalt een groots Licht uit dat alles op de Aarde bereikt, en zich naar gebieden van onrust verplaatst om daar een vrediger energie te brengen. Laat dat van jou overal schijnen waar onrust aanwezig is, en het zal helpen vredige trillingen binnen te halen.
SaLuSa 2 Februari 2011


De beroering in het bewustzijn van de mensen versnelt het proces van ontwaken, en het helpt hen hun gedachten te focussen op een oplossing voor de problemen van de wereld. Jullie hebben vast gemerkt dat er een begin is gemaakt met het uitroeien van corruptie, en dat er naar eerlijkheid wordt gezocht in alle transacties. Het maakt allemaal deel uit van de nieuwe energieën die druk uitoefenen om gemanifesteerd te worden, en die druk is gedurende lange tijd opgebouwd. Vooruitgang en verandering kunnen niet worden voorkomen, zelfs niet door uitstel, en het Goddelijk Plan wordt door Grote Wezens ondersteund die richting geven aan gebeurtenissen. Hun krachtige energieën beïnvloeden de gehele Aarde, en er is voor de lagere trilling geen plek om zich te verschuilen. Deze worden omgevormd en door dit te doen verliezen de duisteren snel hun controle over jullie. Ze zijn verward en in paniek want waar ze naar toe werkten gaf hun al zicht op de overwinning, maar die is vervlogen en alles valt uit elkaar. Ondanks dat klampen ze zich wanhopig vast aan de hoop dat er misschien iets gebeurt om hun macht te herstellen, maar wij kunnen hen verzekeren dat dit niet meer mogelijk is. Hun dagen zijn geteld en ze zijn bestemd volledig te mislukken.


De mensen zullen de brokstukken verzamelen maar niet om ze te lijmen, maar om ze naar de geschiedenis te verwijzen, waar ze nu thuis horen. Veranderingen zoals jullie nu beleven, gaan onvermijdelijk jullie vastbeslotenheid op de proef stellen, maar met een schitterende toekomst voor de boeg wordt het veel gemakkelijker de hele rit uit te zitten. Onze komst wordt nog steeds een keerpunt in de nabije toekomst, en de druk om het bestaan van buitenaards leven publiekelijk bekend te maken, neemt vrijwel dagelijks toe. Jullie zullen zien dat het nu gebeurt, maar niet in die zin dat het in alle landen wordt aangekondigd. Maar wanneer het eenmaal zover is, zullen jullie erachter komen dat Ruimte Wezens met elk land de afgelopen eeuw contact hebben gemaakt, en de afgelopen tijd heel frequent. Allen zullen beamen dat onze benadering vreedzame bedoelingen heeft gehad, en dat we duidelijk maakten dat de eindtijd moet worden voorbereid en we niet lang meer zullen wachten. De oorlogsmachine is één van de eerste groepen die zal moeten worden ontmanteld, zodat we veilig met jullie kunnen samenwerken. Onze vloot is in jullie luchtruim beschoten en achterna gejaagd, al is dat eigenlijk zinloos omdat we een veel betere technologie hebben om hun aandacht te ontlopen.


We hebben ook recentelijk de bewapening van de Ruimte verhinderd, en we hebben eerder de Grote Machten gewaarschuwd dat we het niet toe zouden laten. Keer op keer werd ons advies opnieuw genegeerd, maar het maakt geen verschil. We hebben laten zien wat we zonder enige vorm van confrontatie kunnen doen, en we hebben met gemak pogingen tot stoppen gebracht om een nieuwe wereldoorlog uit te lokken. Het is nu tijd dat oorlogen verdwijnen en dat energieën beter worden gebruikt, om vrede en geluk bij de mensen te brengen. Het is duidelijk dat men het beu is om telkens weer in situaties van angst geplaatst te worden, en als jullie regeringen niet snel reageren, doen wij het. Ons plan is onmiddellijk de fundering voor vrede te leggen, oorlogsstrijdkrachten te hergroeperen en hen uit andere landen weg te halen. Vrijheid dient op zo’n manier terug te keren dat veel wetten die bedoeld zijn om jullie te controleren, worden ingetrokken. Door eerlijk en met respect te worden behandeld, weten we dat jullie een nieuw niveau van respect voor elkaar gaan bereiken, en dat criminaliteit tegen elkaar heel drastisch af zal nemen. In een sfeer van vertrouwen en een rooskleurige toekomst om naar uit te kijken, gaan mensen meer ten volle hun leven leiden en openen zij hun hart voor elkaar.


We hebben vaak gesproken over het leven naar jullie beste vermogen, in afwachting van immer toenemende bewustzijnsniveaus. Zie in anderen hun potentieel om zich naar hogere vibraties te verheffen, want dezelfde kans bestaat voor iedere ziel. Moedig anderen aan hun ogen te openen voor wat gaande is, en verzeker hen dat er een prachtige toekomst tevoorschijn komt uit alle veranderingen. Het gaat niet over een specifieke religie maar het gaat over God, de Ene God die gekend wordt onder vele namen, maar die voor alle mensen dezelfde is die naar zijn of haar beeltenis is geboren. Het is de Mens die een dergelijk beeld heeft vervormd door menselijke kenmerken aan God toe te kennen, in plaats van te begrijpen dat elke ziel een deel van God is met het vermogen zuivere liefde te uiten. Kijk naar binnen om te zien of jij je bewust bent van je goddelijkheid, en als dat het geval is, leid je leven dan als iemand die is ontwaakt. Behandel alle zielen als reflecties van elkaar als het gaat om het zien van het Licht dat zij bij zich dragen. Richt je op hun goede punten en stop met de gewoonte te oordelen, want het is aan niemand gegeven de feiten over het leven van een ander te kennen. Ieder van jullie heeft zijn eigen levensplan, het is volkomen uniek en het is speciaal voor jou en jouw evolutie.


Er staat zoveel klaar wat nabij een doorbraak zit, en wij dringen aan op een versnelde vooruitgang. We voelen dat de tijd nu goed is om vooruit te komen, en we sporen onze bondgenoten aan altijd alert te zijn op mogelijkheden wanneer die zich voordoen. Laat omstandigheden je niet naar beneden trekken, en zie elke verandering als een voorspel van veel grotere gebeurtenissen die jullie veel geluk gaan geven. Iedere stap op de weg zal tot vervulling leiden van je spirituele zoektocht, en jullie zullen de dualiteit als een veel meer ervaren ziel verlaten dan hoe jullie er aanvankelijk arriveerden. Dat is inderdaad het doel van alle levens die jullie hebben gehad, die met jullie doel in gedachten zijn gepland. Ongeacht wat jullie met jullie verschillende levens hebben gedaan, is er geen enkele ziel die niet van zijn ervaringen heeft geprofiteerd.


Onthoud ook Dierbaren, dat de baby’s op de arm toch oude zielen zijn die hun redenen hebben om op dit moment te incarneren. Misschien vernieuwen ze banden met mensen die ze eerder hebben gekend, of wensen ze gewoon deel uit te maken van Ascentie met Moeder Aarde. Zij hebben al besloten wat ze in de toekomst willen doen, en heel waarschijnlijk zijn ze spiritueel al goed ontwikkeld. Kijk in hun ogen en ze vertellen je veel over hen, en besef dat ze veel meer begrijpen dan jij waarschijnlijk gelooft. Men begint zich te realiseren dat jonge generaties niet alleen vanwege Ascentie tot de Aarde werden aangetrokken, maar ook omdat ze de mensheid iets te bieden hebben, wat je normaal gesproken niet van jonge mensen zou verwachten. Luister aandachtig want velen hebben veel wijsheid te bieden.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik weet dat het Licht nog steeds op Aarde toeneemt, wat een zeer goed teken is van de geboekte vooruitgang. Vanuit de duisternis straalt een groots Licht uit dat alles op de Aarde bereikt, en zich naar gebieden van onrust verplaatst om daar een vrediger energie te brengen. Laat dat van jou overal schijnen waar onrust aanwezig is, en het zal helpen vredige trillingen binnen te halen.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS