Followers

Google+ Followers

maandag 21 februari 2011

SaLuSa, 21 februari 2011

Laat niemand jullie van je pad afhalen, en wees resoluut en vastberaden om te bereiken wat jullie innerlijk weten dat jullie levensplan is.

Wat velen jullie over de veranderingen hebben verteld, gebeurt voor jullie ogen en ze zijn nog maar net begonnen. Zoals jullie hebben kunnen zien, beginnen zij zich in andere landen te manifesteren waar onderdrukking aan de orde van de dag was.

Zie jezelf op de eerste plaats als Spiritueel Wezen, en beschouw je menselijke ervaring als een grote stap omhoog in jullie evolutie.

Wij hebben als de Galactische Federatie jullie vooruitgang gedurende duizenden en duizenden jaren gevolgd, en jullie succes is ook het onze. Wij verwelkomen jullie weer thuis, na een overwinning op de duisternis wat voor ons allemaal een groot avontuur is geweest.
SaLuSa 21 Februari 2011


Laat niemand jullie van je pad afhalen, en wees resoluut en vastberaden om te bereiken wat jullie innerlijk weten dat jullie levensplan is. Dit leven is het belangrijkste leven waar jullie de afgelopen tijd aan zijn begonnen. Jullie hebben er, met het doel te ascenderen, naartoe gewerkt en welk mooier succes zou je kunnen hebben met de wetenschap dat deze cyclus eindigt. Als jij jezelf nog niet met zo’n resultaat kan vergelijken, overweeg dan de mogelijkheid dat je nog steeds in een karmische situatie zit en nog niet volledig vrij bent van te leren lessen. Terwijl de tijd echter krap begint te worden, kun je er nog steeds naar streven deel uit te maken van Ascentie, en kun je het in je leven integreren. Wees ervan overtuigd dat wanneer je eenmaal de intentie om dit te doen hebt uitgesproken, je immense hulp zal ontvangen. Door dit te doen, krijg je de kans oude gewoonten achter je te laten, en een vrije ziel te worden die niet door de constante aanwezigheid van de lagere energieën wordt gehinderd. Jullie zullen er nooit spijt van krijgen de huidige dimensie te verlaten, want het is niet jullie ware realiteit en ze is ver verwijderd van de hogere dimensies waar jullie vandaan zijn gekomen.


Wat velen jullie over de veranderingen hebben verteld, gebeurt voor jullie ogen en ze zijn nog maar net begonnen. Zoals jullie hebben kunnen zien, beginnen zij zich in andere landen te manifesteren waar onderdrukking aan de orde van de dag was. Denk niet omdat je in een moderne samenleving leeft dat veranderingen niet nodig zijn, want we praten over alles wat noodzakelijk is om jullie je rechten als Soeverein Wezen terug te geven. Het leven had vele malen beter moeten zijn, en kon veel beter zijn dan wat jullie hebben ervaren. Er is altijd voldoende rijkdom geweest en middelen in de wereld om iedereen een overvloedig en gelukkig leven te laten hebben. Het feit dat dit niet is gebeurd, komt doordat jullie doelbewust jullie rechten werden ontzegd en jullie in een staat van constante behoefte werden gehouden. Jullie positie als slaven van de gevestigde orde te omschrijven is geenszins vergezocht, zij het dat veel mensen niet beseffen dat ze niet vrij zijn.


Binnenkort gaan jullie vrijheid proeven als de veranderingen tot stand komen maar natuurlijk vereist het jullie samenwerking, want het is niet de bedoeling iemand boven een ander te plaatsen. Gelijkwaardigheid, kansen en de status van iedereen zal worden verhoogd zodat jullie één natie worden die voor het welzijn van iedereen werkzaam is. De verdeeldheid zaaiende middelen die momenteel worden gebruikt om jullie gescheiden te houden, zullen worden opgeruimd, en politiek, wetenschap en religie zullen tot elkaar komen. Ieder zal alles wat geen echte fundering blijkt te hebben, verwijderen en hiermee ruimte geven aan een vrije expressie. Gedeeltelijk zal onze komst het behalen van deze resultaten ondersteunen, doordat wij jullie gaan inlichten waar de veranderingen moeten worden ingevoerd. Veel informatie en leringen zijn voor het Nieuwe Tijdperk, dat snel nadert, heel ongepast. Wij laten jullie echter individueel je eigen overtuiging volgen, want er wordt door ons geen druk uitgeoefend maar wat als de waarheid wordt beschouwd, wordt gewoon voor jullie neergelegd.


Alles wat gebeurt, maakt deel uit van een groter plan om jullie Universum naar een hoger niveau op te tillen en er wordt toezicht op gehouden door de energie die jullie God noemen, die de wensen van de Allerhoogste Schepper tot uitvoer brengt. Jullie kleine blauwe planeet is aan de ene kant onbetekenend ten opzichte van de enorme reikwijdte van het Universum, en is aan de andere kant vanuit spiritueel oogpunt toch enorm belangrijk. Het is een hele speciale plek geweest waar jullie, de Grote Wezens, volledig tegen bemoeienis van buiten werden beschermd omdat jullie in het laatste hoofdstuk zitten van de dualiteit. We erkennen jullie moedige acceptatie van het verliezen van contact met jullie ware Zelf, dat is jullie Hoger Zelf, om de lagere trilling te ervaren. Jullie hadden onder andere omstandigheden eonen lang in een afgescheiden staat kunnen blijven door het ondergaan van geheugenverlies van wie jullie werkelijk zijn. Jullie ontvangen onze lofbetuigingen voor het vasthouden aan jullie taak om je naar het Licht te verheffen. Wij en vele andere Wezens hebben onvermoeibaar gewerkt om te helpen jullie te laten ontwaken, en ons geduld is door jullie recente respons beloond. Jullie succes betekende dat jullie bewustzijnsniveaus voldoende zijn toegenomen om de laatste aanvallen tegen jullie door de Illuminatie en hun handlangers te overwinnen.


Nu jullie in de ascenderende positie verkeren, kan de situatie niet worden omgedraaid en vooruitgang snelt vooruit. De krachtige energieën die jullie verspreiden zijn jullie garantie dat de duisteren geen andere optie hebben dan hun plan op te geven. Ze houden hardnekkig vast en terwijl ze hun laatste adem uitblazen, hopen ze op een soort opleving van hun fortuin, maar het gaat niet gebeuren. Die Wezens die voor ons en met ons werken, wachten op een teken om hun taak uit te voeren en zijn klaar om plots in actie te komen. Dit is zeker geen tijd om vertrouwen te verliezen of angst in je leven te laten sluipen. Verhef je blik op het pad dat je voor je open ziet gaan, en verleen geen hulp aan de duisteren, nu ze snel hun macht verliezen. Van onze kant zal er geen vergelding bestaan omdat gerechtigheid een kwestie is die uit eigen beweging tot stand komt. Iedere afzonderlijke ziel die het plan opvatte de dualiteit te gaan ervaren, is van het Licht en de gevallenen hebben evenzeer Liefde en Licht nodig als elke andere ziel. Er is altijd een weg terug als het verlangen bestaat om naar het Licht terug te keren, en er zijn grote Wezens die werkend vanuit niveaus van zuiver Licht, een helpende hand uitsteken. Niemand wil een ziel voor zichzelf een bodemloze put zien graven, want we zijn Allen Een en iedere ziel is voorbestemd uiteindelijk naar de Bron terug te keren.


Zie jezelf op de eerste plaats als Spiritueel Wezen, en beschouw je menselijke ervaring als een grote stap omhoog in jullie evolutie. Jullie zullen nooit stoppen met leren, al is het in het Licht van de hogere sferen op een veel langzamer tempo omdat de uitdagingen niet zo pittig of moeilijk zijn als in de dualiteit. Mettertijd zullen jullie je succes onthouden en de verbinding met jullie lagere ervaringen zullen wegvagen zodat slechts schoonheid en harmonie jullie omringen. Jullie zijn niet bedoeld om de last van iedere afzonderlijke ervaring met je mee te dragen, en zeker niet wanneer jullie met de duisteren nauw hebben samengewerkt. Oh ja Dierbaren, jullie zijn als onderdeel van jullie ervaringen van de ene extreem naar de andere gegaan. Hoe hadden jullie anders kunnen groeien en de dualiteit achter je kunnen laten, als je het niet had begrepen.


Ik ben SaLuSa van Sirius en beetje bij beetje hebben we jullie de waarheid verteld over jullie tijd op Aarde, over het belang om Moeder Aarde te begrijpen, en hoe jullie verzekerd mogen zijn van jullie bevrijding van de lagere trilling. Wij hebben als de Galactische Federatie jullie vooruitgang gedurende duizenden en duizenden jaren gevolgd, en jullie succes is ook het onze. Wij verwelkomen jullie weer thuis, na een overwinning op de duisternis wat voor ons allemaal een groot avontuur is geweest.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS