Followers

Google+ Followers

maandag 13 april 2009

13-APRIL-2009 SALUSA

Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen dat jullie zo veel mogelijk hebben gedaan om ons te laten zien dat jullie onze komst op Aarde zouden verwelkomen... Laat dit jullie droom zijn en weet dat dit op niet al te lange termijn jullie werkelijkheid wordt. Houd liefde in jullie hart en Licht in jullie
ogen...

Wij komen om onze boodschappen aan jullie te benadrukken en te herhalen omdat jullie toekomst werkelijk in jullie eigen handen ligt. Het duister zou liever hebben dat jullie je grote scheppingskracht niet zouden kennen aangezien er niets is dat zij kunnen doen wanneer jullie je recht laten gelden door jullie beeld over de toekomst te manifesteren. Het feit dat jullie een beroep doen op de Wet van Aantrekkingskracht hoeft niet iets te zijn dat je bewust doet maar het zal nog steeds hetzelfde resultaat geven. Het is daarom noodzakelijk dat jullie doorgaan je gedachten kracht te geven door het projecteren van jullie visie. Hoe het zich uiteindelijk zal manifesteren laat je over aan de energetische gedachtevorm om daar over te beslissen. In zoverre dat wanneer het gericht is op het Licht, het de ruimte krijgt een expressie te vinden die Allen ten goede komt. Wanneer jullie je gedachten projecteren, voeg er dan ook gevoel aan toe dat harmonie en balans overbrengt zodat ze op een veel grootsere wijze worden bekrachtigd.Als je je leven kan bewandelen en kan reageren op anderen alsof je visie reeds werkelijkheid is geworden, is dat een bijkomstig voordeel dat je aan anderen overdraagt. Jullie aanwezigheid kan de gevoelens van hen die omhuld zijn met angst veranderen en het kan hun bewustzijn naar een hoger niveau verheffen. Jullie zouden het Licht dienen door kalmte en vrede bij hen te brengen.Of het je lukt en of je tegenslag kan overwinnen zonder dat het je neerhaalt, hangt van je eigen geestestoestand af. Wanneer je in je eigen vrede wandelt worden jullie de Wegwijzer die jullie zijn met grote dienstbaarheid aan jullie medeschepselen. Dierbaren vragen vaak wat ze kunnen doen om anderen te helpen en soms zijn het de simpelste daden die het heilzaamst zijn. De strijd op Aarde lijkt verre van voorbij maar in werkelijkheid heeft het Licht zich voldoende gevestigd om zijn eigen pad naar Ascentie te creëren. Het duister verliest zijn vermogen om jullie te verhinderen je ware Zelf te ontdekken en in plaats van dat het jullie van je Licht scheidt, zal het zien dat jullie je van hen afscheiden.Jullie zijn als een veel sterkere ziel uit de Donkere Tijden tevoorschijn gekomen in vergelijking met toen jullie aan de ervaring begonnen en jullie hebben bewezen het vermogen te hebben om je boven de duistere energieën te verheffen. Dat wordt nu beloond en jullie zijn een baken van kracht geworden dat exponentieel blijft groeien. Opnieuw ervaren jullie de Wet van Aantrekkingskracht en trekken jullie nog meer Licht aan. Jullie trekken tot jezelf aan wat je bent en ook wat je wenst en het kan je leven voor je veranderen. Alles dat in jullie leven gebeurt, heeft een doel, sommige dingen meer dan anderen, maar alles heeft invloed op jullie bewustzijn. Alle ervaringen hebben een gecombineerd effect op het massabewustzijn van de Mensheid en jullie kunnen zien waarom het voorgoed aan het veranderen is. Gelukkig zijn de Lichtvormen veel krachtiger dan die van het duister hetgeen de reden is waarom wij zien dat jullie toekomst is verzekerd.De huidige tijd is er één met veel persoonlijke veranderingen doordat mensen uitzoeken waar ze zouden moeten zijn voor de eindtijden. Dat hoeven geen bewuste beslissingen te zijn met het oog op Ascentie maar elke ziel op Aarde kende vrij duidelijk het doel van zijn of haar eigen levensplan. Zich op een nieuwe plaats vestigen wordt gedreven door de wens ergens te zijn waar de energieën met je harmoniseren en vaak vanuit de behoefte om dicht bij dierbaren te zijn. Mensen ervaren een vrij sterke impuls om bepaalde actie te ondernemen zonder dat ze zich volledig realiseren waarom. Diegenen die op hun intuïtie vertrouwen zullen niet verkeerd gaan maar wees ervan verzekerd dat uiteindelijk iedereen op de juiste plaats zit voor de laatste stadia van hun reis. Zulke beslissingen zijn nooit op angst gebaseerd maar volgen de leiding van jullie Hogere Zelf.Wij, van de Galactische Federatie, zien een breed spectrum aan activiteiten op Aarde en zijn verheugd te zien dat mensen zich aanpassen aan de problemen die door de financiële uitval zijn veroorzaakt. De zorg voor anderen in hun tijden van nood heeft nooit zulke eisen aan jullie gesteld als nu. Jullie tonen opgewassen te zijn tegen de uitdaging en in vele gemeenschappen vormen zich groepen om hulp te bieden. We ontkennen niet dat het taai is maar zoals we vaak benadrukken, is het nodig om de weg vrij te maken zodat de nieuwe kan komen. Zolang er oude structuren bestaan, zullen er altijd pogingen komen om ze opnieuw te herstellen. Er bestaat veel dat voor jullie geheel nieuw is dat is afgestemd op de komst van First Contact. Elk facet in jullie leven zal makkelijker worden en het leven zal idyllisch en bevredigend worden. Jullie zullen meer dan voldoende tijd hebben om aan je eigen interesses te besteden en reizen zal veel comfortabeler en sneller worden. Jullie wijze van transport zal uiteindelijk veranderen om voordeel te trekken uit vrije energie.We verheugen ons op de vreugde die onze komst naar jullie zal brengen omdat er zoveel vooruitgang is die jullie gehad zouden moeten hebben en die ook veel van de huidige problemen zou hebben vergemakkelijkt. Voedselproductie zal een productie worden waarbij een grotere opbrengst wordt gegenereerd vanuit de bronnen die voor de productie worden gebruikt. Tekorten zullen nooit opnieuw worden ervaren en uiteindelijk zal het weer op een positieve manier worden gecontroleerd waardoor zulke problemen als droogte worden vermeden. Klimaatcontrole is iets dat jullie duistere machten al gebruiken voor heimelijke doeleinden. Mettertijd zal jullie voedselvoorziening verzekerd zijn en distributie zal ook geprofiteerd hebben van de superieure wijzen van transport. Terwijl dit alles plaatsvindt zal vooruitgang in bouwen en ontwerpen verzekeren dat passende accommodatie uiteindelijk beschikbaar is voor iedereen. Nieuwe materialen en toepassingen zullen de gebruikte bouwtijd verkorten en woonunits zullen zelfvoorziend worden voor alle behoeften.Er is veel verloren tijd in te halen en dat is bijna overal op van toepassing in de vele verschillende industrieën. Geavanceerde computers en de introductie van robotcontrole zullen fabricagemethodes versnellen. De mens zal altijd een plaats hebben bij dit soort zaken maar één in de zin van supervisie. Het gebruik van Mankracht bij arbeidsintensieve projecten zal stapsgewijs ophouden te bestaan en exotische machines zullen veelvoudige taken uitvoeren die momenteel tijdrovend zijn. Dierbaren, wij komen om zoveel door te geven waar jullie regeringen jullie het voordeel van nieuwe technologieën hebben ontnomen en er de voorkeur aan gaven zulke kennis te bewaren voor het bevorderen van hun eigen agenda. Het moet daardoor duidelijk zijn waarom we alleen openlijk kunnen komen wanneer onze en ook inderdaad jullie veiligheid is verzekerd.Ik ben SaLuSa en ik kan jullie vertellen dat jullie zo veel mogelijk hebben gedaan om ons te laten zien dat jullie onze komst op Aarde zouden verwelkomen. Het is niet zo dat iedereen ermee instemt maar we zien dat velen een bewust verlangen hebben om een leefwijze te veranderen. Te lange tijd zijn jullie overgeleverd geweest aan de genade en de heerschappij van de Illuminatie en hun pionnen en jullie wens is nu een wereld waar vrede en liefde regeert. Laat dit jullie droom zijn en weet dat dit op niet al te lange termijn jullie werkelijkheid wordt. Houd liefde in jullie hart en Licht in jullie ogen.


Dank je SaLuSa.


Mike Quinsey.


Original Site:

http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/mike_quinsey/channeled%20messages/April%202009/salusa__13april2009.htm

0 comentários:

Een reactie posten

putin

fc

fc

putin


PORTUGUESE TRANSCRIPT

PART I
PART II
PART III

meditation

Dit is zo’n prachtige video dat ik hem graag doorstuur. Zij spreken over Het Gebeuren, waar ook Blossom over spreekt, de Federatie dan. Zij zeggen niet wanneer dat komt, wel dat het dichtbij is. IK WEET NIET OF DIT HET IS…. maar in ieder geval is hier wel iets wat zeer belangrijk is, het vierkant tussen Uranus en Pluto wat momenteel op zijn toppunt staat. Een heel belangrijk spanningsmoment. Ik probeer de film vluchtig snel te vertalen omdat het om deze dag gaat. Gooi je intentie, al doe je dit vanmiddag of morgen, bij de juiste tijd van 10:11 vanavond… dat werkt allemaal.

Ik vertaalde ongeveer alles, daar staat alles in, maar in stukjes dus, op de film. Druk dit af dan kun je het bijhouden.

De vertaling:

WERELD MEDITATIE OM EEN REVOLUTIE VAN LICHT EN EEN NIEUWE HER-GEBOORTE (RENAISSANCE) TE TRIGGEREN

Mercurius, Venus, Jupiter,Saturnus , Neptunus en Pluto zullen een zespuntige ster mandala vormen om de Zon op 23 november 2013 (dit getal is 13, een eindgetal van de Maya telling.w.) Tegelijkertijd vormen Pluto en Uranus een vierkant. Ze scheppen zo een veelbetekenend astrologische situatie. Dit stelt ons in staat om een belangrijke energie vortex te activeren. Dit wordt het AION Portaal genoemd. En die triggert een Revolutie van Licht. En een Nieuwe Renaissance. Het representeert het meest belangrijke astrologisch aspect van deze tijd.

Voor de eerste keer in Aarde’s geschiedenis zal er een verbinding worden gemaakt tussen 3D van het stoffelijke rijk en 11 D van het kosmische atmische plan, het plan van Bewustzijn en het leven zelf. Van totale vrijheid en verrukking. Waar de beperkingen van het zielenlichaam worden doorbroken naar de dimensie van oorspronkelijk voelen en het Moeder Schepper principe, waar men co evolutionair bewustzijn, Gods bewustzijn beleeft .

De activering van het AION Portaal zal een ommekeer veroorzaken van de getijdenstroom. Op het moment van de activering van het Aion portaal zal de Grote Centrale Zon een impuls afgeven die onze Zon zal penetreren en de mandala’s van de planeten erom heen. die zenden harmonieuze resonantie golven door ons hele zonnestelsel.

Deze galactische minipuls zal worden doorgezonden door Aion en Iona, een kosmisch paar van tweelingzielen die enorm heeft bij gedragen aan de formatie van Galactische Centrale Beschaving van Licht, miljoenen jaren geleden.


Iona’s bedoeling is nu om Godinne Bewustzijn te verspreiden om ons te helpen de dualiteit te overstijgen en om in een ecstatische verbinding te leven met de Schepper terwijl we het Goddelijk waarnemen in alles. Aion’s bedoeling is om veilig te stellen dat de Galactische kosmische cyclus verandert in harmonie met de 25.000 jarige hartslag van de Galactische Centrale Zon. Hij overziet/houdt toezicht over deze activering van het Aion portaal op planeet Aarde. En dit kondigt de verschuiving van de Eeuwen aan wat ons brengt naar een nieuwe Era van Vrede, Liefde, Vrijheid, Rechtvaardigheid en Vreugde voor iedereen! Het is tijd om actie te ondernemen. Het is tijd om de bestemming van onze wereld in onze handen te nemen.

Om het Aion portaal te activeren wordt gevraagd om allemaal samen ons in te stellen, te mediteren op dezelfde tijd (of verschoven tijd.w.) op de hele wereld. Op 23 nov. 2013, om 10: 11 uur . ’s avonds, dus (er staat 9:11 GMT dat is hier 10:11 u. Maar je kunt dit ook ’s middags doen en tijd instellen op ’s avonds. ) Je kunt in grote of kleine groepen mediteren of apart.. dat kan ook. Maar ook op een speciaal triggerpunt voor de nieuwe Renaissance in Florence in Italië. En om collectief ons te visualiseren als een verenigd bewustzijn. Het Gebeuren dat ons vergezelt naar een nieuwe Era van Licht dat gebeurt in het NU!

Door dat te doen creëren wij een helder en harmonieus kanaal van manifestatie voor de uiteindelijke bevrijding van de planeet en helpen dit te manifesteren zo snel en zo geweldloos als mogelijk is.

Wij KUNNEN dit doen! Maar het is belangrijk om dit met zoveel mogelijk mensen te visualiseren om de kritieke massa te bereiken. Help dus dit te verspreiden! Wij hopen al jullie prachtige zielen te ontmoeten in de hogere dimensies van 23 november….
Dan komen instructies voor de meditatie. Ontspan je, adem diep en rustig. Roep de aanwezigheid van je ziel (Hoger Zelf) op en je gidsen en engelen en aartsengelen en opgestegen meesters.

Verbind je met het wereldwijde collectieve bewustzijn.

visualiseer het moment van de compressie doorbraak, de flits van het Gebeuren van Goddelijk Licht die de hele Aarde omvat en al haar bewoners die onze prachtige planeet bevrijdt van alle duistere energie en de uitstraling ervan. Dat gebeurt in het NU. Heb een gevoel van diepe dankbaarheid, intense liefde … WE ZIJN EINDELIJK VRIJ!!! VICTORIE NU, BEVRIJDING NU!

EINDELIJK VRIJ. VERspreid deze video over al jullie blogs en websites……

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

OUR FAMILY OF THE STARS