Followers

Google+ Followers

maandag 7 februari 2011

SaLuSa, 7 februari 2011


Het is niet zo dat slechts één bron het alleenrecht op de waarheid heeft, maar er bestaan verschillende interpretatieniveaus. Blijf bij een bron die met je innerlijke gevoelens resoneert, maar onderzoek in elk geval anderen want misschien kunnen ze bijdragen aan je inzichten. Als een energie niet goed voor je voelt, kun je die het beste negeren en laat angst niet bij je binnensluipen.
Iedere ziel zal echt uiteindelijk de ware weg vinden, en beseffen dat het van binnenuit begint. In de resterende periode tot Ascentie krijgt iedere ziel de mogelijkheid zuiver ingelicht te worden, aangezien foutloze bronnen van de waarheid in de openbaarheid komen. De Meesters zullen worden erkend en geaccepteerd voor wat ze zijn, na de Mensheid uit de eeuwenlange Donkere Tijdperken te hebben geleid.
SaLuSa 7 Februari 2011

Jullie ontwaken blijft exponentieel toenemen, en dat is jullie garantie dat er nooit meer een terugkeer komt naar de oude gewoonten. Jullie massabewustzijn helpt anderen al wakker te worden, en daarmee ontstaat een beter inzicht in wat gaande is. Men beseft dat gebeurtenissen tot massale veranderingen leiden, die noodzakelijk zijn om jullie naar het volgende stadium van jullie evolutie te brengen. Dit maakt het veel gemakkelijker de veranderingen op de juiste plaats uit te voeren. De aanvang van openlijke activiteiten die als onderdeel van ons plan worden herkend zullen spoedig duidelijk worden. Voorlopig blijven wij onze bondgenoten gidsen, want hun aandeel in de voorbereidingen is heel belangrijk. Het verloopt op dit moment taai maar dat was te verwachten, omdat de duisteren zich aan hun macht vastklampen terwijl die alleen maar wegglijdt. Het kan er als een enorme warboel uitzien maar er komen mogelijkheden uit voort om de voordelen te introduceren die jullie zijn beloofd.

Er bestaan natuurlijk veel versies van wat er zeer binnenkort staat te gebeuren, en er bestaan desinformatie bronnen die niet alleen proberen jullie te verwarren maar ook angst zaaien over de toekomst. We vragen jullie kalm te blijven en je intuïtieve gevoelens te volgen, en weet dat boodschappen van Licht hun informatie niet op zo’n manier presenteren dat dit ontstaat. Blijf gefocust en laat jullie hartcentrum, overal waar jullie zijn, je Licht uitzenden, zodat anderen omhoog worden getild en zeker hun voordeel doen met jullie aanwezigheid. Negatieve emoties voeden juist die dingen die jullie verontrusten, terwijl het Licht hun macht wegneemt. Wij herinneren jullie eraan dat het op een hoger niveau is dat de strijd van duister en Licht wordt uitgevochten. De daaruit voortvloeiende energieën beïnvloeden iedereen op Aarde, en met het Licht in opkomst trekken jullie hiervan zelf meer aan. Hoe meer het op Aarde is verankerd, hoe minder jullie door de veranderingen worden beïnvloedt.

Wie van jullie gebruikt maakt van verschillende, als zijnde van het Licht erkende bronnen merken dat er een grote mate van overeenstemming is over wat er gebeurt. Het is niet zo dat slechts één bron het alleenrecht op de waarheid heeft, maar er bestaan verschillende interpretatieniveaus. Blijf bij een bron die met je innerlijke gevoelens resoneert, maar onderzoek in elk geval anderen want misschien kunnen ze bijdragen aan je inzichten. Als een energie niet goed voor je voelt, kun je die het beste negeren en laat angst niet bij je binnensluipen. Sommige mensen zitten zo vast in hun gewoonten dat ze het moeilijk vinden te veranderen, maar te zijner tijd moeten zij door middel van hun eigen ervaringen de grotere waarheid vinden. Iedere ziel zal echt uiteindelijk de ware weg vinden, en beseffen dat het van binnenuit begint. In de resterende periode tot Ascentie krijgt iedere ziel de mogelijkheid zuiver ingelicht te worden, aangezien foutloze bronnen van de waarheid in de openbaarheid komen. De Meesters zullen worden erkend en geaccepteerd voor wat ze zijn, na de Mensheid uit de eeuwenlange Donkere Tijdperken te hebben geleid.

Jullie duizenden jaren oude geschiedenis heeft ook behoefte aan verduidelijking, en veel wat is opgeschreven houdt weinig verband met de werkelijkheid. Jullie moeten begrijpen hoe jullie duizenden jaren lang zijn misleid, tot slaaf gemaakt en werden gecontroleerd. Op deze manier gaan jullie ervaringen resultaten opleveren waarmee jullie andere beschavingen kunnen helpen door de dualiteit heen te komen. Jullie cyclus van dualiteit in jullie huidige dimensie zal tot een einde komen maar bestaat nog steeds in andere Universa. Vanuit jullie Aardse ervaringen gaan sommige van jullie mogelijkheden zoeken om anderen te helpen, zoals vele hoogst geavanceerde Wezens de Mensheid hebben geholpen. Dit zijn de niet opgetekende verslagen van hoe jullie altijd door Gidsen werden vergezeld, die bij jullie kwamen in tijden van nood. Er is nauwelijks een ziel te vinden die niet op enig moment “net geluk heeft gehad”, toen hij of zij gevaar liep. Geloof ons Dierbaren; geluk heeft er niets mee te maken en achter de schermen werd er namens jullie aan een paar touwtjes getrokken. Het komt neer op wat jullie voor je levenservaringen hebben gepland, en ofschoon jullie problemen misschien ontstonden door het uitoefenen van de vrije wil, hebben jullie een overeenkomst waardoor jullie Gidsen namens jullie tussenbeide mogen komen. Er zijn tijden waarin jullie mogelijk jullie bestemming zouden willen veranderen, maar zelfs als jullie dit zouden kunnen, zouden jullie nog steeds naar je levensplan moeten terugkeren. Er zijn vaak veel zielen bij elkaar betrokken, en het is belangrijk dat zij hun verplichtingen naar elkaar kunnen vervullen.

Op het einde van een cyclus zoals waar jullie nu doorheen gaan, is er een afronding van het uitstaande karma. Bijgevolg zien jullie jezelf misschien in een snelle opeenvolging van de ene naar de volgende uitdaging gaan. Maar accepteer dat het allemaal in jullie eigen belang is en wanneer het eenmaal is opgeruimd, hoef je die weg niet opnieuw te bewandelen. Het leven is er om te leren, maar niet zonder zijn genoegens, die ook het gevolg kunnen zijn van eerdere ervaringen. Pak aan wat op je weg komt, want toen jullie je leven planden, wisten jullie dat je de capaciteiten had het tot een goed einde te brengen, al omvat het soms heel serieuze uitdagingen. Het leven houdt geen bed van rozen in totdat jullie uit de dualiteit verrijzen, en in de hogere dimensies stevenen jullie af op een gezegend en gelukkig bestaan. Jullie zullen een vrede vinden die jullie huidige begrip te boven gaat en er is niets wat jullie vreugde en geluk verstoort. Het ontmoeten van anderen die ook zijn geascendeerd, en het genieten van elkaars aanwezigheid in een gemeenschap van zielen in Liefde en Licht.

Wanneer jullie overdenken wat jullie staat te wachten, wordt elke ervaring die je nu hebt betekenisloos, omdat het alleen het opruimen is van iets wat jou niet langer dient. Jullie moesten daar deel van uitmaken omdat jullie zelf alle creaties tot leven hebben gebracht, en het is jullie verantwoordelijkheid ze naar het Licht om te vormen. Maak je geen zorgen dat het allemaal teveel voor je wordt, want zelfs dan krijg je, doordat je belast bent met de uitvoering, nog steeds hulp. Zoals jullie je zeker bewust zijn, is de Galactische Federatie hier als onderdeel van die hulp maar ook om Moeder Aarde te assisteren. De taak om Moeder Aarde te reinigen is reusachtig, en het is geen taak die jullie mogelijkerwijs in de resterende tijd zouden kunnen uitvoeren. Er is dus geen reden om te wanhopen aan wat er om jullie heen gaande is, aangezien dit het resultaat is van eeuwen van negativiteit die dergelijke lage vibraties op Aarde veroorzaakten. Het kan heel snel worden opgeruimd maar tot we jullie openlijk kunnen bereiken, kan het werk niet echt beginnen zoals we zouden willen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik herinner jullie eraan dat we een uiterste datum hebben wat betreft de bekendmaking van onze aanwezigheid op Aarde. Dit komt elke dag dichterbij zodat jullie frustraties niet veel langer meer hoeven te duren, en dan kunnen we gaan genieten van een vriendschappelijke relatie voor een gemeenschappelijk doel.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Vertaling: Charlotte


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated below
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - Ελληνικά/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - Български/Bulgarian
http://gfinpolish.blogspot.com/ - Polska/Polish - NEW
http://gfinrussia.blogspot.com/ - Россию/Russian – NEW
http://gfincroatia.blogspot.com/ Hrvatski/Croatian – NEW
http://gfinhungary.blogspot.com/ - Magyar/Hungarian – NEW
http://gfinnorway.blogspot.com/ - Norsk/Norwegian – NEWhttp://gfinromania.blogspot.com/ - România//Romanian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS