Followers

Google+ Followers

woensdag 22 april 2009

22-APRIL-2009 SALUSA

Jullie gaan goed vooruit en wij overzien ieder’s individuele ervaringen en waar een beroep wordt gedaan, zullen wij onze hulp geven zodat jullie op je spoor kunnen blijven naar Ascentie...

Dierbaren, de hogere energieën brengen alles in de openbaarheid wat er niet mee resoneert. Jullie zien als resultaat veel dat voor jullie verborgen is gehouden en in dit stadium zijn jullie je geenszins bewust van een fractie van de geheime operaties en plannen die de bedoeling hadden jullie onder controle te houden totdat je volledig tot slaaf kon worden gemaakt. Wanneer jullie bewust worden, betekent dit echter dat je voorzichtiger bent en meer doorvraagt over wat er uit jouw naam gebeurt. Er is ook een voortdurende toename in jullie bewustzijnsniveau waardoor Licht druk uitoefent op de duisternis die voorheen ondoordringbaar was. Jullie gebruiken je macht om datgene op te lichten dat niet in het beste belang van de Mensheid is en voeren druk uit op jullie vertegenwoordigers om te reageren. Onze bondgenoten wachten in de vleugel terwijl ze kansen zoeken om veranderingen te introduceren die nuttig zijn voor allen.

Je kan de klok niet terugdraaien al zou je het wensen maar wat gedaan kan worden is de fundering leggen voor de veranderingen die jullie naar Ascentie zullen voeren. De hogere energieën om jullie heen zullen aangetrokken worden tot de gedachtevormen die jullie creëren en zij versnellen de manifestatie ervan. Wat jullie gewenst hebben in de vorm van vrede en geluk daalt al neer op Aarde. Wanneer jullie in staat zijn je te blijven richten op zulke wensen, zullen jullie je banden doorsnijden met de duistere energieën en hun pogingen om jullie in angst te houden. Realiseer je dat hoe sneller jullie uit je huidige problemen komen, hoe sneller jullie zullen zien dat je toekomst veilig is verzekerd.

Voordat het jaar om is, zullen er heldere signalen zijn die aangeven dat jullie een ander pad nemen dat bevrijding belooft van de omstandigheden van het verleden. Het is de manier van jullie wereld om eerst in het diepe te duiken voordat je in staat bent om opnieuw je weg terug te gaan. In feite bevonden jullie je op een opwaarts pad gedurende zo’n 60 jaar na de Tweede Wereldoorlog waarin een massale opbouw van duistere energie en karmische schulden werd vereffend van vele jaren terug. Ik herinner jullie eraan dat zulke energieën het resultaat zijn van de Mens zijn eigen verdiensten en dat ze de gedachten en wensen reflecteren die gekoesterd zijn. Nu is de balans gewijzigd en wordt het Licht de dominante kracht en het veegt alles weg behalve de energieën die ermee kunnen resoneren. Dit zijn de tijden die verwacht werden omdat bekend was dat de Mens het duister zou overwinnen en stevig naar het Licht zou bewegen. Het voert terug op jullie vrijheid van keuze maar wat een prachtige gelegenheid ligt er voor jullie. De hogere dimensies openen zich en met jullie eigen inspanningen kunnen jullie je daar naar verheffen. Onbegrensd geluk en vreugde wacht op jullie en een plaats als Kosmisch Wezen.

Het Licht opent de deur naar vele dimensies die binnen handbereik zullen zijn en het strekt zich uit tot voorbij jullie Zonnestelsel en voor sommigen zelfs tot andere Universa of Sterrenstelsels. Jullie worden van nature aangetrokken tot het idee van ruimtereizen omdat jullie in werkelijkheid van andere planeten afkomstig zijn om de Aarde te ervaren in haar cyclus van de dualiteit. Jullie lijken in meer opzichten op ons dan je zou kunnen raden en in feite komen velen van jullie van onze beschavingen. Wat jullie over Ruimtewezens hebben geleerd en reizen is verre van beangstigend voor jullie en wordt heel aantrekkelijk gevonden omdat jullie dit eerder hebben ervaren. De Aarde kan een prachtige en schitterende wereld zijn maar jullie moeten Moeder Aarde nu in haar volle glorie zien en haar maagdelijke staat. Dat zal voor jullie toekomstig genot zijn omdat ze hersteld moet zijn voor het einde van deze cyclus en voor Ascentie.

Jullie kunnen aardse bezittingen koesteren die waarde hebben voor jullie en verdrietig zijn omdat je ze achter je moet laten. Dat alles bestaat echter ook in de hogere dimensies in zijn meest perfecte expressie en een werk van een artiest zou bijvoorbeeld exact weergeven wat de artiest in gedachten had. Wees dus verzekerd dat je opnieuw om je heen kan creëren wat je plezier geeft. Wat jullie vrienden betreft, hoef je nooit het contact met hen te verliezen maar tenzij ze een vergelijkbare vibratie hebben, hoeven ze niet noodzakelijkerwijs op jouw specifieke niveau te zitten. Liefdesbanden vormen een verbinding die voor altijd bestaat dus onafhankelijk van het genomen pad kun je daar een beroep op doen. Onthoud Dierbaren dat wanneer je eenmaal in de hogere dimensies bent, je met pure gedachtekracht kan reizen waardoor afstand geen barrière vormt. Jullie verheffing zal verwelkomd worden en vooral in jullie situatie waarin het betekent dat je in staat bent de cyclus van dualiteit achter je te laten.

Het belang van wat er plaatsvindt op Aarde dringt bij het merendeel van de mensen niet door omdat ze volledig bezig zijn met aardse zaken. Toch doen de inkomende Lichtenergieën hun best ze te ontwaken tot wat er werkelijk gebeurt. Het is één ding om volledig opgeslokt te worden door dagelijkse ervaringen maar er moet tijd worden gevonden om achterover te zitten in relatieve rust om het Hoger Zelf met je te laten communiceren. Het zal een verheffende ervaring zijn wanneer je intuïtief begrijpt wat er aan je wordt gegeven. Praat over je directe zorgen en beslommeringen en luister zorgvuldig naar de antwoorden. Het vinden van tijd om dit te doen zal je ook goed doen doordat het een verandering in het Zelf brengt waardoor stress minder wordt en er een ontspannende vrede over je kan komen. Gebruik kalmerende muziek die zuiver is en ideaal voor meditatie en je zal zien dat het je ervaring versterkt. Dit simpelweg doen voor zelfs een korte periode zal je helpen een gezond lichaam te behouden dat vrij van stress is.

Jullie gaan goed vooruit en wij overzien ieder’s individuele ervaringen en waar een beroep wordt gedaan, zullen wij onze hulp geven zodat jullie op je spoor kunnen blijven naar Ascentie. Alles dat je doet om je bewustzijn te verheffen, trekt zelfs meer Licht aan en wanneer je vooruit gaat wordt het makkelijker om het vast te houden. Leid je leven naar jullie hoogste interpretatie van jullie Licht-Zelf en wandel in de liefde die geen grenzen kent en die onvoorwaardelijk wordt gegeven. Dat is jullie uiteindelijke doel en tegen die tijd zullen jullie verheven zijn naar de hogere dimensies. Het is een terugkeer naar jullie ware Zelf dat altijd heeft bestaan en dat werd afgescheiden van je door de lagere vibraties waar jullie in neerdaalden. De noodzaak voor zo’n voortdurende ervaring is voor velen van jullie nu voorbij en jullie zullen gestaag je weg uit de dualiteit vinden. Het zal geen verder doel in jullie leven hebben omdat de lessen die geleerd moesten worden door eigen ervaring goed zijn begrepen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en spreek tot jullie namens de Galactische Federatie die is samengesteld uit beschavingen die naar het Licht zijn over gegaan. Wij bestaan om het Licht te dienen en jullie zijn ons belangrijkste aandachtspunt vanwege jullie naderende Ascentie. Onze kracht is de Liefde en het Licht die wij jullie allemaal sturen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.


Original site:

www.treeofhtegoldenlight.com

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS