Followers

Google+ Followers

woensdag 15 april 2009

15-APRIL-2009 SALUSA

Het is buitengewoon plezierig voor ons om te zien hoeveel van jullie gezocht hebben naar onze boodschappen die onze energetische handtekening draagt van Liefde en Licht...


Dierbaren, we neigen ernaar ons te richten op de spirituele aspecten van jullie evolutie omdat ze zo belangrijk zijn voor jullie verheffing en voor jullie kans om te ascenderen wanneer deze cyclus eindigt. Er is echter geen dag die passeert zonder dat jullie geconfronteerd worden met bepaalde uitdagingen die deel uitmaken van jullie ontwikkeling tot een beter begrip van het Zelf. Uiteindelijk kunnen jullie verrijzen met een kristallijn geworden lichaam maar in de tussentijd is het nog een grote verantwoordelijkheid om het in goede gezondheid en conditie te houden. Het is een prachtige schepping waarvan jullie hebben bewezen dat het in staat is de meest moeilijke uitdagingen te overwinnen. Gedurende vele levens op Aarde hebben jullie bijna uithongering ervaren, ernstige ziekte of verwondingen maar hebben jullie dit toch overwonnen. Vanuit sportieve motieven hebben jullie je lichaam tot extreme grenzen geforceerd om te kijken hoe ver jullie konden gaan en het lijkt alsof het lichaam bijna onvernietigbaar is. De onvermoeibare zoektocht naar eigen vermogen en kennis lijkt onstilbaar maar maakt deel uit van het leerproces.

In bepaalde mate is de manier waarop je jezelf behandelt, de manier waarop je anderen neigt te behandelen en zelfrespect moet duidelijk worden geleerd. Over het algemeen is de liefde voor jezelf belangrijk maar niet in die mate dat het anderen benadeelt of misbruikt. Veel problemen zijn er echter ontstaan door het zogenaamde “respect” dat geëist wordt door egoïstisch ingestelde mensen. In de ogen van hen die al zijn geascendeerd, is geen ziel superieur aan een ander maar erkenning wordt er gegeven aan hen die een hoger bewustzijn hebben ontwikkeld. Toch wordt er op geen ziel neergekeken omdat allen als gelijkwaardig worden beschouwd. Op Aarde meten jullie status af van rijkdom, macht of titel maar niets heeft enige waarde zonder het voorgaande.Je kan je afvragen hoe je jezelf beoordeelt en als je je op een spiritueel pad bevindt is dat door het niveau van je spirituele bewustzijn en misschien zelfs belangrijker, hoe je het toepast in je dagelijkse leven.

Veel mensen zitten vast in hun problemen die ze vaak zelf laten voortduren. Ze lijken gebukt te gaan onder een onevenredige hoeveelheid zorgen en ervaren weinig bevrediging of gemak in het leven. Het kan makkelijk lijken om te zeggen dat je zou moeten proberen los te laten wat je niet langer van dienst is maar als je vasthoudt aan verdriet, teleurstellingen en gebrek in je leven volhardt je in de dezelfde gemoedsgesteldheid. Enkele simpele problemen blijven bestaan, bij gebrek aan kennis over het juiste antwoord, maar anderen worden meegedragen doordat je een slachtoffer wordt van alles dat ongeluk of pech veroorzaakt. We hebben een aantal keren gesteld dat jullie dingen naar jezelf aantrekken door hoofdzakelijk gedachten en daden. Terwijl echt Karma ook een rol kan spelen is het geenszins verantwoordelijk voor alle moeilijkheden in het leven.

Als het lijkt of je meer tijd besteedt om achter je eigen staart aan te jagen, probeer dan te vertragen en maak tijd om de oorzaak van je problemen te zoeken en kijk of je een andere benadering aan kan nemen om ze los te laten. Persoonlijke problemen staan zonder twijfel hoog op jullie lijstje en wanneer dit familie of vrienden betreft, besluit dan je geesteshouding te veranderen in één van consideratie en vergeving. Het zal je goed van dienst zijn om antwoorden te vinden op je problemen omdat je, als je aspiraties hebt om te ascenderen, dit eerst op moet lossen. Hieruit volgt dat wanneer je een bepaald niveau hebt bereikt, dat je de antwoorden dan van binnen zal hebben gevonden en dat je dan zal weten dat je de problemen hebt overwonnen. Ascentie komt niet zonder de verheffing van het Zelf en wanneer je jezelf op dat pad begeeft, trek je meer spirituele hulp aan.


Wij, van de Galactische Federatie, sturen voortdurend onze liefde naar jullie en we zien zonder meer prachtige en moedige zielen rond springen in de zee van bewustzijn, vaak stuurloos zonder enig gevoel van richting. In jullie huidige periode van ervaringen is dat in het geheel geen verrassing omdat jullie gebombardeerd worden door zo veel negativisme aangezien het duister een laatste stelling inneemt. Het is, dat wanneer je in deze mix van Licht en donker verkeert, je moet weten waar je op af wenst te gaan in plaats van dat je heen en weer geschud wordt zonder een richting in je leven. Richt je blik op Ascentie en wees vastbesloten om een koers uit te zetten die je ernaar toe leidt. Focus je op het positieve om je heen en laat je overtuigingen je manier van oplichten worden van het pad voor je. Wanneer je dit kan doen word je snel opgetild omdat je naar het Licht wordt aangetrokken. Het gelijke trekt het gelijke aan en spoedig zal je leven een vrediger routine aannemen en bevrijd zijn van de zorgen van gisteren.


De Mensheid staat zo dicht bij het bereiken van een opmerkelijk succes in de zoektocht naar positieve veranderingen. In de meeste landen leren jullie van onrust en dat is vanwege het ontwakende bewustzijn van de mensen. Jullie wensen niet langer overgeleverd te zijn aan de genade van hen die dicteren hoe jullie leven wordt geleid. Jullie hebben een glimp op de toekomst geworpen en voelen de vreugde van geluk en vrijheid en weten dat jullie dit met recht claimen. Tot dat einde zijn onze bondgenoten en wij vastbesloten jullie te helpen dit zo spoedig mogelijk te laten gebeuren. Het podium is nu gevormd om het laatste nummer te laten spelen en het gaat volgens plan verlopen, onafhankelijk van de tussenkomst van het duister. Het doet er niet toe hoe het er voor jullie op een bepaald moment uitziet, wees er zeker van dat gebeurtenissen nu werkelijk van start zijn gegaan en vanuit het donker neemt het Licht in schittering toe en doordringt jullie Aarde. Onthoud dat Moeder Aarde wordt beïnvloed door wat er op haar oppervlakte gebeurt en dat zij naar jullie uitkijkt voor hulp om eeuwen van schade en misbruik goed te maken. Dat zal niet alleen op jullie schouders terechtkomen omdat, zoals wij jullie herhaaldelijk hebben geïnformeerd, wij een team zullen vormen dat de problemen samen aanpakt.


Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zou willen dat meer mensen zouden kunnen delen in ons begrip en kennis over jullie en jullie planeet. Jullie zijn gedurende vele cycli op Aarde geweest en voornamelijk gedurende het Lemuriaanse/Atlantische tijdperk. Dat heeft duizenden en duizenden jaren bestreken en heeft jullie zowel hoogte- als dieptepunten gegeven maar ieder heeft tijden gekend van hoge spirituele vooruitgang. De ervaringen zijn zelfs vandaag nog achtergebleven in jullie onderbewustzijn en zijn verantwoordelijk voor voor veel van jullie houdingen en responsen op uitdagingen in jullie leven. Spirituele vooruitgang gaat altijd door en wat anders zou je ook kunnen verkrijgen uit je ervaringen. In de nabije toekomst zullen jullie in staat zijn om het verleden te bezoeken en zullen jullie “uit de eerste hand” zien hoe het was om in die oude tijden te leven.


Wij, en andere bronnen van informatie, zijn een vrij lange periode bij jullie geweest. Het is buitengewoon plezierig voor ons om te zien hoeveel van jullie gezocht hebben naar onze boodschappen die onze energetische handtekening draagt van Liefde en Licht.


Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey.

Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/


0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS